Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

36. sjednica - zapisnik

AUDIO SNIMKA

Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 36. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 25.07.2012. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 16,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici:  Zoran Luketić,  Marijan Hodak (dolazi u 16,10 sati), Željko Župan,  Milan Bićanić,  Pavličić, Milan, Blanka Pavlić, Ivan Vuković, Zoran Poznan, Ante Palian,  Damir Krizmanić, Dragan Smočić i Anđelko Novosel

 

Sjednici nije nazočan vijećnik: Zoran Poznan (nije ispričao izostanak)

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Kristijan Bitunjac, pomoćnik pročelnika - tajnik Općine Rakovica, Slavica Vuković, referentica u JUO

 

Predsjednik Zoran Luketić otvara sjednicu i pozdravlja nazočne, utvrđuje  kvorum  te se prelazi na

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA  

 

Vijećnici su prijedlog dnevnog red dobili  uz poziv te predsjednik usmeno predlaže

1.   Vijećnička pitanja i prijedlozi

2.   Usvajanje zapisnika za 34. i 35. sjednice Općinskog vijeća

3.   Odluka o dodjeli javnih priznanja

4.   Odluka o dopuni odluke od izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2012. godinu

5.   Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih

      Poslova

6.   Odluka o izmjenama programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2012. godinu

7.   Odluka o izmjeni odluke o financiranju programa uređenja zemljište, ruralnog prostora i poticanja

      poljoprivredne proizvodnje u 2012. godini

8.   Izvješće o provedenim izborima za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Rakovica

      održanim 20. svibnja 2012. godine – na znanje

   

ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 36. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica se prihvaća jednoglasno /sa  10 glasova ZA/

 

TOČKA 1. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.  Vijećnica Blanka Pavlić  pita  načelnika da li je upoznat sa radovima na bunaru u Rakovici (kod ''Cige'').? Jedna firma obnavlja- popravlja  stari bunar, ali su  odnijeli  kamena ploče. Ljudi koji žive blizu misle – sumnjaju da su ploče odvezene u Oštarske Stanove za obnovu bunara Točak, ali misle da to treba ostati uz bunar u Rakovici. Da li načelnik o tome nešto zna?

 

Načelnik odgovara da „mu je ovo prvi glas“, ali će ispitati kuda su ploče odvožene. Firma Bel Bau,  koja vodi obnovu, taži da se doveze još kamena, pa je pitanje gdje su odvezli  taj kamen od bunara u Rakovicu.

 

2. Vijećnik Milan  Pavličić pozivajući se na upućene dopise u svezi  izmjere, navodi da ljudi pitaju u kojoj je to fazi i  da li će to biti jednaka naknada  po kućama? Na tribinama nije najbolje objašnjenog ljudima pa ima mnogo pitanja i mnogo različitih situacija.

Načelnik objašnjava da će sufinancirat će svi jednako (svi  suvlasnici odnosno vlasnici). Bit će mnogo različitih primjera i sada je teško sve definirati i o tome će se još raspravljati.

 

Vijećnik Marijan Hodak dolazi u 16,10 sati.

 

U raspravu o istom se uključuju: Zoran Luketić, Blanka Pavlić, Ante Palian, Ivan Vuković, Dragan Smolčić, Zoran Luketić, načelnik Franjkković te tajnik Kristijan Bitunjac, iznoseći različite primjere i situacije i postavljajući razna pitanja, na koja načelnik odgovara koliko  u ovoj prilici može te se zaključuje da će se o ovoj temi još raspravljati i odlučivati, a za sada se samo ispituje mišljenje stanovništva.

 

3.  Vijećnik Ante Palian pohvaljuje radove na bunaru Točak. Sada sve lijepo izgleda, ali ako je to kamen iz Rakovice i isti se vrati onda neće biti dobro, nećemo imati niti jedan bunar.

