Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

10. sjednica - poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA  KARLOVAČKA

OPĆINA  RAKOVICA

Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/10-01/02

URBROJ: 2133/16-10-1

Rakovica, 18.02.2010.

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica i članka 88. Poslovnika Općinskog vijeća (Glasnik Karlovačke županije br. 21/09)

 

 

S   A   Z   I   V   A  M

10.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica  za četvrtak,

25.02.2010. godine

Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici u Rakovici s početkom u 12,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

 

-          Vijećnička pitanja i prijedlozi

-          Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća

 

  1. 1.      Izvješće mandatne komisije o mandatu člana Općinskog vijeća Općine Rakovica i Rješenje o verifikaciji mandata vijećnika
  2. 2.      Plan nabave Općine Rakovica u 2010. godini
  3. 3.      Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Rakovica za k.o. Rakovica, k.o. Mašvina i k.o. Drežnik
  4. 4.      Odluka o izradi detaljnog plana uređenja groblja u Drežnik Gradu kod Žanića
  5. 5.      Odluka o izradi detaljnog plana uređenja groblja u Rakovici kod Puškarića
  6. 6.      Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini
  7. 7.      Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2009. godinu
  8. 8.      Program javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2010. godinu
  9. 9.      Ugostiteljski obrt ''Plitvička vrela'' – zamolba za privremeno korištenje ruba PZ Grabovac
  10. 10.  Odluka o izmjeni odluke o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju gradnje bio pročistača

 

Radni materijal  dostavlja  se  u privitku.

Sa štovanjem!  

                                                                                   Predsjednik Općinskog vijeća  

                                                                                                                                                                                                                                                              Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj