Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Na temelju članka 81. stavka 2. Zakona o vodama (''Narodne novine'' br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18) i članka 39. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 – ispravak i 20/13 – pročišćeni tekst i ''Službeni glasnik Općine Rakovica'', br. 10/18 - godina izdavanja IV, ''Službeni glasnik Općine Rakovica'', br. 01/18 - ispravak i 01/18 - pročišćeni tekst - godina izdavanja V), Općinski načelnik Općine Rakovica, dana 23. srpnja 2018. godine donosi

 

 ODLUKU 

o privremenim mjerama za ograničenje korištenja vode iz

javnog vodoopskrbnog sustava na području Općine Rakovica 

 

Ovom odlukom privremeno se ograničava korištenje vode iz javnog vodoopskrbnog sustava na cijelom području Općine Rakovica u periodu od 23. srpnja do 30. rujna 2018. godine, zbog smanjenja dotoka vode iz sustava Plitvička jezera i znatnog povećanja potrošnje. 

Ograničenje korištenja vode u smislu ove Odluke odnosi se na slijedeće:

  • zabranu pranja vozila i parkirališta,
  • zabranu zalijevanja vrtova i okućnica te drugih površina iz javnog vodoopskrbnog sustava, putem cijevi, prskalica i sličnih uređaja, 
  • zabranu punjenja bazena, osim bazena izgrađenih na temelju propisa o građenju.

Cijeli tekst Odluke je u prilogu ispod:

ODLUKA

Poštovani korisnici,

zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, dana 23. srpnja 2018. godine u vremenu od 01 do 04 sata (noć sa nedjelje na ponedjeljak), privremeno će biti obustavljena isporuka vode!

Hvala na razumijevanju!

Na temelju članka 10. Odluke o određivanju mjesta i uvjetima prodaje robe izvan prodavaonica na području Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 07/11 i 55/11 i "Službeni glasnik Općine Rakovica", br. 01/14) i članka 29. Odluke o uvjetima i načinu davanja u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska i pokretnih naprava ("Glasnik Karlovačke županije" br. 07/11), Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica raspisuje

JAVNI POZIV

za privremeno korištenje lokacija namijenjenih za postavu pokretnih i montažnih naprava u Rakovici dana 18. i 19. kolovoza 2018. godine povodom proslave blagdana Svete Jelene


Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe za korištenje javnih površina-lokacija u Rakovici, dana 18. i 19. kolovoza 2018. godine povodom obilježavanja blagdana Svete Jelene, namijenjenih za postavljanje štandova, stolova i drugih montažnih ili pokretnih naprava s kojih mogu vršiti trgovačke, rekreacijske, zabavne i druge usluge, u vremenu od 7:00 do 2:00 sata.

Detalnije u prilozima:

Na temelju članka 7. Programa potpora za unaprjeđenje poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica u 2018. godini. („Službeni glasnik Općine Rakovica“ broj 03/18),  i članka 8. Programa potpora primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Rakovica u 2017. („Službeni glasnik Općine Rakovica“ broj 03/18), Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica raspisuje:

J A V N I     P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za unaprjeđenje poljoprivrede i ruralnog razvoja i potpora primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Rakovica u 2018. godini 

            Pozivaju se zainteresirani poljoprivredni proizvođači da podnesu zahtjev za  korištenje mjera poticanja unapređenja poljoprivrede, ruralnog razvoja primarne poljoprivredne proizvodnje u 2018. godini. Poticajne mjere ostvaruju se po dva osnova, ovisno o vrsti djelatnosti koja se obavlja. Prijave se zaprimaju u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Rakovica do 30. rujna 2018. godine odnosno do utroška planiranih sredstva.

            Poziv je objavljen na oglasnoj ploči u uredu Općine, oglasnim pločama u svim naseljima Općine Rakovica i na internetskoj stranici Općine Rakovica (www.rakovica.hr). Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju u kuverti na adresu:

OPĆINA RAKOVICA

RAKOVICA 6, 47245 RAKOVICA

s naznakom: „ZA POTICANJE POLJOPRIVREDE

ili predajom u ured Općine. Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi dostavljeni izvan roka dostave neće se razmatrati.

Detaljnije u prilogu - JAVNI POZIV

Ostali prilozi: ZAHTJEV

                   IZJAVA

Na temelju članka 6. Programa poticanja i razvoja poduzetništva na području Općine Rakovica u 2018. godini („Službeni glasnik Općine Rakovica“ br. 03/18 i 04/18), Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica raspisuje

J A V N I    P O Z I V

za dodjelu poticajnih sredstava za razvoj poduzetništva na području Općine Rakovica u 2018. godini 

            Pozivaju se zainteresirani poduzetnici da podnesu zahtjev za korištenje mjera poticanja poduzetništva u 2018. godini. Prijave se zaprimaju u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Rakovica do 30. rujna 2018. godine odnosno do utroška planiranih sredstva.

Prijave se dostavljaju u ured Općine Rakovica u kuverti ili na adresu:

Općina Rakovica

Rakovica 6, 47245 Rakovica

s naznakom - „Natječaj za poticanje poduzetništva“

Nepotpuni zahtjevi i zahtjeve dostavljene izvan roka dostave neće se razmatrati.

Detaljnije u prilogu - JAVNI POZIV

 

Karlovačka županija poziva zainteresirane poljoprivredne proizvođače na prezentaciju novog sustava prodaje poljoprivrednih proizvoda na području Karlovačke županije pod nazivom "Plasiranje poljoprivrednih proizvoda na tržište - burzovni koncept".

Cilj ovog projekta je povezati proizvođače hrane s veleprodajnim i maloprodajim kupcima, a proizvođači će moći svoje proizvode plasirati sami ili u suradnji s iskusnim partnerima.

Prezentacija će se održati u ponedjeljak 16.07.2018. godine u 11:00 sati u Obrtničkoj komori Grada Karlovca - Sala za sastanke, Haulikova 14, 47000 Karlovac.

Mole se zainteresirani da svoj dolazak potvrde putem maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na telefon 609-177.

Više u prilogu: POZIV NA PREZENTACIJU

Obavještavamo da je objavljen Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Rakovica. Predmet natječaja je prodaja građevinskog i poljoprivrednog zemljišta na području Općine Rakovica u katastarskim općinama Drežnik (Drežnik 1) i Broćanac označenih slijedećim katastarskim brojevima: 

  1. u k.o. Drežnik:    67/68;  85/50;  467/5;  84/18;  85/14;  67/130.
  2. u k.o. Broćanac:  56/K.

Rok za podnošenje ponude je 15 dana od dana objave natječaja odnosno do 21.07.2018. godine. Otvaranje ponude izvršiti će općinska Komisija dana 25.07.2018. godine u 11:00 sati u prostorijama općinske vijećnice Općine Rakovica. Rok za potpisivanje ugovora o kupoprodaji je 30 dana od dana dostave Odluke o prihvaćanju ponude.

Nekretnine se kupuju u viđenom stanju. Prednost pri odabiru ima ponuda s višom ponuđenom cijenom. Ukoliko se utvrdi ista ponuđena cijena više ponuditelja odabire se ponuda koja je prva dostavljena. Za nekretnine u k.o. Drežnik u kupoprodajnom ugovoru će se utvrditi površina predmetne nekretnine po novoj katastarskoj izmjeri za k.o. Drežnik 1, te ista može biti povećane ili smanjene površine u odnosu na važeći zemljišnoknjižni izvod i navedenu površinu u ovom natječaju. Kupac se nakon uplate kupoprodajne cijene uvodi u posjed i izdaje tabularna isprava za upis vlasništva u zemljišne knjige.

Detaljnije informacije možete pronaći u prilogu ispod, u uredu Općine Rakovica radnim danom od 07-13 h ili na telefon 047/784-011.

JAVNI NATJEČAJ - PRILOG

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj