Oglas za prijem na određeno vrijeme

Opći uvjeti za prijam u službu:

– punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

-Ispunjavanje uvjeta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje po programu „Javni radovi“:

1.Osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i to:

  • ­bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe uključene u probaciju, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju,
  • ­osobe starije od 501 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
  • ­osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.

2. Korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih.

3.

  • ­osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci,
  • ­osobe starije od 29 godina prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci,
  • ­mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju do 36 mjeseci,
  • ­mladi od 25 do 29 godina prijavljeni u evidenciju od 6 mjeseci do 36 mjeseci.

1) Obuhvaća osobe od navršene 50. godine

Natjecati se mogu osobe oba spola.

Služba se zasniva  na određeno vrijeme od 6 mjeseci za 4 radnice /radnika, a sukladno  Mjeri aktivnog zapošljavanja – „Javni rad“, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Programa za sufinanciranje /financiranje zapošljavanja u Javnom radu za 2021.godinu.

Više informacija nalazi se ovdje.

Ciljane skupine.