Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

34. sjednica - poziv

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA  RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/12-01/06

URBROJ: 2133/16-12-1

Rakovica, 23.05.2012.

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica i članka 88. i 89. Poslovnika Općinskog vijeća (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09)

 

S   A   Z   I   V   A  M

34.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica  za ponedjeljak,

28.05.2012. godine

Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici, u Rakovici s početkom u 15,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

 

 

1. JU Rakovica – Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2011. godinu

2. JU Rakovica – Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja kojim

    upravlja JU Rakovica za 2012. godinu

3. Vijećnička pitanja i prijedlozi

4.Usvajanje zapisnika s 33. sjednice Općinskog vijeća

5. HP – HRVATSKA POŠTA d.d. – zatvaranje poštanskog ureda 47246 Drežnik Grad, preustroj poštanskog ureda

   47245 Rakovica

6. Odluka o izmjeni Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini

7. Odluka o izmjeni programa utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2012. godini

8. Odluka o izmjenama programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2012. godinu

9. Odluka o izmjenama Programa utroška sredstva šumskog doprinosa u 2012. godini

10. Plan nabave Općine Rakovica u 2012. godini  

 

 

Radni materijal dostavlja  se  u privitku.

 

Sa štovanjem!                                                                      Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoran Luketić, bacc.oec., v.r.

 

 

NAPOMENA: Radi ekonomičnosti postupanja neće se dostavljati ponovno materijali za predložene točke dnevnog reda 1. i 2. jer su isti već dostavljeni uz prijedlog prethodne 33. sjednice. 

Za ostale točke prijedloga dnevnog reda prijedlozi akata dostavljaju se u privitku poziva.

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj