Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

40. sjednica - poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/12-01/13

URBROJ: 2133/16-12-1

Rakovica, 04.12.2012.

 

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica i članka 88. i 89. Poslovnika Općinskog vijeća (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09 i 12/12)

 

S   A   Z   I   V   A  M

 

40.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica  za utorak,

 

11.12.2012. godine

 

Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici, u Rakovici s početkom u 17,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

 

1. Vijećnička pitanja i prijedlozi

2. Usvajanje zapisnika s 39. sjednice Općinskog vijeća

3.Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

4. Program utroška boravišne pristojbe za 2013. godinu

5. Program utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2013. godini

6. Program utroška sredstava spomeničke rente za 2013. godinu   

7. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2013. godini

8. Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini

9. Odluka o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne

      proizvodnje u 2013. godini

10. Program javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu

11. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom

     vijeću za 2013. godinu

12. Socijalni program Općine Rakovica za 2013. godinu

  1. 13.  Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2013. godinu

14. Plan nabave Općine Rakovica u 2013. godini

15. Rješenje o izmjenama rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine

     Rakovica

16. Program financiranja poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih  i/ili  neopremljenih naselja

     na području Općine Rakovica u  2013. godini

 

Radni materijal dostavlja  se  u privitku.

 

 

Sa štovanjem!                                                                            Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                                                                                                                                                          Zoran Luketić, bacc.oec., v.r.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj