Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

23. sjednica - poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA  KARLOVAČKA

OPĆINA  RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/11-01/06

URBROJ: 2133/16-11-1

Rakovica, 21.06.2011.

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica i članka 88. i 89. Poslovnika Općinskog vijeća (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09)

 

S   A   Z   I   V   A  M

23.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica  za utorak,

28.06.2011. godine

Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici, u Rakovici s početkom u 15,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

 

-          Vijećnička pitanja i prijedlozi

-          Usvajanje zapisnika s 22.  sjednice Općinskog vijeća

 

1.  Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljop. zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području

    Općine Rakovica za k.o. Rakovica i k.o. Drežnik

2. Odluka o pristupanju Općine Rakovica udruzi LAG s općinama Plitvička Jezera i Vrhovine

3. Odluka o dodjeli javnih priznanja

4. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za prijevoz pokojnika na području Općine 

    Rakovica

  1. 5.  Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova

6. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja Puškarić groblja u Rakovici

7. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja groblja u Drežnik Gradu kod Žanića

 

 

 

Radni materijal  dostavlja  se  u privitku.

 

Sa štovanjem!                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                                                                                                                                                         Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj