Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

05. sjednica-poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/13-01/17

URBROJ: 2133/16-13-1

Rakovica, 22.10.2013.

 

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 - ispravak i 20/13 - pročišćeni tekst) i članaka 88. i 89. Poslovnika Općinskog vijeća ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 i 20/13 - pročišćeni tekst)

 

S   A   Z   I   V   A  M

 

5.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica  za utorak,

 

29.10.2013. godine

 

Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici, u Rakovici, s početkom u 17,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

 

1.Vijećnička pitanja i prijedlozi

2. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Općinskog vijeća

3. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu

4. Odluka o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Rakovica

   za dijelove katastarskih općina Rakovica, Drežnik i Sadilovac

5. Odluka o izmjeni Odluke o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području

    Općine Rakovica

6. Odluka o dopuni odluke o nerazvrstanim cestama

7. Odluka o uređenju prometa na području Općine Rakovica

8. Odluka o izmjenama Odluke o prekoračenju dopuštenih razina buke

9. Odluka o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za

     period 2013. godine

10. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja 

     komunalnih djelatnosti u 2013. godini

11. Odluka o izmjenama i dopunama Programa utroška boravišne pristojbe za 2013. godinu

12. Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu

13. Odluka o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu

14. Plan nabave Općine Rakovica u 2013. godini

15. Program subvencija - poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica u 2013. godini

 

Radni materijal dostavlja  se  u privitku.

 

Sa štovanjem!                                                                            

                                                                                                   Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                                                                                                                                                          Zoran Luketić, bacc.oec., v.r.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj