Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

36. sjednica - poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA  RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/12-01/08

URBROJ: 2133/16-12-1

Rakovica, 18.07.2012.

 

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica i članka 88. i 89. Poslovnika Općinskog vijeća (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09 i 12/12)

 

S   A   Z   I   V   A  M

 

36.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica  za srijedu,

 

25.07.2012. godine

 

Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici, u Rakovici s početkom u 16,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

 

1. Vijećnička pitanja i prijedlozi

2.Usvajanje zapisnika s 34.i 35. sjednice Općinskog vijeća

3. Odluka o dodjeli javnih priznanja

4. Odluka o dopuni odluke o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2012. godinu

5. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova

6. Odluka o izmjenama programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2012. godinu

7. Odluka o izmjenama odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja

    poljoprivredne proizvodnje u 2012. godini

8. Izvješće o provedenim izborima za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Rakovica

   održanim 20. svibnja 2012. godine - na znanje

 

 

Radni materijal dostavlja  se  u privitku.

 

 

Sa štovanjem!                                                                            Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                                                                                                                                                          Zoran Luketić, bacc.oec., v.r.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj