Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

41. sjednica - zapisnik

AUDIO SNIMKA

Z  A  P  I  S  N I  K

Sa 41. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 20.12.2012. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 17,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Dragan Smolčić /u 17,10/, Milan Bićanić, Željko Župan, Damir Krizmanić, Marijan Hodak, Blanka Pavlić, Milan Pavličić, Ivan Vuković /u 17,15/, Anđelko Novosel, Zoran Poznan i Ante Palian

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Kristijan Bitunjac, tajnik Općine Rakovica, Vesna Rastovac, pročelnica JUO i Slavica Vuković, referentica u JOU

 

Predsjednik Zoran Luketić otvara sjednicu i pozdravlja nazočne, utvrđuje  kvorum  te se prelazi na

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG  REDA  

 

Vijećnici su prijedlog dnevnog red dobili  uz poziv te ga predsjednik za isti  predlaže slijedeće točke:

 

1.   Vijećnička pitanja i prijedlozi.

2.   Usvajanje zapisnika sa 40.sjednice Općinskog vijeća

3.   Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za  2012 godinu

4.   Odluka o izmjenI Socijalnog programa za 2012. godinu

5.   Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Rakovica za 2012. godinu

6.   Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi  Općine  Rakovica za 2012. godinu

7.   Odluka o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2012. godini

8.   Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini

9.   Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2012. godinu

10. Odluka o izmjena Programa utroška boravišne pristojbe za 2012. godinu

11. Odluka o izmjenama odluke o financiranju programa uređenja  zemljišta, ruralnog prostora i

      poticanja poljoprivredne proizvodnje u 2012. godini

12. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja 

      komunalnih djelatnosti u 2012. godini

13. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za

      period 2012. godine

14. Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u  2013. godini

15. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2013. godine

16. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta

 

   

ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 41. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica se prihvaća jednoglasno /s 11 glasova ZA/

 

 

TOČKA 1. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

 

1.  Vijećnik  Ante Palian pita do kuda se došlo sa radovima na vrtiću i deponiji Ćuić Brdo?

 

Načelnik odgovara da su radovi na zgradi za vrtić završeni, ali ostaju još vanjski radovi odnosno potrebno je  staviti ogradu i dovesti zemlju za travnjak, a čekaju se povoljniji vremenski uvjeti.

OŠ mora raspisati natječaj za davatelja usluga i to se očekuje uskoro. Potom slijede ostale potrebne radnje. U interesu je  da se što prije sve riješi. Vrtić u Korenici to jedva čeka jer imaju puno prijava, a malo mjesta, pa očekuju da više neće trebati primati djecu sa našeg područja.

Što se tiče radova na deponiji oni  napreduju i sve ide  dobro. Nadamo se da ćemo od Fonda izvući i sredstva za pokrov.

 

2. Vijećnica Blanka Pavlić navodi da je čula za  „projekt Mašvina“ pa pita što je to i da li se po tome nešto radi?

Načelnik odgovara da postoje investitori koji su zainteresirani na području Mašvine izgraditi turističko –zdravstveno - rekreativne sadržaje.

Vezalo bi se za rješavanja Panjkovog ponora, bili bi prepoznatljivi zbog speleološkog brenda. Sve je još u pripremi pa će se vidjeti što će biti.

 

3. Vijećnik Zoran Poznan pita  da li se zna što će biti sa  turističkim projektom koji je planiran u Novoj Kršlji, a načelnik navodi da ne zna što se napravilo.

 

4. Vijećnik Milan Pavličić obzirom da je kraj godine, pita načelnika kako je zadovoljan radom Vijeća i suradnjom sa vijećnicima. Iako nema puno pohvala, on kao vijećnik već 8 godina, vidi određene pomake i poboljšanja. Osjete se demokratski procesi, bolji odnos sa vijećnicima, pomak i poboljšanje u radu stručnih službi.

Čast mu je učestvovati u demokratskim procesima. Općina smo koja kotira kao jedna razvijena općina osobito u turizmu i time se možemo ponositi.

Ostao je ne riješen Prostorni plan iako je od javne rasprave prošlo 6 mjeseci ništa još nije definirano.

Neka načelnik dade kratki rezime kako je zadovoljan provedbom projekata.

 

Načelnik navodi, što se tiče demokracije, da je zadovoljan, ali suradnja nije najbolja. U nekom situacijama je on zakazao, a u nekim  vijećnici. Trebali smo biti fleksibilniji i više surađivati i uvažavati se. Navodi primjer kolektora i spočitavanje odvodnje, ali  to nije mogao realizirati.

Također navodi primjer gdje vijećnik Novosel nije želio da on dođe na prezentaciju projekta na Plitvicama, što je za nas prilično značajno  /gosp. Novosel navodi da je krivo informiran/.

Isto tako navodi da nismo postigli sve što smo mogli jer na neke stvari nismo mogli utjecati /proces oko  deponije/ a za neke projekte drugi nisu imali razumijevanja / suglasnost države za sredstva za PZ Grabovac/.

 

Nadovezujući se vijećnik Vuković  replicira načelniku navodeći da se  ne slaže  da nije bilo suradnje sa ostalim vijećnicima. On zna da radimo transparentno. Uvažavala su se mišljenja. Trzavice su zanemarive. Odgovornost za  stvari koje nisu dobro prošle snosi onaj tko obnaša vlast.

Tu odgovornost ne treba prenositi na vijećnike. Građani će prepoznati nedostatke

 

4. Vijećnica Blanka Pavlić navodi da je predsjednik Vijeća bio skeptičan prema Projektu Plitvičke doline, a na prezentaciji na Plitvicama smo vidjeli poveznicu između Plitvica i projekta Plitvičke  doline.

Načelnik navodi da je  bio na sjednici Turističkog vijeća i želi se surađivati sa Nacionalnim  Parkom. Također je na Plitvicama vidio jednu novu, modernu prezentaciju i  tehnologiju  gdje se  otišlo daleko. Čak se i projektanti još ne snalaze u tome. To je nešto novo i oni  koje vode taj projekt su  najjači u državi.

 

5. Vijećnik Ivan Vuković pita  što je sa Prostornim planom, zbog čega se tako važan dokument  tako dugo razvlači, tko tu šteka i zašto?

 

Načelnik obrazlaže da je zadnjih 5 dana on prolongirao zbog nekih neslaganja između Ministarstva poljoprivrede i šumarstava i čeka da se to riješi. Velik je problem jer dokumenti čekaju u pojedinim ministarstvima odnosno u državnim službama.

A vijećnik Vuković pita da li se to može požuriti, odnosno da li tu može nastupiti Vijeće sa svojom požurnicom?

Pročelnica Rastovac napominje da izrada Prostornog plana zaista dugo traje, ali to je procedura koja  traje čak i 9 mjeseci. Objašnjava problem sa granicom Vojnog poligona koja se više puta mijenjala i ispravljala i to je odnijelo puno vremena. Sada je sve pri kraju i u siječnju će ići na usvajanje.

 

6. Viječnik  Milan Hodak  pita zašto se ne čiste pješačke staze u Selištu i Čatrnji. Isto tako navodi da je vidio neke ivičnjake u PZ Grabovac te pita za što su planirani?

 

Načelnik odgovara da su rubnjaci pripremljeni za uređenje glavnog ulaza u PZ  jer će se ulaz urediti i  asfaltirati na proljeće kada se u Zoni planira otvoriti tržnica. To nam to uvjetuju iz ministarstava koja su  dala sredstva. Za ostatak zone ćemo vidjeti kako dalje.

Trebali bi napraviti infrastrukturu, ali  misli da to nije najbolja opcija, već predlaže da  investitori sami to postave na svojom lokacijama, a Općina samo osnovnu infrastrukturu kroz zonu.

Što se tiče čišćenja nogostupa, to možda nije usklađeno. Isto tako Spelekom nema freze, a teška ralica bi devastirala nogostup.

 

7. Vijećnik Dragan Smolčić pita načelnika da li je zona ostala u planiranim gabaritima ili je nešto prodano?

Načelnik odgovara da je  zona u gabaritima kao je po planu. Ograda bi trebala biti na samoj granici uz objekt Plitvička vrela, ali je pomaknuta jer ljudi ipak moraju imati prolaz. Kako će se taj cijeli slučaj riješiti to će se vidjeti naknadno.

 

8. Predsjednik Zoran Luketić pita kada će dobiti odgovor na svoje pitanje sa prošle sjednice, a vezano za troškove Eko muzeja Rakovica. Također izražava negodovanje zbog prezentacije njegovog stava oko Eko muzeja, a to je rekao i na Skupštini TZ.

Tajnik Bitunjac navodi da će dobit će pismeni odgovor čim ga pripremi TZ.

 

Nadovezujući se vijećnik Milan Pavličić pita otkud  se pojavljuju informacije Turističkoj zajednici da je netko od vijećnika protiv projekta Eko muzeja. Zašto se  prenose rasprave sa Općinskog vijeća, to nije pošteno. Osobno  smatra da je to dobar projekt.

Načelnik obrazlaže da su u Turističkoj zajednici bili začuđeni da neki vijećnici ne znaju ili malo znaju o projektu Eko muzeja. Ako je potrebno napravit će još jednu prezentaciju i projekt približiti vijećnicima.

Iz sadašnjih poteza su zaključili da su vijećnici protiv projekta.

 

Sa novom,dodatnom prezentacijom se slaže i vijećnik Vuković jer također detaljnije ne zna o čemu se radi.

Osjećajući se prozvanom zbog navoda gospodina Luketića, vijećnica Pavlić obrazlaže da nikoga nije željela povrijediti kada je spomenula mentalni sklop. To nije uvreda, već činjenica da svatko razmišlja na svoj način.

 

9. Vezano za dostavljanje odgovora i informiranje, vijećnik Zoran Poznan navodi da i on želi biti informiran i dobiti odgovore na svoja pitanja. Obzirom da je komunalna redarica na godišnjem odmoru ni on nije mogu dobiti odgovor na svoje pitanje o čišćenju snijega. Ima sliku kako se čisti snijeg u Novoj Kršlji. Ispred njegovih vrata ima 1 m3 zemlje. Prije je bio snijeg, a kada se otopio ostala je zemlja i nitko o tome ne brine jer nema komunalnog redara.

 

Načelnik navodi da je to županijska cesta i trebalo bi ih nazvati, a kako je komunalna redarica na godišnjem to može učiniti i vijećnik osobno.

 

10. Nadovezujući se na problem čišćenja snijega vijećnik Ivan Vuković napominje da u naselju Grabovac snijeg čisti gospodin Grdić. Radi se o općinskoj cesti koja je široka 8 metara, a čisti se jako usko, da se ne mogu razmijeniti dva vozila. Neka se obiđe cesta i to riješi odnosno gosp. Grdića upozori da istu proširi.

 

TOČKA 2. Usvajanje zapisnika za 40. sjednice Općinskog vijeća

 

Vijećnici su zapisnik dobili uz poziv za sjednicu /u skraćenom pismenom obliku i tonski snimak na CD-u/ pa predsjednik poziva na očitovanje o istom.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 12 glasova ZA/ usvaja se zapisnik sa 40. sjednice Općinskog vijeća

 

TOČKA 3.Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2012. godinu

 

Predlagatelj Odluke – IV rebalansa Proračuna i amandmana je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke vijećnici su primili s pozivom.         

 

Izvjestiteljice u ime predlagatelja su gđa Vesna Rastovac.

 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Milan Pavličić.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 11  glasova ZA/ donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2012. godinu

 

Vijećnica Blanka Pavlić nije nazočna glasovanju.

 

 

TOČKA 4. Odluka o izmjeni Socijalnog programa za 2012. godinu

 

Predlagatelj je Općinski načelnik.


Vijećnici su Izvješće dobili sa pozivom na sjednicu.

 

Izvjestiteljica u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 11 glasova ZA/ donosi se Odluka o izmjeni Socijalnog programa za 2012. godinu

 

Vijećnica Blanka Pavlić  nije nazočna glasovanju.

 

TOČKA 5.  Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave Općine Rakovica za 2012. godinu

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke vijećnici su dobila za pozivom.

 

U ime predlagatelja izvjestiteljica je  pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 12 glasova ZA/ donosi se Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave Općine Rakovica za 2012. godinu

 

TOČKA 6. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2012. godinu

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.

 

Izvjestiteljica  u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 12 glasova ZA/ donosi se Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2012. godinu

 

TOČKA 7. Odluka o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2012. godini

  

Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog  su vijećnici dobili sa materijalima.

 

U ime predlagatelja izvjestiteljica je gđa. Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno / sa  12  glasova ZA/ donosi se Odluka o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2012. godini

 

TOČKA 8. Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu.

 

Predstavnica predlagatelja i izvjestiteljica po navedenoj točci je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo, ali vijećnik Vuković upozorava na pogrešku u navođenju godine.

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 12 glasova ZA/ donosi se Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini

 

TOČKA 9. Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2012. godinu

 

Predlagatelj  Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu.

 

Predstavnica predlagatelja  i izvjestiteljica po navedenoj točci je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 12 glasova ZA/ donosi se Odluka o izmjenama Programa utroška sredstava spomeničke rente za  2012. godini

 

 

TOČKA10. Odluka o izmjeni Programa utroška boravišne pristojbe za 2012. godinu

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu.

 

Izvjestiteljica po navedenoj točci je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 12 glasova ZA/ donosi se Odluka o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za  2012. godini

 

TOČKA11. Odluka o izmjeni Odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne proizvodnje u 2012. godini

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu.

 

Izvjestiteljica po navedenoj točci je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 12 glasova ZA/ donosi se Odluka o izmjeni Odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne proizvodnje u 2012. godini

 

  TOČKA 12. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja  komunalnih djelatnosti u 2012. godini

 

Predlagatelj  Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu.

 

Izvjestiteljica po navedenoj točci je pročelnica Vesna Rastovac.

 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Ivan Vuković.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 12 glasova ZA/ donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2012. godini

 

TOČKA 13. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  period 2012. godine

 

Predlagatelj  Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu.

 

Izvjestiteljica po navedenoj točci je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 12 glasova ZA/ donosi se Odlukao izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  period 2012. godine

 

 

TOČKA 14. Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u  2013. godini

 

Predlagatelj Programa  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Programa su  vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu.

 

Izvjestiteljica po navedenoj točci je pročelnica Vesna Rastovac.

 

U raspravi su sudjelovali vijećnik Milan Pavličić, Zoran Luketić, Ivan Vuković  te načelnik Franjković.

 

Zaključak: S 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Vuković) donosi Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u  2013. godini

 

 

TOČKA 15. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2013. godine

 

Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Programa su  vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu.

 

Izvjestiteljica po navedenoj točci je pročelnica Vesna Rastovac.

 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Ivan Vuković te načelnik Franjković.

 

Zaključak: S 11 glasova ZA i 1 glasom PROTIV (Vuković) donosi se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2013. godine

 

 

TOČKA 16. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta

 

Predlagatelj  Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu.

 

Izvjestiteljica po navedenoj točci je pročelnica Vesna Rastovac.

 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Ante Palin te načelnik Franjković i tajnik Bitunjac.

 

 

Zaključak: Jednoglasno /s 12 glasova ZA/ donosi se Odluka o prodaji građevinskog zemljišta

 

Kako je dnevni red odrađen sjednica završava u 18,45  sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

 

 

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj