Top Panel
Ponedjeljak 21 Ruj 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Otvoren javni natječaj za održavanje javne rasvjete na području općine Rakovica

 

REPUBLIKA HRVATSKA, KARLOVAČKA ŽUPANIJA,
OPĆINA RAKOVICA, Općinski načelnik

KLASA: 310-02/12-01/01
URBROJ: 2133/16-12-2
Rakovica, 24.07.2012.

 

Na osnovu članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. – Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 153/09 – Zakon o vodama, 49/11 i 90/11 – Zakona o izmjenama i dopunama zakona o prostornom uređenju i gradnji), te članka 3. Odluke o načinu obavljanja komunalne djelatnosti („Glasnik Karlovačke županije“ broj 12/05, 33/09, 42/09 i 37/11), a sukladno članku 39. Statuta Općine Rakovca („Glasnik Karlovačke županije“ broj 21/09 i 12/12), Općinski načelnik Općine Rakovca dana 24.7.2012. raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za održavanje javne rasvjete na području općine Rakovica

 

  1. Predmet janog natječaja je povjeravanje radova na održavanju javne rasvjete na području općine Rakovica koje obuhvaća 15 naselja
  2. Ugovor s odabranim ponuditeljima sklapa se na vrijeme od 2 godine
  3. Usluge održavanja javne rasvjete na području općine Rakovica podrazumjevaju radove održavanja kroz zamjenu ili dopunu postojećih uređaja i opreme javne rasvjete, a specifikacija opreme, materijala i usluga popisane su u obrascima za ponudu s cijenama i prilog su natječajne dokumentacije
  4. Ponude se dostavljaju na adresu: OPĆINA RAKOVICA, Rakovica 6, 47245 Rakovica u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, s naznakom: „Ponuda za javni natječaj za usluge održavanje javne rasvjete na području općine Rakovica – NE OTVARAJ.
  5. Ponudu treba izraditi sukladno uputama ponuditeljima i natječajnoj dokumentaciji koja sadrži sve potrebne podatke za izradu, a koji se mogu preuzeti OVDJE ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica, Rakovica 6,  Rakovica, radnim danom od 7 do 15 sati.
  6. Rok za dostavu ponuda je 16.08.2012.

 

 

Općinski načelnik:

Franjo Franjković

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj