Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

38. sjednica - poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/12-01/11

URBROJ: 2133/16-12-1

Rakovica, 25.10.2012.

 

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica i članka 88. i 89. Poslovnika Općinskog vijeća (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09 i 12/12)

 

S   A   Z   I   V   A  M

 

38.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica  za ponedjeljak,

 

05.11.2012. godine

 

Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici, u Rakovici s početkom u 17,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

 

1. Program rada Savjeta mladih Općine Rakovica za 2013. godinu

2. Vijećnička pitanja i prijedlozi

3.Usvajanje zapisnika s 37. sjednice Općinskog vijeća

4. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2012. godinu

5. Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2011. godinu

6. Vjerodostojno tumačenje članaka 12. i 59. Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja

   Općine Rakovica          

7. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstane ceste

8. Program financiranja izrade prostornog plana uređenja Općine Rakovica i poboljšanja infrasrukturno

   nedovoljno opremljenih  i/ili  neopremljenih naselja na području Općine Rakovica u  2012. godini

9.Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva (nositelji političkih dužnosti)

 

 

Radni materijal dostavlja  se  u privitku.

 

 

Sa štovanjem!                                                                            Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                                                                                                                                                          Zoran Luketić, bacc.oec., v.r.

 

 

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj