Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

41. sjednica - poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/12-01/15

URBROJ: 2133/16-12-1

Rakovica, 14.12.2012.

 

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica i članka 88. i 89. Poslovnika Općinskog vijeća (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09 i 12/12)

 

S   A   Z   I   V   A  M

 

41.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica  za četvrtak,

 

20.12.2012. godine

 

Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici, u Rakovici s početkom u 17,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

 

1. Vijećnička pitanja i prijedlozi

2. Usvajanje zapisnika s 40. sjednice Općinskog vijeća

3.Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2012. godinu

4. Odluka o izmjeni Socijalnog programa za 2012. godinu

5. Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Rakovica za 2012. godinu  

6. Odluka o izmjenama           Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2012. godinu  

7. Odluka o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2012. godini

8. Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini

9. Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2012. godinu

10. Odluka o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2012. godinu

11. Odluka o izmjenama odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i

      poticanja poljoprivredne proizvodnje u 2012. godini

12. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja  

     komunalnih djelatnosti u 2012. godini

13. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za   

     period 2012. godine

14. Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2013. godini

15. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2013. godine

16. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta

 

Radni materijal dostavlja  se  u privitku.

 

 

Sa štovanjem!                                                                            Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                                                                                                                                                          Zoran Luketić, bacc.oec., v.r.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj