Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

35. sjednica - poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA  RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/12-01/07

URBROJ: 2133/16-12-1

Rakovica, 21.06.2012.

 

 

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica i članka 88. i 89. Poslovnika Općinskog vijeća (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09)

 

 

 

S   A   Z   I   V   A  M

35.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica  za četvrtak,

28.06.2012. godine

 

 

Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici, u Rakovici s početkom u 15,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

 

-          Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

  1.Odluka o osnivanju dječjeg vrtića

 

 2. Izmjene i dopune proračuna Općine Rakovica  za 2012 godinu–II rebalans

 

 

Radni materijal dostavlja  se  u privitku.

 

 

Sa štovanjem!                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća:                                                                                                                                                                                                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec., v.r.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj