Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

34. sjednica - zapisnik

AUDIO SNIMKA

Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 34. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 28.05.2012. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,08 sati i završetkom u 17,15 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Marijan Hodak, Željko Župan, Milan Bićanić, Milan Pavličić, Blanka Pavlić, Ivan Vuković, Zoran Poznan, Ante Palian, Damir Krizmanić i Dragan Smočić

 

Sjednici nije nazočan vijećnik: Anđelko Novosel /nije ispričao izostanak/

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Kristijan Bitunjac, tajnik Općine Rakovica, Vesna Rastovac, v.d. pročelnica JUO i Slavica Vuković, referentica u JUO te Blaženka Hodak, poslovna tajnica Turističke zajednice Općine Rakovica, Branko Brajdić, predstavnik MO Drežnik Grad

(od 15,40)

 

Predsjednik Zoran Luketić otvara sjednicu i pozdravlja nazočne, utvrđuje  kvorum  te se prelazi na

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG  REDA

 

Vijećnici su prijedlog dnevnog red dobili  uz poziv, a na početku sjednice se dostavljeni su materijali za  još jednu točku te bi konačni dnevni red bio slijedeći

 

  1.   Turistička zajednica Općine Rakovica- Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2011. godinu

  2 .  Turistička zajednica Općine Rakovica- Program rada s financijskim planom za 2012. godinu

  3.   Vijećnička pitanja i prijedlozi

  4.   Usvajanje zapisnika sa 33. sjednice Općinskog vijeća

  1. HP- Hrvatska pošta d.d. – zatvaranje poštanskog ureda 47246 Drežnik Grad, preustroj poštanskog ureda 47245 Rakovica
  2. Odluka o izmjeni Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini
  3. Odluka o izmjenama Programa utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina za 2012. godinu
  4. Odluka o izmjenama programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2012. godinu
  5. Odluka o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2012. godini
  6. Plan nabave Općine Rakovica u 2012. godini
  7. Odluka o izmjeni Plana pojačanog održavanja prometnica u 2001., 2012. i 2013. godini

 

 

ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 34. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica se prihvaća jednoglasno /sa  11  glasova ZA/

 

 

TOČKA 1. Turistička zajednica Općine Rakovica- Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2011. godinu

 

TZ Općine  Rakovica je podnijela Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2011. godinu

 

Prijedlog Izvješća vijećnici su dobili sa pozivom za 33. sjednicu Općinskog vijeća

 

Predlagatelj je Općinski načelnik.

 

Izvjestitelj je predstavnica TZ Rakovica gospođa Blaženka Hodak koja je ujedno i odgovarala na pitanja iz rasprave.

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici:Ante Palian i Ivan Vuković

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA/ prihvaća se Izvješće o radu i financijsko izvješće Turističke zajednice Općine Rakovica za 2012. godinu

 

TOČKA 2. Turistička zajednica Općine Rakovica- Program rada s financijskim planom za 2012. godinu

 

 

TZ Općine  Rakovica je predložila je   Program rada s financijskim planom za 2012. godinu

 

Prijedlog Programa  vijećnici su dobili sa pozivom za 33. sjednicu Općinskog vijeća

 

Predlagatelj je Općinski načelnik.

 

Izvjestitelj je predstavnica TZ gospođa Blaženka Hodak koja je ujedno i odgovarala na pitanja iz rasprave.

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici: Ante Palian, Zoran Luketić, Željko Župan, Ivan Vuković, Marijan Hodak  i vijećnica Blanka Pavlić te načelnik Općine gospodin Franjković i pročelnica gđa. Vesna Rastovac

 

Zaključak: Sa 4 glasa ZA, 1 glasom PROTIV i 6 SUZDRŽANIH  glasova ne prihvaća se Program rada s financijskim planom Turističke zajednice Općine Rakovica za  2012. godinu  

 

TOČKA 3. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1. Vijećnica Blanka Pavlić  postavlja pitanje vezano za situaciju sa  ruševnom zgradom Pansiona, odnosno pita da li će ići u sanaciju, a ako ne da li postoji mogućnost rušenja jer je opasna za prolaznike i nagrđuje mjesto odnosno ostavlja loš utisak na turiste.

 

Odgovor daje načelnik upoznajući vijećnike što je poduzeto i koji su problemi, odnosno da se ne može naći adekvatno rješenje sa Ministarstvom koje više nije zainteresirano za obnovu u stambene svrhe iako za to postoji projekt. Ako se ne  nađe drugo rješenje, da li preko APN-a ili prenamjenom, morat će se barem djelomično srušiti kako bi se izbjegla opasnost za prolaznike.

 

2. Vijećnika Antu Paliana zanima  trasa plinovoda Saborsko– Rakovica - Šturlić. Da li je poslan dopis Ministarstvu kulture jer taj plinovod prolazi preko zaštićenog područja Baraćevih špilja i Panjkovog ponora. Neka općina zauzme čvršći stav da se trasa izmjesti sa tog područja.

 

Odgovara načelnik navodeći da se  reagiralo na prvu trasu i u jednom dijelu je pomaknuta, a sadašnji prijedlog (odvojak Rendulić Brdo – Basara) je prihvatljiv i za Ministarstvo i za zaštitare i speleologe, a na određen način moći će se iskoristiti radovi na plinovodu  za uređenje tog područja.

 

3. Vijećnik Zoran Poznan podsjeća da je on o problemu trase plinovoda kroz zaštićeno područje govorio već prije 6 mjeseci, ali ga se nije shvatilo ozbiljno već se govorilo o pogodnostima zapošljavanja na plinovodu, a ne o zapošljavanju u zaštićenom području.

 

Načelnik odgovara da se i tada i sada se poduzimaju koraci i pronalaze najadekvatnija rješenja Prvotno se govorilo da će se  zaposliti 12  visokoobrazovanih ljudi, a sada se govori oko 4. Isto tako ima indicija da se spilje na toj trasi neće otvoriti jer je to zaštićeno područje. Sad se balansira između tih situacija.

 

4. Vijećnik Dami Krizmanić  ponovo pita o situaciji  na parceli koja je kupljena za  groblja. Da li se može obrađivati, da li za to ima suglasnost općine. Neka se stavi ograda ako se ne smije koristiti.

 

Odgovaraju načelnik i pročelnica navodeći na nitko nije pitao za korištenje odnosno ni sa kim nije sklopljen ugovor, a ima više takvih slučajeva i uskoro će se ići na sređivanje stanja oko bespravno korištene općinske zemlje.

 

5. Vijećnik Ivan Vuković upozorava na oglasne ploče koje ružno izgledaju i traži da se ažuriraju, odnosno da se skinu oglasi koji ne trebaju. Neka komunalna redarica nešto poduzme.

Također postavlja pitanje zapošljavanja djelatnika u JU Rakovica smatrajući da tu ima nepravilnosti.

 

Odgovaraju načelnik i predsjednik Luketić upućujući da se za pitanje zapošljavanja obrati Javnoj ustanovi Rakovica.

 

6. Predsjednika Zorana Luketića interesira ima li išta pomaka oko deponije i čemu služe sredstva  grobne naknade koju građani plaćaju, a groblja su zarasla i ne kose se.

 

Načelnik obrazlaže situaciju sa deponijom navodeći da je sve u završnoj fazi i uskoro se ide u raspisivanje natječaja. Što se tiče košnje, taj posao  Spelekoma.

 

7. Vijećnik Zoran Poznan  postavlja pitanje koje se tiče korištenja omladinskog doma - doma speleologa u Novoj Kršlji. Tko je odgovoran za isti i tko će potpisivati novi ugovor o najmu jer sadašnji uskoro istječe. Za najam je zainteresirano i Speleološko društvo Veles. 

 

Načelnik odgovara da je  to pitanje koji treba dobro razmotriti, a  problem je i u vlasništvu nad domom, ne može sada ništa reći jer  će se sve još razmatrati.

 

TOČKA 4. Usvajanje zapisnika sa 33. sjednice Općinskog vijeća

 

Vijećnici su zapisnik dobili uz poziv za sjednicu  /skraćeni u pismenom obliku i tonski snimak na CD-u

U raspravi je sudjelovala vijećnica Blanka Pavlić i vijećnik Ivan Vuković nezadovoljni zapisnikom te tajnik Kristijan Bitunjac koji se obrazložio zapisnik.

 

Zaključak: Sa 8 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom usvaja se zapisnik sa 33. sjednice Općinskog vijeća,

 

 

TOČKA 5.  HP- Hrvatska pošta d.d. – zatvaranje poštanskog ureda 47246 Drežnik Grad, preustroj poštanskog ureda 47245 Rakovica

 

Predlagatelj teme je  Klub vijećnika SDP-a

 

Prijedlog za hitnu sjednicu uz obrazloženje vijećnici su primili sa pozivom               

 

Izvjestitelj po prijedlogu je vijećnik Ivan Vuković ispred kluba vijećnika SDP-a – koji daje kratak uvod

Izvjestitelj u ime MO Drežnik Grad je gospodin Branko Brajdić

Obrazloženje daje i načelnik Franjković

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici: Milan Pavlčić, Zoran Luketić, Željko Župan, Ivan Vuković, vijećnica Blanka Pavlić te načelnik gospodin Franjković i tajnik  gospodin Kristijan Bitunjac

 

Zaključak: Za sastanak u Hrvatskim poštama u Zagrebu dana 30.05.2012. godine imenuje se   Izaslanstvo u sastavu: načelnik Općine Rakovica gospodin Franjo Franjković, tajnik Općine Rakovica gospodin Kristijan Bitunjac te gospodin Branko Brajdić i Marijan Vuković ispred Mjesnog Odbora Drežnik GRad

 

Predsjednik Luketić sjednicu napušta u 16,45 sati, a vođenje sjednice nastavlja zamjenik predsjednika gospodin Dragan Smolčić

 

 

TOČKA 6. Odluka o izmjeni Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini

 

Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik

 

Prijedlog Odluke su vijećnici dobili sa pozivom na sjednicu

 

U ime predlagača izvjestiteljica po ovoj točci je pročelnica Vesna Rastovac

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 8 glasova ZA/ donosi se Odluka o izmjeni Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini.

/Vijećnici Pavličić i  Vuković nisu  nazočni glasovanju/

 

 

TOČKA 7. Odluka o izmjenama Programa utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina za 2012. godinu

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik

 

Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv

 

Izvjestiteljica u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac

 

U raspravi  je sudjelovao vijećnik Ante Palian i vijećnica Blanka Pavlić te tajnik gosp. Bitunjac

 

Zaključak: Sa 4 glasa ZA, 1 glas PROTIV i 3 SUZDRŽANA glasa donosi se Odluka  o izmjenama Programa utroška sredstava –naknade za eksploataciju mineralnih sirovina za 2012. godinu

/Vijećnici  Vuković  i  Župan nisu  nazočni glasovanju/

 

 

TOČKA 8. Odluka o izmjenama programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2012. godinu

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik

 

Prijedlog Odluke su vijećnici dobili sa materijalima

 

U ime predlagatelja izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Sa 5 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA glasa donosi se Odluka o izmjenama programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2012. godinu

/Vijećnik  Vuković nije  nazočan glasovanju/

 

 

TOČKA 9. Odluka o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2012. godini

 

Predlagatelj Odluke je općinski načelnik

 

Predloženi akt vijećnici su dobili sa pozivom.

 

U ime predlagatelja izvjestiteljica po navedenoj točci je pročelnica Vesna Rastovac

 

Rasprave nije bilo

 

Zaključak: Sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa donosi se Odluka o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2012. godini

 

TOČKA 10. Plan nabave Općine Rakovica u 2012. godini

 

Predlagatelj  Plana je općinski načelnik.

 

Vijećnici su  prijedlog Plana primili sa pozivom.

 

Predstavnica predlagatelja i izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac.

 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Ivan Vuković te načelnik Franjović i pročelnica Rastovac.

 

Zaključak:  Sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa donosi se Plan nabave Općine Rakovica za 2012. godinu

 

 

TOČKA 11.Odluka o izmjeni Plana pojačanog održavanja prometnica u 2001., 2012. i 2013. godini

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Vijećnici su materijale dobili neposredno prije sjednice.

 

Izvjestitelj u ime predlagatelja je pročelnica gđa. Vesna Rastovac.

 

U raspravi su sudjelovali: vijećnica Blanka Pavlić, vijećnik Ivan Vuković, te načelnik Franjković i pročelnica Rastovac.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/ donosi se Odluka o izmjeni Plana pojačanog održavanja prometnica u 2011., 2012. i 2013. godini

 

Kako je dnevni red odrađen sjednica završava u  17,15   sati.

 

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

 

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj