Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

15. sjednica - poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA  KARLOVAČKA

OPĆINA  RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/10-01/10

URBROJ: 2133/16-10-1

Rakovica, 15.07.2010.

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica i članka 88. i 89. Poslovnika Općinskog vijeća (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09)

 

S   A   Z   I   V   A  M

15.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica  za četvrtak,

22.07.2010. godine

Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici u Rakovici s početkom u 17,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

 

-          Vijećnička pitanja i prijedlozi

-          Usvajanje zapisnika s 13. i 14. sjednice Općinskog vijeća

 

1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća TZ Općine Rakovica za 2009. godinu

2. Zaključak o prihvaćanju Programa rada TZ Općine Rakovica s financijskim planom za 2010. godinu

3. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja turističke zone Drežničko Selište – Čatrnja

4. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

   Hrvatske na području Općine Rakovica za k.o. Sadilovac i k.o. Drežnik

5. Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete

6. Ivan Rendulić – zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa

7. Državno poljop. zemljište, k.č.br. 1178/2, k.o. Rakovica – Marko Pavlić, Elizabeta Pavlić – zahtjevi za

   kupnju poljoprivrednog zemljišta; Sabljak Dane – zahtjev za zamjenu poljop. zemljišta

 

 

Radni materijal  dostavlja  se  u privitku.

 

Sa štovanjem!  

                                                                                   Predsjednik Općinskog vijeća  

                                                                                                                                                                                                                                                              Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj