Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

12. SJEDNICA - POZIV

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/14-01/14

URBROJ: 2133/16-14-1

Rakovica, 25. srpnja 2014.

 

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 - ispravak i 20/13 - pročišćeni tekst) i članaka 88. i 89. Poslovnika Općinskog vijeća ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 i 20/13 - pročišćeni tekst)

 

S   A   Z   I   V   A  M

 

12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica  za srijedu,

 

30.07.2014. godine

 

                Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici, u Rakovici, s početkom u 15,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

 

1.   Vijećnička pitanja i prijedlozi

2.   Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Općinskog vijeća

3.   Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2014. godinu

4.   Odluka o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za

     period 2014. godine

5.  Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja 

     komunalnih djelatnosti u 2014. godini

6.  Odluka o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti

7.  Odluka o dodjeli javnih priznanja

8.  Odluka o odobrenju subvencija – potpora poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica u 2014.

     godini

9.   Pravilnik o kriterijima, uvjetima i postupku ispravka vrijednosti i otpisa potraživanja Općine Rakovica

10.  Odluka o dopuni Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Rakovica

11. Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2014. godinu

12. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2014. godinu

13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog

      prostora i poticanja poljoprivredne proizvodnje u 2014. godini

14. Odluka o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2014. godinu

15. Plan nabave Općine Rakovica u 2014. godini

16. Odluka o izmjenama Odluke o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području

     Općine Rakovica

17. Odluka o izmjenama Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu

     koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada

18. Odluka o izmjenama Odluke o grobljima

 

Radni materijal dostavlja  se  u privitku.

 

Sa štovanjem!                                                                            

                                                                                                            Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                                                                                                                                                                                        Zoran Luketić, bacc.oec., v.r.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj