Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Otvoren natječaj za spremača/icu

OGLAS ZA SPREMAČA/ICU - 1 IZVRŠITELJ/ICA NA ODREĐENO VRIJEME, OBJAVLJEN U HRVATSKOM ZAVODU ZA ZAPOŠLJAVANJE, PODRUČNA SLUŽBA KARLOVAC, ISPOSTAVA SLUNJ, dana 14. kolovoza 2012. godine

OPIS POSLOVA:

 - obavlja svakodnevne poslove čišćenja poslovnih prostorija - ureda,

- vrši čišćenje autobusnih stajališta, spomen obilježja, te zelenih  površina oko objekta Općine,

- vodi brigu o nabavi i racionalnom trošenju sredstava za čišćenje,

- vrši fotokopiranja i slaganja materijala za potrebe službenika Općine Rakovica,

- podiže poštu te vrši internu dostavu službene  pošte unutar naselja Rakovica,

- obavlja poslove domaćice,

- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika u skladu sa zakonom i općinskim aktima.

 

 

 

 

 

 

 

PODACI O PLAĆI :

Plaća u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica propisana je Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (''Glasnik Karlovačke županije'', br. 36/10) i Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika (''Glasnik Karlovačke županije'', br. 36/10).

Slijedom navedenog plaću službenika čini umnožak pripadajućeg koeficijenta složenosti  poslova radnog mjesta (1,00)  i osnovica za obračun plaće od 3.300,00 (bruto), uvećana 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

 NA RADNO PRAVNI ODNOS SLUŽBENIKA PRIMJENJUJU SE ODREDBE:

 - Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', broj 86/06 i 61/11),

- Pravilnika o radu lokalnih službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije br. 36/10),

- Pravilnika o unutarnjem redu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 36/10),

- Zakona o radu (''Narodne novine'', br. 149/09 i 61/11).

 NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

Na samo testiranje kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu odgovarajuću identifikacijsku ispravu s fotografijom radi utvrđivanja identiteta, te kemijsku olovku s kojom će pisati test. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

Kandidati koji na pismenom dijelu testiranja ostvare najmanje 50 % bodova (točnih odgovora) iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti bit će pozvani na intervju.

Kandidati sami snose troškove dolaska na pisano testiranje i intervju. Za kandidata koji ne pristupi pisanom testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE ZA PISMENO TESTIRANJE:

- Etički kodeks Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 36/10),

- pravila lijepog ponašanja (bonton),

- opće znanje.

Provodi se testiranje općeg znanja kandidata.

POZIV ZA TESTIRANJE BIT ĆE OBJAVLJEN NAJMANJE 5 (PET) DANA PRIJE DANA ODREĐENOG ZA TESTIRANJE NA WEB STRANICI I OGLASNOJ PLOČI OPĆINE RAKOVICA.

Oglas za prijam namještenika/namještenice na određeno vrijeme za radno mjesto spremač/ica – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Izjava

                                          POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA PREDSJEDNIK

                                                                                      Kristijan Bitunjac, dipl.iur., v.r.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj