Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

    Ministar turizma Darko Lorencin predstavio je program "Tisuću bazena za hrvatski turizma" koji provodi Ministarstvo Turizma u suradnji s Mnistarstvom poduzetništva i obrta.
Izmjenom pravilnika o jedinstvenim građevinama i radovima Ministarstva graditeljstva i prostronog uređenja, povećana je tlocrtna površina pomoćne građevine koja se gradi na građevinskog čestici postojeće zgrade, što se odnosi i na bazene, s dosadašnjih 24 na 100 kvadratnih metara te za te bazene sada neće trebati građevinska dozvola. Sredstva mogu koristiti trgovačka društva, obrti i zadruge za izgradnju i opremanje bazena. Sredstva će se dodjeljivati za bazene izgrađene od 1. siječnja do 31. listopada 2013. godine. Maksimalno će se po projektu dodjeljivati 50.000 kuna ili do 50 posto ukupne vrijednosti investicije.
Privatni iznajmljivači se mogu prijaviti isključivo uz uvjet da se do predaje natječajne dokumentacije registriraju kao obrt, trgovačko društvo ili zadruga te imaju jednog zaposlenog.

Detaljno obrazloženje programa " Tisuću bazena za hrvatski turizam" nalazi se na stranicama Ministarstva turizma.

         KUPSKI PLOV 2013.

Udruga Kupa rijeka života osnovana je 25. listopada 2007. godine i okuplja 13 gradova i 31 općinu u Republici Hrvatskoj, 6 slovenskih i 4 bosansko-hercegovačke općine. Program udruge podupiru državna ministarstva i ustanove Republike Hrvatske. Cilj udruge je razvijanje suradnje na promicanju kulturne baštine, turizma, razvojnih gospodarskih projekata.

Manifestacija Kupski plov postaje već tradicionalna. Kupski plov je uspješno održan 2011. i 2012.

Na stranici ( www. kupa-kolpa.eu) možete pogledati cijeli opis ovogodišnje plova, raspis i isto tako možete preuzeti prijavnicu.

     IMATE IDEJU ZA PROŠIRIVANJE POSLOVANJA VLASTITOG OBRTA ILI PODUZEĆA?

PLANIRATE PRIJAVU NA NATJEČAJ ZA BESPOVRATNA SREDSTVA U OKVIRU FONDOVA EU ILI NA NATJEČAJ IZ DOMAĆIH IZVORA ZA POTICANJE PODUZETNIŠTVA I OBRTA?

TREBA VAM POSLOVNI PLAN, NO NE ZNATE KAKO GA SAMI IZRADITI I TREBA VAM POMOĆ?

JAVITE SE NA NATJEČAJ ZA BEPLATNU PRIPREMU POSLOVNIH PLANOVA KOJI SE PROVODI U OKVIRU PROJEKTA "DIPLOMA NIJE DOVOLJNA"

Prijaviti se možete na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do 14. lipnja 2013. godine.

U prijavi navedite sljedeće podatke: ime obrta/trgovačkog društva, ime i prezime vlasnika, osnovna djelatnost obrta/trgovačkog društva, kontakt podatke, kratko obrazložiti zašto vam treba poslovni plan te kratak opis poslovne ideje.

Ukoliko budete odabrani, tijekom lipnja i srpnja polaznici edukacije o poduzetništvu koja se provodi u okviru projekta, uz mentorstvo Razvojene agencije Zagreb, pomoći će vam u izradi vašeg poslovnog plana.

Za sve dodatne informacije ili pitanja javite se na e-mail: ivana, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na telefon 606-413.

                                                         Irinovac                   Grabovac

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE RAKOVICA

 

 

KLASA: 013-03/13-01/03

URBROJ: 2133/16-13-75

Rakovica, 22.05.2013.

 

 

 

Na temelju članka 53. stavka 1. podstavka 10. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenih lokalnih izbora 19. svibnja 2013., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Rakovica utvrđuje i objavljuje

 

SLUŽBENE KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA

OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE RAKOVICA

I. Od ukupno 2.317 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 856 birača, odnosno 36,94%, od čega je

prema glasačkim listićima glasovalo 855 birača, odnosno 36,90%. Važećih listića bilo je 816, odnosno

95,44%. Nevažećih je bilo 39 listića, odnosno 4,56%.

II. Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

 

1. Kandidat: FRANJO FRANJKOVIĆ 619 glasova 72,31%

Zamjenik kandidata: VLADO BOŽIČEVIĆ

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

 

2. Kandidat: IVAN VUKOVIĆ 197 glasova 23,01%

Zamjenik kandidata: ŽELJKO ŠIMIĆ

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

 

III. Na temelju članka 94. st. 1. i 2. Zakona,

 

za općinskog načelnika Općine Rakovica izabran je

FRANJO FRANJKOVIĆ

a za zamjenika općinskog načelnika izabran je

VLADO BOŽIČEVIĆ

 

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE RAKOVICA

                                                                                                                                  

                                                                                                                           KRISTIJAN BITUNJAC

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE RAKOVICA

 

 

KLASA: 013-03/13-01/03

URBROJ: 2133/16-13-76

Rakovica, 22.05.2013.

 

 

Na temelju članka 53. stavka 1. podstavka 10. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenih lokalnih izbora 19. svibnja 2013., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Rakovica utvrđuje i objavljuje

 

SLUŽBENE KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA

ČLANICE/ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE RAKOVICA

I. Od ukupno 2.317 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 852 birača, odnosno 36,77%, od čega je

prema glasačkim listićima glasovalo 852 birača, odnosno 36,77%. Važećih listića bilo je 824, odnosno

96,71%. Nevažećih je bilo 28 listića, odnosno 3,29%.

II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 445 glasova 54,00%

Nositelj liste: ZORAN LUKETIĆ

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 139 glasova 16,87%

Nositeljica liste: MIRJANA MODRUŠAN

3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 125 glasova 15,17%

Nositeljica liste: BLANKA PAVLIĆ

4. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 115 glasova 13,96%

Nositelj liste: ANTE PALIAN

 

III. Na temelju članka 84. st. 1. Zakona, kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta u općinskom vijeću

su:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

Nositelj liste: ZORAN LUKETIĆ

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

Nositeljica liste: MIRJANA MODRUŠAN

3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

Nositeljica liste: BLANKA PAVLIĆ

4. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP

Nositelj liste: ANTE PALIAN

 

IV. Na temelju članka 84. st. 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile

sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

dobila je 7 mjesta te su s te liste izabrani:

1. ZORAN LUKETIĆ

2. MARIJAN VUKOVIĆ

3. BLAŽENKA HODAK

4. ŽELJKO ŽUPAN

5. IVANA SMOLČIĆ

6. MILAN HODAK

7. PAVEL ŠEBALJ

 

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

dobila je 2 mjesta te su s te liste izabrani:

1. MIRJANA MODRUŠAN

2. IVAN VUKOVIĆ

 

3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

dobila je 1 mjesto te je s te liste izabrana:

1. BLANKA PAVLIĆ

 

4. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP

dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran:

1. ANTE PALIAN

 

 

 

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE RAKOVICA

 

                                                                                                             KRISTIJAN BITUNJAC

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 006-01/13-01/01

URBROJ: 2133/16-13-1

Rakovica, 27.03.2013.

Na temelju članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09, 12/12 i 07/13), članka 4. Zakona o savjetima mladih (''Narodne novine'' br. 23/07), te na temelju članka 4. Odluke o osnivanju savjeta mladih općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 02/08), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 43. sjednici, održanoj 27. ožujka 2013. godine, upućuje

J  A  V  N  I    P  O  Z  I  V

za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih općine Rakovica

 Savjet mladih općine Rakovica se osniva kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća općine Rakovica.  Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih općine Rakovica imaju:

-          udruge mladih i udruge koje se bave mladima,

-          učenička vijeća srednjih škola,

-          studentski zborovi,

-          drugi registrirani oblici organiziranja mladih.

            Kandidati za članove Savjeta mladih općine Rakovica mogu biti osobe s prebivalištem na području Općine Rakovica u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.

            Prijedlog mora sadržavati: ime i prezime kandidata, datum i godinu rođenja, prebivalište i obrazloženje prijedloga te mora biti ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja.

            Prijedlog kandidata se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu općine Rakovica u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na oglasnoj ploči Općine Rakovica.

            Prijedlozi se dostavljaju osobno ili putem pošte Jedinstvenom upravnom odjelu općine Rakovica, 47 245 Rakovica, Rakovica 6, s naznakom „Prijedlog kandidata za članove Savjeta mladih“.

                                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                   Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj