Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

REPUBLIKA HRVATSKA

URED DRŽAVNE UPRAVE

U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI

Klasa: 013-03/16-01/02

Ur.broj: 2133-04-01/1-16-2

Karlovac, 20. travnja 2016.

            Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji, temeljem članka 23. st.4. Zakona o registru birača ( „Narodne novine“ broj 144/12 i 105/15),  donosi

                                    OBJAVU   BIRAČIMA       

            Općinsko vijeće Općine Rakovica donijelo je dana 13. travnja 2016. godine Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora.

            Za dan provedbe izbora određena je

nedjelja, 15. svibnja 2016. godine

            Stoga se temeljem članka 24. Zakona o registru birača, pozivaju svi birači sa prebivalištem na području Općine Rakovica, na PREGLED, DOPUNU I ISPRAVAK PODATAKA upisanih u Registar birača.

            Birači mogu izvršiti pregled u:

                                    Matičnom uredu Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 9

                        -svaki radni dan od 07.00.-15.00h, tena telefon: 777-200

Zahtjevi za pregled,  dopunu ili ispravak podataka u Registru birača mogu se podnositi zaključno do

                        Srijede,  04.svibnja 2016.godine

            Popis birača sastavlja se za izbore članova Vijeća mjesnih odbora, a sadrži birače koji imaju prebivalište na području mjesnih odbora Rakovica te važeću osobnu iskaznicu.

            Birači koji prilikom dolaska na biračko mjesto utvrde da nisu upisani u izvadak iz Popisa birača, mogu na dan izbora dobiti potvrdu za glasovanje koju izdaje ovlaštena osoba Ureda.

                                                                               URED DRŽAVNE UPRAVE U        

                                                                              KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI

Dana 12.04.2016 godine izvršena su ispitivanja koncentracije odlagališnih plinova na deponiji komunalnog otpada „Ćuić Brdo“ te istima nisu utvrđene posebne opasnosti.

Prilog : Izvod iz Izvještaja –ocjena rezultata mjerenja

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 944-15/16-01/01

URBROJ: 2133/16-16-1

Rakovica, 11. travnja 2016.

 

            Na osnovu članka 12. i 13. Odluke o uvjetima i načinu davanja u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska, pokretnih i drugih naprava na području Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 07/11) kao i Odluke o visini zakupnine za štandove i zemljišta - javne površine namijenjene postavljanju kioska i dr. pokretnih i sličnih naprava (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 07/11), općinski načelnik Općine Rakovica raspisuje

 JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup javne površine za postavu kioska

na lokaciji  „Rakovica-Kulturno središte“

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj