Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

14. sjednica - poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA  KARLOVAČKA

OPĆINA  RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/10-01/09

URBROJ: 2133/16-10-1

Rakovica, 05.07.2010.

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica i članka 88. i 89. Poslovnika Općinskog vijeća (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09)

 

S   A   Z   I   V   A  M

14.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica  za petak,

09.07.2010. godine

Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici u Rakovici s početkom u 10,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

 

1. Odluka o pristupanju Općine Rakovica trgovačkom društvu Centar za gospodarenje otpadom     

   Karlovačke županije

2. Odluka o prihvaćanju Sporazuma o zajedničkom gospodarenju otpadom na području Karlovačke 

    županije

3. Razvojna agencija Karlovačke županije d.o.o. – očitovanje o pristupanju

4. Odluka o izmjeni poticanja poduzetništva i poljoprivrede na području Općine Rakovica u 2010. godini

 

Radni materijal  dostavlja  se  u privitku.

Sa štovanjem!  

                                                                                   Predsjednik Općinskog vijeća  

                                                                                                                                                                                                                                                              Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj