Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

28. sjednica - zapisnik

Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 27.10.2011. godine, u vijećnici  Općine Rakovica  s početkom  u 15,10 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Dragan Smolčić, Milan Bićanić, Željko Župan, Blanka Pavlić, Ivan Vuković, Ante Palian, Marijan Hodak

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, načelnik Općine Rakovica, Kristijan Bitunjac, tajnik Općine Rakovica, Vesna Rastovac, pročelnica JUO i Slavica Vuković  referentica u JUO

                           

Zapisnik o radu sjednice vodi Slavica Vuković.

 

Sjednicu je otvorio predsjednik Luketić, pozdravio sve nazočne, konstatirao da je na  sjednici nazočno 8 vijećnika /vijećnici Anđelko Novosel, Zoran Poznan, Damir Krizmanić i Milan Pavličić ispričali su izostanak/ te da Vijeće može početi  sa radom i donositi valjane odluke pa sjednica počinje.

 

Navodi da je ova sjednica sazvana zbog potrebe donošenja hitne odluke o izvođenu radove pa predlaže samo jednu točku dnevnog reda i to:

 

  1. Odluka o izboru osobe za obavljanje poslova pojačanog održavanja prometnica

 

Predloženi dnevni red predsjednik daje na raspravu, a glasovanjem se donosi, 

rjeđ

Zaključak: Jednoglasno /sa 8 glasova ZA/ usvaja se predloženi dnevni red 28. sjednice Općinskog vijeća

 

 

TOČKA 1. Odluka o izboru osobe za obavljanje poslova pojačanog održavanja prometnica

 

 

            Vijećnici su dobili prijedlog Odluke pa pročelnica Rastovac obrazlaže potrebu donošenja ove Odluke.

 

Načelnik obrazlaže da je poveden postupak i predloženo je da se odabere ponuda Cesta Karlovac, jedini su se javili na natječaj, a sve da bi se moglo početi sa radovima na cestama i predlaže da vijeće donese predloženu Odluku.

 

Pročelnica Rastovac navodi da se prijedlog odluke odnosi na pojačano održavanje, da se morao raspisati natječaj prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu, te da su se na natječaj javile samo Ceste Karlovac s jediničnom cijenom radova od 354,00 kune ukupno po m2.  Obrazlaže pojedine stavke koje čine tu cijenu. Navodi da se nije moglo usporediti sa nekim drugim, jer nije bilo drugih ponuda, ali je to realno prema kretanju cijena na tržištu.

 

Načelnik dodaje da neke Općina ima dio sredstava, ali ima prilike da pomogne i Ministarstvo, ali treba hitno započeti s radovima, pa koliko bude radova i ispostavljenih situacija toliko će Ministarstvo isplatiti.  

 

 

1. Vijećnik Ivan Vuković navodi da je dobro da se iskoristi ovu ponudu od Ministarstva, ali pita  pročelnicu Rastovac da li su uspoređivane cijene sa drugima u okruženju, na što pročelnica odgovara da su cijene uspoređene s radovima od prošle godine i nisu tu velike razlike, te da su zvale još neke firme za dokumentaciju (Niskogradnja d.o.o.i dr.), ali ne mogu to odraditi ove godine pa nisu podnosili ponude. Vijećnik Vuković je zadovoljan odgovorom i predlaže da se Odluka donese.

 

2. Vijećnik Ante Palian pita tko će ove radove odrađivati, da li nadcestarija Slunj ili baš iz Karlovca, na što pročelnica odgovara da uglavnom većinu radova na području Općine obavlja nadcestarija Slunj.

 

Kako se više nitko nije javio za  raspravu glasovanjem se  donosi se

 

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 8 glasova ZA/ donosi se Odluka o izboru osobe za obavljanje poslova pojačanog održavanja prometnica.

 

 

Obzirom da je dnevni red odrađen vijeće završava sa radom u 15,20 sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                                      Predsjednik Općinskog vijeća

 

Slavica Vuković                                                                                         Zoran Luketić, bacc.oec.

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj