Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Pozivaju se samohrani roditelji s područja Općine Rakovica da do 20.12.2012 godine dostave dokumentaciju definiranu u ovom pozivu ili na oglasnoj ploči Općine Rakovica kako bi ostvarili pravo na novčanu pomoć djeci . Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. br. 784 006.

Na temeljučlanka 11. Zakona o udrugama  ( „Narodne novine“ Broj: 88/01,11/02 ), te članka 3. Statuta Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata Općine Rakovica OBAVJEŠTAVAMO VAS da je UHBDR-a Općine Rakovica sa danom 11.04.2012. godine postala pravna osoba.

Članovi predsjedništva: 1. MILAN HODAK - Predsjednik

                             2. NIKOLA TURKALJ - Dopredsjednik i zastupnik Specijalne policije

                             3. ANTE PALIJAN - Zastupnik ZNG-a i MO

                             4. MILAN ABRLIĆ - Rizničar ( blagajnik )

                             5. LJUBA MLAĐEN - Tajnik i zastupnica žena u Domovinskom ratu

                             6. IVICA HODAK - Zastupnik zatočenih hrvatskih branitelja

                             7. JOSIP ČANČAR - Zastupnik invalida Domovinskog rata

                             8. JOSO BERTOVIĆ - Zastupnik civilne policije

                             9. STIPE VUKOVIĆ - Zastupnik gardijskih brigada

                           10. MIĆA ŠEBALJ - Zastupnik roditelja poginulih branitelja

                           11. FRANJO PREBEG - Zastupnik civilnih žrtava Domovinskog rata

Nadzorni odbor :  1. FRANJO FRANJKOVIĆ - Predsjednik

                           2. MARIJAN LONČAR - Član

                           3. ZDRAVKO BOŽIČEVIĆ - Član

 

Sud časti :           1. DRAŽEN RENDULIĆ - Predsjednik

                           2. IVAN PAVLIČIĆ - Član

                           3. ZORAN LUKETIĆ - Član

ADRESA  udruge :     Rakovica  6

KONTAKT telefon : 098/9154 149, 047/782 008 , e pošta: milan.hodak145 @ gmail.com

SIJEDIŠTE udruge : VATROGASNI DOM U RAKOVICI,  1.KAT, SOBA 1

RADNO VRIJEME  ZA UPIS  ČLANOVA  u  udrugu :

PONEDJELJAK - 09:00 – 14:00 sati

SUBOTA  - 10:00 – 13:00 sati

S poštovanjem.                                                                          Predsjednik UHBDR-a Općine Rakovica                                   

                                                                                                                         Milan Hodak

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 361-08/11-01/02

URBROJ: 2133/16-11-01/2

Rakovica; 19. rujna 2012.

 

Općina Rakovica, sukladno članku 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12), upućuje

 

JAVNI POZIV

 

vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Rakovica radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

 

 

1. Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12) smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. godine,(u daljnjem tekstu DOF5/2011), na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima sa gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova,najmanje jedne etaže.

 

2. Zahtjev se podnosi najkasnije do 30. lipnja 2013. godine i po proteku tog roka više se ne može podnijeti.

 

3. Zahtjev za izdavanja rješenja o izvedenom stanju podnosi se Uredu za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Slunj, Školska 2, a sukladno članku 11-15 Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 86/12)

 

4. Zahtjev za donošenjem rješenja o izvedenom stanju podnesen nakon 30. lipnja 2013. godine bit će odbačen rješenjem.

 

5.Sukladno zakonskim odredbama Općina Rakovica i Građevinska inspekcija dužne su sačiniti popis bespravno izgrađenih zgrada, te se pozivaju svi stanovnici koji nemaju odobrenje za gradnju da što prije pristupe ishođenju istog kako bi stigli u navedenom roku legalizirati izgrađene objekte, te tako izbjeći zakonske kazne ili rušenja.

 

 

   Općinski načelnik:

 

    Franjo Franjković

Kako nam polako stiže hladnije vrijeme tako se i lastavice spremaju na put za toplije krajeve. Danas su na svom putu posjetile i našu zgradu Općine.

Prezimiti će u Africi, a k nama se ponovno vraćaju na proljeće krajem ožujka i početkom travnja.

Općina Rakovica sukladno zakonskim obvezama u toku listopada 2012. godine planira pripremiti prijedlog Proračuna općine Rakovica za 2013. godinu.

Pozivamo Vas da, ukoliko imate izrađene ili planirate provoditi određene Programe na području Općine Rakovica u 2013. godine, uz korištenje sredstava Općine, da iste dostavite uz zahtjev za sufinanciranje na adresu: Općina Rakovica, Rakovica 6, 47245 Rakovica.

Prednost pri odabiru imat će programi koji pokrivaju širi javni interes te su za provedbu osigurana nedostatna sredstva i iz drugih izvora sufinanciranja (vlastita, donatori ili dr.)

Osnovni obrazac prijave za popunu možete skinuti ovdje.

Rok za dostavu ispunjenih obrazaca i programa je 26. rujan 2012. godine.

Subjekti koji ne dostave popunjen obrazac za sufinanciranje do navedena roka neće biti uključeni u financiranje programa iz Proračuna općine Rakovica u 2013. godini.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel.: 784 011 ili 784 103.

S poštovanjem!                                                                                                                 v.d. Pročelnice

                                                                                                                           Vesna Rastovac inž.građ.

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam namještenika na radno mjesto spremača/ice, dana 23.08.2012. godine objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE).

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj