Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

30. sjednica - poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA  RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/11-01/14

URBROJ: 2133/16-11-1

Rakovica, 22.12.2011.

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica i članka 88. i 89. Poslovnika Općinskog vijeća (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09)

 

S   A   Z   I   V   A  M

30.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica  za srijedu,

28.12.2011. godine

Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici, u Rakovici s početkom u 15,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

 

-          Vijećnička pitanja i prijedlozi

-          Usvajanje zapisnika s 29. sjednice Općinskog vijeća

 

  1. 1.  Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2011. godinu

2. Odluka o prihvaćanju prijedloga Sporazuma o osnivanju Javne ustanove – Razvojna agencija

    Karlovačke županije - KARLA

3. Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu

4. Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2012. godinu

5. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu

6. Plan nabave za 2012. godinu

7. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora na području Općine Rakovica

8. Odluka o izmjeni odluke o priključenju na komunalne vodne građevine

9. Zaključak o pokretanju postupka izmjena i dopuna Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara

10. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o određivanju mjesta i uvjetima prodaje robe izvan

    prodavaonica

11. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja 

   komunalnih djelatnosti u 2011. godini

12. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2011. godine

13. Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2011. godinu

14. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu

15. Odluka o izmjenama i dopunama programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini

16. Odluka o izmjenama programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2011. godini

17. Odluka o izmjenama odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne  proizvodnje u 2011. godini

18. Odluka o izmjenama programa utroška boravišne pristojbe za 2011. godini

19. Odluka o izmjeni programa utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2011. godini

20. Odluka o izmjeni programa utroška sredstava spomeničke rente za 2011. godinu

21. Ferid Seferagić – zahtjev za kupnju građevinskog zemljišta

22. Mirjana Mlađan – zahtjev za kupnju građevinskog zemljišta

 

Radni materijal  dostavlja  se  u privitku.

 

Sa štovanjem!                                                                      Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoran Luketić, bacc.oec., v.r.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj