Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Zakonom o društvenoj poticajnoj stanogradnji ("Narodne novine", br. 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 80/12 i 7/13) uređuje se sustavno organizirana stanogradnja poticana javnim sredstvima, radi zadovoljavanja stambenih potreba i poboljšanja kvalitete stanovanja što šireg kruga građana.

Ukoliko ste zainteresirani za Program POS-a molimo Vas da ispunjenu anketu (koju možete preuzeti OVDJE) dostavite na adresu : Općina Rakovica, Rakovica 6.

Sve informacije vezane za Program POS-a možete dobiti na www.apn.hr ili na telefon 01/6331-611 i fax 01/6331-655

Karlovačka županija provodi Program potpora za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2013. godini kojim su utvrđene mjere temeljem kojih se dodjeljuju bespovratnu financijska sredstva. Korisnici potpora su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koji imaju sjedište/prebivalište na području Karlovačke županije na području koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost.Program potpora s detaljnim informacijama možete pogledati OVDJE


Obrazac zahtjeva možete preuzeti na www.kazup.hr/upravni-odjeli-i-sluzbe/poljoprivreda-sumasrvto-i-turizam/


Kako se registrirati kao mali proizvođač jakih alkoholnih pića i izbjeći stroge zakonske sankcije? Sve o postupku registracije, prekršajima i kaznama možete pročitatati OVDJE

Djelatnici Agencije za poljoprivredno zemljište održati će prezentaciju za poljoprivrednike i predstaviti sve novosti Zakona o poljoprivrednom zemljištu te procedure za njegovu provedbu. Pozivamo Vas na prezentaciju koja će se održati u ponedjeljak, 9. rujna 2013. godine u 12 sati, u Karlovcu, u dvorani Udruženja obrtnika Grada Karlovca, Haulikova 14.

Od 02. rujna 2013. godine u Slunj s radom počinje javnobilježnički ured Martine Naletilić. Adresa javnobilježničkog ureda je Trg Franje Tuđmana 8.

Radno vrijeme- Ponedjeljak- od 09,00 do 17,00
                    -Utorak, srijeda i četvrtak- od 7,30 do 15,00
                    - Petak - od 9,00 do 15,00
 Kontakti:       - tel: 047 400 008
                    - fax: 047 400 009
                    - email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

HEP- Operater distribucijskog sustava d.o.o. Elektrolika Gospić, izvješćuje cijenjene kupce da će se zbog redovitog godišnjeg pregleda i održavanja elektroenergetskog postrojenja dana 29.08.2013. godine, biti obustavljena isporuka električne energije:

-od 08,00 do 12,00 sati za područje naselja Prijeboj, Kapela Korenička, Jezerce, Plitvička jezera, Poljanak, Plitvica Selo, Sertić Poljana, Zaklopača, Željava, Novo Selo Koreničko, Ličko Petrovo Selo, Rešetar, Vaganac i za cijelo područje Općine Rakovica.

-od 08,00 do 14,00 sati za područje naselja Smoljanac, Rastovača, Korana

Na odlagalištu komunalnog otpada "Ćuić Brdo" izvršena su različita ispitivanja. U cilju prikupljanja podataka o eventualnoj onečišćenosti izvedeno je uzimanje kompozitnih prosječnih uzoraka tla te sondiranje terena. Uzorci kompozitnih uzoraka i uzoraka uzetih sondiranjem su potom analizirani prema propisima Republike Hrvatske. Ukuono je uzeto 8 komopzitnih uzoraka koji su potom analizirani u laboratoriju Zavoda za ishranu bilja, Agronomskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu. Analize uzoraka su provedene radi utvrđivanja količine metala i potencijalno toksičnih elemenata te policikličnih aromatskih ugljikohidrata-PAH, PCB i ulja. Uzorke tla uzete s područja odlagališta komunalnog otpada "Ćuić Brdo" može se tretirati kao uzorke uzete s potencijalno najzagađenijih dijelova. Na razmatranom području nije utvrđena sporodično povišena koncentracija teških metala u razmatranim slojevima tla samo u usporedbi s MDK za poljoprivredna tla. U 20 kompozitnih te 17 uzoraka po dubini 4 sonde nisu konstatirana oštećenja drugim teškim metalima niti organskim onečišćivačima koji bi ograničili uporabu tla u različite komercijalne ili industrijekse svrhe. Koncentarcije ostalih ispitivanih teških metala i PAH-a su u granicama dozovljivih. Koncentarcije PCB i mineralnih ulja nisu komaprirane s graničnim vrijednostima jer za iste ne postoje propisane kritične koncentracije. Praćenjem stanja plodnosti tla i praćenjem stanja onečišćenosti tla teškim metalima i potencijalno štetnim tvarima i organskim onečišćivačima utvrđeno je da su isti ispod maksimalno dozvoljenih koncentarcija prema zakonskim propisima.

Na odlagalištu komunalnog otpada "Ćuić Brdo" također su obavljena i ispitivanja i analiza kvalitativnog i kvantitativnog sastava deponijskog plina. Budući da odlagalište nema bunare za otplinjavanje ispitivanja su provedena na ispitnim sondama u vlasništvu tvrtke ANT d.o.o. Ispitivane su koncentracije vodika, sumporovodika, metana, ugljikooksida i kisika. Dobivenim rezultatima mjerenja, posebna opasnost nije utvrđena, ali zbog podzemnog kolanja plinova moguća su povremena stvaranja eksplozivnih koncentracija.

Napravljena  je i desetogodišnja analiza temperature zraka, oborina, vjetra te vlažnosti zraka prema podatcim s najbliže relevantne klimatološke postaje Slunj. Srednje mjesečna i godišnja temperatura zraka u periodu od 2003. do 2012. godine je 11,1 C. Mjesečna i godišnja maksimalna temperatura zraka je 39 C dok je minimalna temperatura zraka -21,2 C.  Srednje mjesečne i godišnje količine oborina su 100,2 mm. Maksimalne dnevne količine oborina su 81,5mm. Srednje mjeečne i godišnje jačine vjetra su 1,2 Bf. I srednja, mjesečna i godišnja relativna vlažnost zraka iznosi 77%.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj