Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

04. sjednica-poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/13-01/15

URBROJ: 2133/16-13-1

Rakovica, 24.09.2013.

 

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 - ispravak i 20/13 - pročišćeni tekst) i članaka 88. i 89. Poslovnika Općinskog vijeća ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 i 20/13 - pročišćeni tekst)

 

S   A   Z   I   V   A  M

 

4.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica  za ponedjeljak,

 

30.09.2013. godine

 

Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici, u Rakovici, s početkom u 17,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

 

1.Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

2. Program rada Savjeta mladih Općine Rakovica za 2014. godinu

3. Vijećnička pitanja i prijedlozi

4. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Općinskog vijeća

5. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 01.01.2013. do 30.06.2013. godine

6. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje siječanj - lipanj 2013. godine

7. Odluka o izmjenama statističkih dokumenata o granicama naselja

8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prekoračenju dopuštenih razina buke

9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama

10. Zaključak o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja Općine Rakovica

 

Radni materijal dostavlja  se  u privitku.

 

 

Sa štovanjem!                                                                            

                                                                                                   Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                                                                                                                                                          Zoran Luketić, bacc.oec., v.r.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj