Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 361-08/11-01/02

URBROJ: 2133/16-11-01/2

Rakovica; 19. rujna 2012.

 

Općina Rakovica, sukladno članku 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12), upućuje

 

JAVNI POZIV

 

vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Rakovica radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

 

 

1. Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12) smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. godine,(u daljnjem tekstu DOF5/2011), na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima sa gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova,najmanje jedne etaže.

 

2. Zahtjev se podnosi najkasnije do 30. lipnja 2013. godine i po proteku tog roka više se ne može podnijeti.

 

3. Zahtjev za izdavanja rješenja o izvedenom stanju podnosi se Uredu za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Slunj, Školska 2, a sukladno članku 11-15 Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 86/12)

 

4. Zahtjev za donošenjem rješenja o izvedenom stanju podnesen nakon 30. lipnja 2013. godine bit će odbačen rješenjem.

 

5.Sukladno zakonskim odredbama Općina Rakovica i Građevinska inspekcija dužne su sačiniti popis bespravno izgrađenih zgrada, te se pozivaju svi stanovnici koji nemaju odobrenje za gradnju da što prije pristupe ishođenju istog kako bi stigli u navedenom roku legalizirati izgrađene objekte, te tako izbjeći zakonske kazne ili rušenja.

 

 

   Općinski načelnik:

 

    Franjo Franjković

Kako nam polako stiže hladnije vrijeme tako se i lastavice spremaju na put za toplije krajeve. Danas su na svom putu posjetile i našu zgradu Općine.

Prezimiti će u Africi, a k nama se ponovno vraćaju na proljeće krajem ožujka i početkom travnja.

Općina Rakovica sukladno zakonskim obvezama u toku listopada 2012. godine planira pripremiti prijedlog Proračuna općine Rakovica za 2013. godinu.

Pozivamo Vas da, ukoliko imate izrađene ili planirate provoditi određene Programe na području Općine Rakovica u 2013. godine, uz korištenje sredstava Općine, da iste dostavite uz zahtjev za sufinanciranje na adresu: Općina Rakovica, Rakovica 6, 47245 Rakovica.

Prednost pri odabiru imat će programi koji pokrivaju širi javni interes te su za provedbu osigurana nedostatna sredstva i iz drugih izvora sufinanciranja (vlastita, donatori ili dr.)

Osnovni obrazac prijave za popunu možete skinuti ovdje.

Rok za dostavu ispunjenih obrazaca i programa je 26. rujan 2012. godine.

Subjekti koji ne dostave popunjen obrazac za sufinanciranje do navedena roka neće biti uključeni u financiranje programa iz Proračuna općine Rakovica u 2013. godini.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel.: 784 011 ili 784 103.

S poštovanjem!                                                                                                                 v.d. Pročelnice

                                                                                                                           Vesna Rastovac inž.građ.

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam namještenika na radno mjesto spremača/ice, dana 23.08.2012. godine objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE).

Proteklog vikenda u općini Rakovica održane su zabavne večeri koje su privukle brojne posjetitelje u naš kraj. U petak, 17. kolovoza, upriličena je mađioničarska predstava koja je, zanimljivom trikovima, face paintingom i modeliranjem balona, uveseljavala naše mališane. Sljedeći dan, 18. kolovoza, proslavili smo blagdan sv. Jelene Križarice. Održana je Olimpijada starih sportova, gdje su se natjecatelji natjecali starim sportovima, kao što su: potezanju užeta, obaranju ruke, bacanju kamena s ramena i kličak. Na natjecanju su sudjelovale naše lokalne ekipe konopaša iz Drežnik Grada i Rakovice te ekipe iz Karlobaga, Lovinca, Sv. Roka i Pridrage. Nakon dodjele medalja najboljim natjecateljima, pozornicu su preuzeli glazbeni sastav Berekini uz čiju je glazbu zabava potrajala do dugo u noć.

OGLAS ZA SPREMAČA/ICU - 1 IZVRŠITELJ/ICA NA ODREĐENO VRIJEME, OBJAVLJEN U HRVATSKOM ZAVODU ZA ZAPOŠLJAVANJE, PODRUČNA SLUŽBA KARLOVAC, ISPOSTAVA SLUNJ, dana 14. kolovoza 2012. godine

Pozivaju se mladi da preko facebook profila Udruge mladih Općine Rakovica pošalju svoje muzičke prijedloge koje će puštati DJ u subotu 18.08.2012 od 20,00-22,00 sata.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

ŽUPNIK

GORAN ANTUNOVIĆ

099/591-9760

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj