Javni poziv za privremeno korištenje lokacija namijenjenih za postavu pokretnih i montažnih naprava u Rakovici dana 18.08.2021.

Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe za korištenje javnih površina-lokacija u Rakovici, dana 18.08.2021. godine, da zakupe prostor za postavljanje štandova, stolova i drugih montažnih ili pokretnih naprava s kojih se mogu vršiti trgovačke usluge i usluge postave zabavnog parka.

Više informacija nalazi se OVDJE.