Također pita o sanaciju puta  Rendulić Brdo – Rakovičko Selište (do Švarca). To je planski put i o njemu Općina treba voditi brigu. Nešto se na njemu radilo – saniralo, ali to neće dugo izdržati.  Drugi dio puta od  Nine do Rendulić Brda (Rakovičkog Selišta) nitko ne održava. Put od mljekare do ''Sulje'' se radi,  a to nije planski put. Da li je to u istom iznosu ili je to neki moment za koji vijeće ne zna?

 

Načelnik odgovara da se put sanira  prema planu,  a zašto neki putovi nisu planu to ne zna.  „Izvukao“ je   neka sredstva da se taj dio puta ipak napravi jer se naknadno tražilo. Kada bude sredstva put će se poboljšati, ali sve treba staviti u plan.

Nadovezujući se Zoran Luketić navodi da je i on postavljao pitanje  puta prema ''Nini'' kao i uređenje  biciklističke staza. Ista se gasi, a  zainteresiranih turista ima.

 

4. Vijećnik Ivan Vuković  vraćajući se na temu geodetske izmjere smatra da o tome treba biti posebna točka dnevnog reda. Ima mnogo nedorečenih stvari i raznih situacija (iznosi i svoj primjer). Ljudima treba sve bolje pojasniti.

Načelnk se slaže da se o svemu detaljno raspravi, a predsjednik Luketić obećava posebnu točku za ovu temu na  jednoj od narednih sjednica

 

5.Vijećnik Damir  Krizmanić primjećuje da je, kod groblja  u Drežniku, „travnati“  parking   pokošen, ali  ima hrpa zemlje koju   treba odvesti.

Također navodi na cesti prema Sadilovcu (kod Perice Lukića) ima lokva i pita da li će se sanirati (to je županijska cesta) i kada se to bude radilo sugerira da Spelekom odmah postavi cijevi za novi vodovod da se ponovo ne kopa.

 

6. Vijećnik Dragan Smolčić  pozivajući se odluku Spelekoma da ne odvozi smeće koje je u drugim vrećama već samo u „zelenim“ navodi da ljudi izbjegavaju kupnju vreća pa smeće odvoze u kontejnere na groblje koji se brzo pune. To bi se trebalo nekako urediti.

 

7. Vijećnik Marijan Hodak pozivajući se na svoje pitanje sa prošle sjednice o vanjskoj rasvjeti za kuću u Korani / ispod mosta/  pita da li je to  tko provjerio.

Kako je komunalna redarica na godišnjem odmoru nije se mogao dati odgovor te će se to riješiti za drugu sjednicu.

 

8. Vijećnik Milan Bićanić  navodi da su mještani Korane na svoje zahtjeve za izmjene u Prostornom planu dobili odbijenice, odnosno niti jedan prijedlog da se pojedine čestice prenamjene u građevinske nije prihvaćen već je odgovoreno da su one u zoni Parka. Tko odlučuje o tome. Da li netko iz Parka ili Općina?

Načelnik odgovara da je to područje Parka i naši izrađivači su se morali uskladiti sa PP Parka, a vijećnik Novosel pojašnjava da pe PP Nac. park iznad PP JLS (Općine) odnosno da ne on plan višeg reda.

Nadovezujući se vijećnica Pavlić  pita  kako će se  tehnički riješiti situacija, ako novi PP Nac park odobri da to bude građevinsko, a naš PP to nije predvidi, na što gosp. Bitunjac  odgovara da se može ići na skraćeni postupak izmjene PP.

 

Vijećnik Bićanić upozorava na situaciju kućnih brojeva koji su sada svi jako izmiješani i ne slijede redoslijed. Da li se tu može napraviti neki slijed da ne bude miks?

 

Načelnik  ogovara da ako vijeće zauzme stav može se tražiti izmjena, ali je  katastar taj koji o tome odlučuje. Isto tako  izmjenom kućnih brojeva slijedi i izmjena  osobnih  dokumenata što je jako skupo.

 

TOČKA 2. Usvajanje zapisnika za 34. i 35. sjednice Općinskog vijeća

 

Vijećnici su zapisnike dobili uz  poziv za sjednicu /sa 34. sjednice u skraćenom  pismenom obliku i tonski snimak na CD-u ,  a sa 35. sjednice u pismenom obliku/  pa predsjednik poziva na očitovanje o istima.

Vijećnik Ivan Vuković u ime Kluba SDP-a traži stanku od 10 minuta radi konzultacija, a predsjednik odobrava 5 minuta.

Nakon stanke vijećnik Vuković u ime Kluba vijećnika SDP-a izražava negodovanje po pitanju zapisnika  i navodi da ih Klub neće podržati  te navodi razloge za isto ( propuste i nepravilnosti u zapisnicima).

Zaključak:  Sa 8  glasa ZA,  1 glas  PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasova usvajaju se zapisnici za 34. i 35. sjednice Općinskog vijeća

 

TOČKA 3.  Odluka o dodjeli javnih priznanja

 

Predlagatelj  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke su  vijećnici su primili sa pozivom.               

 

Izvjestitelj je po prijedlogu je Općinski načelnik.

 

U raspravi su sudjelovao vijećnik:  Ivan Vuković koji je zamjerio Povjerenstvu da se treba bolje informirati jer ima još dosta zaslužnih ljudi kojima bi se trebalo dodijeliti priznanje.

 

Zaključak:  Jednoglasno / sa 10  glasova ZA/ donosi se Odluka o dodjeli javnog priznanja

(Vijećnik Anđelko Novosel nije prisustvovao glasovanju)

 

TOČKA 4. Odluka o dopuni odluke o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2012. godinu

 

Predlagatelj je Općinski načelnik.


Vijećnici su  prijedlog Odluke dobili sa materijalima.

 

Izvjestitelj u ime predlagatelja je Kristijan Bitunjac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak:  Jednoglasno /sa  10 glasova ZA/ donosi se Odluka o dopuni odluke o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2012. godinu

(Vijećnik Anđelko Novosel nije nazočan glasovanju)

 

TOČKA 5. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih   poslova

 

Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke su vijećnici dobili sa pozivom na sjednicu.

 

U ime predlagatelja izvjestitelj po ovoj točci je tajnik Kristijan Bitunjac.

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici: Ivan Vuković, Zoran Luketić, vijećnica Blanka Pavlić te tajnik Kristijan Bitunjac.

 

Zaključak: Sa 7 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA glasa donosi se Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova

 

TOČKA 6. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za  2012. godinu

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.

 

Izvjestitelj u ime predlagatelja je tajnik Kristijan Bitunjac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak:  Jednoglasno / sa 10  glasova ZA/  donosi se Odluka  o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 2012. godinu 

(Vijećnik Ivan Vuković  nije nazočan  glasovanju)

 

TOČKA 7. Odluka o izmjenama odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne proizvodnje u 2012. godini

 

 Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke su vijećnici dobili sa materijalima.

 

U ime predlagatelja izvjestitelj je tajnik Kristijan Bitunjac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/ donosi se Odluka o izmjenama odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredna proizvodnje u 2012. godini

(Vijećnik Ivan Vuković nije nazočan glasovanju)

 

TOČKA 8.  Izvješće o provedenim izborima za članovo vijeća mjesnih odbora na području Općine Rakovica održanim 20. svibnja 2012. godine.

 

Predlagatelj je Općinsko izborno povjerenstvo za mjesne izbore Općine Rakovica.

 

Izvješće su vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu.

 

Predstavnik predlagatelja  i izvjestitelj po navedenoj točci je Kristijan Bitunjac.

 

U raspravi su sudjelovali vijećnik Ivan Vuković i načelnik Franjković.

 

Zaključak: Prima se na znanje Izvješće o provedenim izborima za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Rakovica održanim 20. svibnja 2012. godine.

 

Kako je dnevni red odrađen sjednica završava u  17,50  sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

 

Slavica Vuković                                                                                   Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj