Obavijest o cijepljenju protiv bolesti Covid-19

Općina Rakovica u suradnji sa Zavodom za Javno zdravstvo Karlovačke županije organizira cijepljenje protiv bolesti Covid-19. Mole se stanovnici Općine Rakovica koji su zainteresirani za cijepljenje da popune Obrazac te ga do 18. lipnja 2021. godine predaju osobno na adresu: Općina Rakovica ,Rakovica 6, 47245 Rakovica ili na e-mail adresu: ana.grasic@rakovica.hr.

O mjestu i terminu cijepljenja stanovnike prijavljene na cijepljenje izvjestiti će se naknadno.

 

OBRAZAC