Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 05. SJEDNICA

AUDIO ZAPIS

Z  A  P  I  S  N I  K

 

S 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 29.10.2013. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 17,00 sati i završetkom u 19,15 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Marijan Vuković, Željko Župan, Ivana Smolčić, Milan Hodak, Pavel Šebalj, Mirjana Modrušan, Ivan Vuković, Blanka Pavlić, Ante Palian.

 

Sjednici nije nazočna vijećnica Blaženka Hodak.

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Kristijan Bitunjac, pomoćnik pročelnika - tajnik Općine Rakovica, Vesna Rastovac, pročelnica JUO i Slavica Vuković, referentica u JOU

 

Predsjednik Zoran Luketić otvara sjednicu i pozdravlja nazočne, utvrđuje da je sjednici nazočno10  vijećnika te se prelazi na

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG  REDA  

 

Vijećnici su prijedlog dnevnog red dobili  uz poziv te ga predsjednik za isti  predlaže slijedeće točke:

 

1.  Vijećnička pitanja i prijedlozi

2.   Usvajanje zapisnika sa 4. Sjednice Općinskog vijeća

3.   Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu

4.   Odluka o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine

      Rakovica za dijelove  katastarskih općina Rakovica, Drežnik i Sadilovac

5.   Odluka o izmjeni Odluke o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području

      Općine Rakovica

6.   Odluka o dopuni odluke o nerazvrstanim cestama

7.   Odluka o uređenju prometa na području Općine Rakovica

8.   Odluka o izmjenama Odluke o prekoračenju dopuštenih razina buke

9.   Odluka o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za

       period 2013. godine

10.  Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanje

       komunalnih djelatnosti

11.  Odluka o izmjenama i dopunama Programa utroška boravišne pristojbe za 2013. godinu

12.  Odluka o izmjenama i Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu

13.  Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu

14.  Plana nabave Općine Rakovica za 2013. Godinu

15.  Programa subvencija-poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica u 2013. godini

 

Zaključak: Predloženi Dnevni red 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica se prihvaća jednoglasno /s 10 glasova ZA/

 

TOČKA 1. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1. Vijećnica Mirjana Modrušan pita kada će se postaviti kontejneri za selektivni otpad? Načelnik je rekao da su došli, ali još nisu određena mjesta gdje će se postaviti.


Pročelnica ogovara da su veliki kontejneri došli, ali na deponiji nisu uredili plohe pa gospodin  Vuković, direktor GZPP Slunj (izvođač na sanaciji deponije) moli da se još malo pričeka dok završe sa tim radovima. Isto tako je u tijeku određivanje mjesta po naseljima te je do sada određeno da će u Rakovici biti „zeleni otoci“ u centru Rakovice i kod škole dok će se po drugim naseljima postaviti uz cestu kako bi svima bili dostupni, a točne lokacije će se uskoro odrediti.

 

2. Vijećnica Blanka Pavlić upozorava da je  pješački  prijelaz u Grabovac kod diskonta Stanić slabo osvijetljen pa predlaže da se postavi semafor koji bljeska i time upozori vozače na prijelaz.

 

Načelnik se slaže i obratit će se Hrvatskim cestama i  vidjeti što se može učiniti.

 

3. Vijećnik Ante Palian podsjeća sa se bliži se 11. mjesec i pita da li ima kakvih planova oko  obilježavanja obljetnice pada Slunja – Rakovice. Navodi da grad Slunj ima u planu različita događanja oko obilježavanja te obljetnice (tribine, predavanja, izložbe i slično) pa misli da bi bilo dobro da i Općina Rakovica učestvuje u tome te pita da li smo dobili pozivnicu za ta događanja. Zaslužili smo da barem budemo nazočni na  tim tribinama. Neka se osnuje tim koji bi tome bio nazočan. U Općini neka se barem upale svijeće kod križa i na spomen obilježjima.

 

Vijećnik Milan Hodak,ujedno predsjednik Udruge branitelja navodi da Udruga nije imala sjednicu i još  niša nije planirano za obilježavanje te obljetnice. Udruga, zajedno sa Slunjem, Cetingradom i Plitvicama planira odlazak u Vukovar i to je jedino o čemu su konzultirani. Kada Udruga branitelja naše Općine  nešto planira o tome se obavijeste i ostale  Udruge branitelja i o svemu se lako dogovori.

 

Načelnik navodi da nije dobio pozivnicu za ta događanja, a Općina nije ništa planirala osim paljena lampiona na spomen obilježju.

Vrijeme je na izmaku pa se ne bi usudili nešto organizirati. Provjerit će u Slunju što će se događati.

Bilo je govora da će obilježavanje  svake godine  biti u drugoj Općini, ali od toga nema ništa.

Udruga branitelja ima u planu postavljanja spomen obilježja Anti Mlađanu u Jelovom Klancu.

 

4. Vijećnik Ivan Vuković navodi da je ovih dana primijetio velike aktivnosti u Poduzetničkoj zoni što je jako pohvalno pa pita do kada će to trajati, koji se radovi izvode i kada će zona biti spremna za rad i za  koje namjene? Koji su planovi do kraja godine ?

 

Načelnik odgovara da se radi priključna cesta, struja, vodovod, odvodnja. Odvodnja je bila planirana za priključak na javni sustav, a kako toga nema mora se riješiti na drugačiji način. Iduće godine – do sezone bi mogla proraditi eko  tržnica ili prodaja suvenira koje bi vjerojatno radile za vrijeme turističke sezone, a za ostali dio Zone će se  provesti će se javni natječaj za prikupljanje  ponuda od investitora.

Bilo je prijedloga da u zoni bude robna kuća, hangar na kamione ili slično, ali to nije prihvatljivo. Uzet ćemo konzultante koji će reći  što je najbolje a ovaj kraj.

 

Nadovezujući se vijećnik Vuković pita s kime se misli konzultirati?

Načelnika navodi da će to još razmotriti, ali je u kontaktu sa gospodinom Ivicom Kvesić iz Zagreba koji je certificirani konzultant Hamag investa te imaju stručnjake koji mogu pomoći i izraditi menadžer plan kao i projekte za kandidaturu  za EU fondove.

Pročelnica navodi da smo do sada kandidirati projekte za infrastrukturu.

 

TOČKA 2. Usvajanje zapisnika za 34 sjednice Općinskog vijeća

 

Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu  /u skraćenom  pismenom obliku i tonski snimak na CD-u /  pa predsjednik poziva na očitovanje o istom.

 

Zaključak: S 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa usvaja se zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća

 

TOČKA 3. Odluka o izmjenama i dopunama  Proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu

 

Predlagatelj Odluke i amandmana je Općinski načelnik.

 

Materijale za točku su vijećnici su primili s pozivom.         

 

Izvjestiteljica u ime predlagatelja je pročelnica gđa. Vesna Rastovac.

 

U  raspravi su učestvovali vijećnici: Ivan  Vuković, Zoran Luketić, Pavel Šebalj te načelnik Franjković i pročelnica Rastovac.

 

Zaključak: Sa 7 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za  2013. godinu

 

TOČKA 4. Odluka o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Rakovica za dijelove katastarskih općina Rakovica, Drežnik i Sadilovac

 

 

Predlagatelj po navedenoj točci je Općinski načelnik.

Vijećnici su  prijedlog Odluke dobili sa pozivom na sjednicu.

 

Izvjestitelj u ime predlagatelja je tajnik gospodin Kristijan Bitunjac.

 

U raspravi su učestvovali vijećnici  Marijan Vuković, Zoran Luketić, vijećnica Blanka Pavlić te načelnik Franjković i tajnik Bitunjac koji su davali pojašnjenja

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA/ donosi se Odluka o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Rakovica za dijelove katastarskih općina Rakovica, Drežnik i Sadilovac

 

TOČKA 5. Odluka o izmjeni Odluke o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Rakovica

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke su vijećnici dobili sa pozivom na sjednicu.

 

U ime predlagatelja izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA/ donosi se Odluka o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih ceste na području Općine Rakovica

 

Vijećnici Ivan Vuković, Željko Župan i Blanka Pavlić nisu bili nazočni glasovanju.

 

TOČKA 6. Odluka o  dopuni odluke o nerazvrstanim cestama

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.

 

Izvjestitelj u ime predlagatelja je tajnik Kristijan Bitunjac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA/ donosi se Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama

 

Vijećnici Ivan Vuković, Željko Župan i Blanka Pavlić nisu bili nazočni glasovanju.

 

TOČKA 7.  Odluka o uređenju prometa na području Općine Rakovica

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke su vijećnici dobili sa materijalima.

 

U ime predlagatelja izvjestitelj je tajnik Općine gosp. Kristijan Bitunjac.

 

U raspravi su sudjelovali vijećnica Mirjana Modrušan, vijećnik Ante Palian te načelnik Franjković i tajnik Bitunjac.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA/ donosi se Odluka o uređenju prometa na području Općine Rakovica

 

TOČKA 8. Odluka o izmjenama Odluke o prekoračenju dopuštenih razina buke

 

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

Prijedlog su vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu.

 

Predstavnik predlagatelja i izvjestitelj po navedenoj točci je tajnik Kristijan Bitunjac.

 

Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA/ donosi se Odluka o izmjenama Odluke o prekoračenju dopuštenih razina buke

 

TOČKA 9. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke su vijećnici su primili sa pozivom.          

 

Izvjestiteljice u ime predlagatelja je gđa. Vesna Rastovac

 

U raspravi je sudjelovala vijećnica Mirjana Modrušan te pročelnica Rastovac

 

Zaključak: Sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA donosi se Odluka o izmjenama  i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

 

 

TOČKA 10. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanje komunalnih djelatnosti za 2013 godinu

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.


Vijećnici su prijedlog dobili sa pozivom na sjednicu.

 

Izvjestiteljica u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: S 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanje komunalnih djelatnosti za 2013. godinu.  

 

 

TOČKA 11. Odluka o izmjenama i dopunama Programa utroška boravišne pristojbe za 2013. godinu

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke su vijećnici dobili sa pozivom na sjednicu.

 

U ime predlagatelja izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno s 10  glasova ZA, donosi se Odluka o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih ceste na području Općine Rakovica

 

TOČKA 12. Odluka izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.

 

Izvjestitelj u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac.

Rasprave nije bilo

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA/ donosi se Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu.

 

 

TOČKA 13.  Odluka o izmjenama Programa javih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke su vijećnici dobili sa materijalima.

 

U ime predlagatelja izvjestiteljica je  pročelnica Općine Vesna  Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka o izmjenama  i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu.

 

 

TOČKA 14. Plan nabave Općine Rakovica

 

Predlagatelj Plana je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Plana vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu.

 

Predstavnik predlagatelja  i izvjestitelj po navedenoj točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac

 

U rasprave nije bilo

 

            Zaključak: S 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa donosi se Plan nabave Općine Rakovica za 2013. godinu.

 

 

TOČKA 15. Program subvencija – poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica u 2013. godini

 

Predlagatelj Programa je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Programa vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu.

 

Izvjestiteljica po navedenoj točci je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA/ donosi se Program subvencija-poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica u 2013. godini

 

Kako je dnevni red odrađen sjednica završava u 19,15 sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

 

Slavica Vuković                                                                           Zoran Luketić, bacc.oec.

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj