Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Članci

"Poticanje povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Karlovačke županije"

Karlovačka županija objavila je javni natječaj za prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Karlovačke županije u sufinanciranju projekta "Poticanje povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Karlovačke županije" za 2013. godinu. Korisnici sufinanciranja su fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Karlovačke županije i koja ulaže vlastita sredstva u projekte za koje se raspisuje Natječaj.          Predmet sufinanciranja je nabava opreme i izvođenje radova koji svojom namjenom i funkcijom doprinose povećanju energetske učinkovitosti.

Tekst natječaja kao i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti na www.kazup.hr/natjecaji/vijesti

Svečana zastava

Europe for Citizens

                                                  

ŽUPNIK

GORAN ANTUNOVIĆ

099/591-9760

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj