Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

12. sjednica - poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA  KARLOVAČKA

OPĆINA  RAKOVICA

Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/10-01/06

URBROJ: 2133/16-10-1

Rakovica, 22.04.2010.

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica i članka 88. Poslovnika Općinskog vijeća (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09)

 

S   A   Z   I   V   A  M

12.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica  za petak,

30.04.2010. godine

Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici u Rakovici s početkom u 13,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

 

-          Vijećnička pitanja i prijedlozi

-          Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Općinskog vijeća

 

1. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica

2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike

    Hrvatske na području Općine Rakovica za k.o. Sadilovac i k.o. Drežnik

3. Program poticanja poduzetništva i poljoprivrede na području Općine Rakovica u 2010. godini

4. Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Općine Rakovica

5.  Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom

6. Zaključak o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstava proračunske rezerve za razdoblje siječanj – 

    prosinac 2009. godine

7. Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od

    01.01. – 31.12.2009. godine

8. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske

9. Zdravko Bićanić – zamolba za oslobađanje plaćanja priključka vode za domaćinstvo

 

 

Radni materijal  dostavlja  se  u privitku.

Sa štovanjem!  

                                                                                   Predsjednik Općinskog vijeća  

                                                                                                                                                                                                                                                              Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj