Natječaj za posao- Radnik/Radnica za pomoć u kući starijim osobama

Udruga mladih Općine Rakovica raspisuje javni natječaj za radno mjesto na određeno vrijeme s punim radnim vremenom:
Radnik/Radnica za pomoć u kući starijim osobama
u svrhu provedbe projekta “ZAŽELI za Udrugu mladih Općine Rakovica

 

 1. Mjesto rada: Na području Općine Rakovica, Karlovačka županija
 2. Broj traženih radnika: 10 osoba
 3. Vrsta zaposlenja: Predviđeno trajanje radnog odnosa je 12 mjeseci
 4. Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
 5. Javni poziv vrijedi od: 2. lipnja 2021.
 6. Radno iskustvo: Nije važno

 

 1. Opis posla:
 • – pomoć u dostavi namirnica
 • – pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika
 • – organiziranje prehrane
 • – pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova
 • – pomoć pri oblačenju i svlačenju
 • – briga o higijeni i osobnom izgledu
 • – pomoć u socijalnoj integraciji
 • – pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
 • – pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo
 • – pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima

 

 

 1. UVJETI:
 • – nezaposlene žene s minimalno završenim osnovnoškolskim te s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave u evidenciji (s naglaskom na starije od 50 godina)
 • – žene s invaliditetom
 • – žrtve trgovanja ljudima
 • – žrtve obiteljskog nasilja
 • – azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.
 • – liječene ovisnice o drogama,
 • – povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci
 • – pripadnice romske nacionalne manjine
 • – beskućnice
 • – samohrane majke
 • – majke s 3 i više malodobne djece

 

Na Javni poziv kandidati su dužni priložiti:

 • 1.  prijavu za posao
 • 2.  životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
 • 3.  presliku osobne iskaznice
 • 4.  presliku dokaza o završenoj školi
 • 5.  potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)
 • 6.  dokaz o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-ispis)
 • 7.  Prijavnicu za prijavu na posao i vlastoručno popunjenu i potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje (može se preuzeti na stranicama Općine Rakovica – rakovica.hr ili osobno u prostorijama Udruge (Rakovica 6, 47245 Rakovica)
 • 8.  vlastoručno potpisanu Privolu kandidata o prihvaćanju javne objave podataka kandidata prijavljenog na Javni poziv (može se preuzeti na stranicama Općine Rakovica – rakovica.hr ili osobno u prostorijama Udruge (Rakovica 6, 47245 Rakovica)

 

Osobe koje se prijavljuju na Javni poziv dužne su dostaviti svoju prijavu u roku od 10 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskoj stranici Općine Rakovica – www.rakovica.hr, na adresu:

Udruga mladih Općine Rakovica (Rakovica 6, 47245 Rakovica), putem pošte (preporučeno) ili osobno

najkasnije do 12. lipnja 2021.  godine s naznakom:

Javni poziv – Projekt „ZAŽELI za Udrugu mladih Općine Rakovica“ – NE OTVARAJ“

Podnositeljice su dužne (ako pripadaju) u životopisu naznačiti kojoj skupini iz točke UVJETI pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu (npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu).

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

PRIJAVNICA ZA PRIJAVU NA POSAO

IZJAVA O PRIHVAĆANJU JAVNE OBJAVE OSOBNIH PODATAKA

IZJAVA O PRISTANKU NA OSPOSOBLJAVANJE