Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

37. sjednica - poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA  RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/12-01/10

URBROJ: 2133/16-12-1

Rakovica, 05.09.2012.

 

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica i članka 88. i 89. Poslovnika Općinskog vijeća (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09 i 12/12)

 

S   A   Z   I   V   A  M

 

37.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica  za čevrtak,

 

13.09.2012. godine

 

Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici, u Rakovici s početkom u 17,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

 

1. Vijećnička pitanja i prijedlozi

2.Usvajanje zapisnika s 36. sjednice Općinskog vijeća

3. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje siječanj - lipanj 2012. godine

4. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 01.01.2011. do 30.06.2012. godine

5. Izvješće o korištenju sredstava proračunske pričuve za razdoblje siječanj – lipanj 2012. godine

6. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja  

   komunalnih djelatnosti u 2012. godini

7. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za   

    period 2012. godine

8. Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Rakovica za 2012. godinu

9. Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete

 

 

Radni materijal dostavlja  se  u privitku.

 

 

Sa štovanjem!                                                                            Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                                                                                                                                                          Zoran Luketić, bacc.oec., v.r.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj