Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

17. sjednica - zapisnik

 Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 04.11.2010. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 13,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Dragan  Smolčić, Marijan Hodak, Željko Župan,  Milan Bićanić, Damir Krizmanić, Milan Pavličić, Blanka Pavlić, Ivan Vuković, Zoran Poznan, Anđelko Novosel.

 

Ostali nazočni:  Franjo Franjković, općinski načelnik, Tihana Oštrina, voditeljica JU Rakovica,   Kristijan Bitunjac, tajnik Općine Rakovica, Vesna Rastovac, v.d. pročelnica JUO,  Zdenka Božičević (od 15,15 sati) i Slavica Vuković,  referentice u JUO, te  dr.sc. Vladimir Lay, sociolog iz instituta „Ivo Pilar“ i  Davorin Marković, dipl. ing. biolog., ravnatelj Državnog zavoda za zaštitu prirode.

                            

Zapisnik o radu sjednice vodi Slavica Vuković.

 

Sjednicu je otvorio predsjednik Luketić, pozdravio sve nazočne, konstatirao da je  sjednici nazočno 11  vijećnika  /vijećnik Ante Palian je ispričao izostanak/ te da  Vijeće može raditi i donositi valjane odluke.

 

            Predsjednik Luketić zamoljava da se vijećnička pitanja i prijedlozi i usvajanje zapisnika sa 16. sjednice premjeste iza prve točke dnevnog reda  kako gosti nazočni na sjednici ne bi  dugo čekali  na točku dnevnog reda u kojoj će učestvovati pa predlaže slijedeći dnevni red

 1. Odluka o pokretanju postupka proširenja zaštićenog područja JU Rakovica
 • Vijećnička pitanja i prijedlozi
 • Usvajanje zapisnika sa 16 .sjednice općinskog vijeća
 1. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica
 2. Odluka o izmjeni i dopuni Programa komunalne infrastrukture i obavljanju  komunalnih djelatnosti u 2010. godini

      4 .   Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za

             period 201. godine

      5.    Odluka o izmjeni statističkih  dokumenata o granicama naselja

      6     Odluka o raspolaganju nekretninama

      7.    Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2010. godinu

8      Odluka o izmjeni Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata

9.    Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske rezerve za razdoblje 

       siječanj-rujan 2010. godine

 1. Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za

        razdoblje od 010.01. do 30.09.2010. godine

 1. Zaključak o primanju na znanje izvješća Državnog ureda za reviziju
 2. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta (Željko Šebalj)
 3. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta (Božo Hodak)

14.   Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova

 

Predloženi dnevni red se jednoglasno / sa 11 glasova ZA/ prihvaća

                                                                                                                                                      

TOČKA 1. Odluka o pokretanju postupka proširenja zaštićenog područja JU Rakovica

 

Inicijativu za pokretanje ovog postupka dala je vijećnica Blanka Pavlić, a pismo namjere vijećnici su dobili sa materijalima, pa predsjednik poziva vijećnicu Pavlić da obrazloži inicijativu.

Vijećnica Pavlić navodi da je ovaj prijedlog proizašao  iz rasprave s prošle sjednice vijeća, a vezano za preustroj JLS. Smatra da bi zaštićeno prirodno područje u mnogome pridonijelo opstanku Općine Rakovica, a donijelo i niz drugih pogodnosti.

Da bi vijećnici bili bolje upoznati sa samom temom, odnosno što znači zaštićeno područje zamolila je stručne osobe iz kompetentnih institucija da prisustvuju ovoj sjednici i vijećnike upoznaju sa istim.

Gospodin Marković navodi da  duže godina prati prilike i radi na našem području i nastoji aktivirati turistički život. Kod osnivanja JU već je ima ideju o aktiviranju područja vezanog za spilje. Ovaj kraj ima mnogo potencijala jer je u blizini Plitvica i Rastoka. Ima mnogo atributa da područje  bude puno važnije u turizmu nego do sada. Potrebno je hitno nešto poduzeti i pomoći  da se cijeli kraj razbudi. Mogućnost je vidio u proširenju parka oko spilja, ali treba vidjeti što lokalna zajednica može uraditi da se gosti zadrže i ostave novac. Time se povećava standard, ali treba paziti da se očuva priroda. Treba iskoristiti sve što se može, sve resurse ( povijesne, geološke,  poljoprivredne, turističke, prirodne).

Ako ova inicijativa zaživi povući će i druge /općina Saborsko/. Moraju se sačuvati tradicijske vrijednosti – način gradnje,autohtone sorte i drugo. Predlaže da se krene u ovu priču, da se maksimalno bazira na autohtonim proizvodima i ponudi jer je najpopularnija svugdje u svijetu.

 

Gospodin Lay navodi da je upoznao općinu Rakovica 2003. godine kada je radio projekte na poligonu i kada je radio na KEC projektu. Otac mu je istraživao na Plitvicama pa je i zbog toga jako vezan za ovaj kraj. Uočljiv je već polustoljetni nezadovoljavajući odnos Parka koji se ponaša prema svojim susjedima kao da ih zanemaruje, a moglo se puno pomoći. Sve što radimo vezano je za Plitvice koje su nam značajne i moramo promijeniti taj odnos.

Općina  može  pomoći i  Plitvicama da  zadrže goste duže, ako im se ponude novi sadržaji. Baraćeve spilje su očuvane, ništa nije skršeno i ovo što se sada nudi je prirodna atrakcija i jako značajna, zbog toga je i ideja o proširenju  jako dobra. Zanima ga  sa čime bi se  atraktivno mogla proširiti ponuda   uz spilje?

Vido je  prijedlog da se ponudi krški park, ali misli da to nije zanimljivo. Smatra da bi bolje bilo uložiti u geo park. Između Plitvica i Rastoka  bi to bilo zanimljivo područje, osobito ako bi se iskopao koji mineral i uključila rijeka Korana. Od svega treba napraviti dobru priču - edukativni sadržaj, ali sve to treba pokazati i na terenu.

Primjećuje da je na grbu općine rak, pa pita  da li se može  rak vratiti u Koranu jer ima biološko vodnu osnovu, voda je čista i  rak bi mogao „uskrsnuti“. To bi bila jako dobra priča – sadržaj, jer  živa bića privlače turiste, osobito obitelji  sa djecom. To je mala zlatna žila i treba je iskoristi.

Obvezno je  napraviti dobra elaborat  iz kojeg bi se vidjelo što bi uz spilje bilo atraktivno (jedan ili više dodataka).

Svjestan je da je to mnogo papirologije, a i skepse prema istom, ali misli da bi  donijelo značajne rezultate. Ljudi ne dolaze samo zbog prirode već i svih drugih sadržaja. Mi teško prepoznajemo blago kojim raspolažemo jer nam je dostupno, ali to treba gledati očima stranaca.

 

Vijećnicu Blanku Pavlić zanima što o tome misli voditeljica Baraćevih spilja, odnosno što bi takvo proširenje značilo za spilje.

 

Gospođa Tihana Oštrina navodi da je u generalnom smislu  za proširenje zaštićenog područja. JU se  nakon 3 godine počela sama financirati. Time su samoodrživi, ali zadnje 3 godine imaju isti broj posjetitelja. Doživjeli su zasićenost na tržištu. Marketinški moraju nešto učini da povećaju broj gostiju. Moraju proširiti sadržaje i dodatne vrijednosti.

Isto tako upoznaje goste da je TZ donijela strateški plan u smislu razvoja. Tu su date smjernice kako se turizam treba razvijati. Uključene su sve prirodne vrijednosti. (vode, šume, spilje).

Ako se ide u zaštićeno područje mora se napraviti studija razvoja. Treba se financijska potpora,  pomoć fondova EU jer  JU nema vlastitih sredstava za ulaganja. Za sve projekte traže  se sredstva pa  je sa te strane skeptična po pitanju ovog projekta.

 

Načelnik Franjković  sve podsjeća na otvaranje spilja. Mislio je da je to jednostavan posao, ali to je bilo strahovito teško. Radne akcije su bili veliki troškovi, jer je sve bilo zapušteno. Nije se znalo kuda i kako izvesti staze. Unutrašnje  uređenje napravljeno je iz  sredstava  KEC  oko 160.000 kuna, a drugih  sredstva  je bilo jako malo. Svi  podupiru projekte,  ali ne osiguravaju sredstva.

Pozdravlja ovu inicijativu, ali se boji da je jako teško osigurati potrebne sadržaje - autohtone sorte goveda, ovaca i drugo. Zemlja je kisela i teško je na njoj nešto uzgajati. Za to treba vremena.

Park nema sluha za to i uopće nije zainteresiran za pomoć u realizaciji. Možemo mi napraviti elaborat i studiju, ali kao osigurati sredstva za realizaciju toga.

Isto tako nemamo potrebnih kadrova za  provesti tako nešto niti sredstava za nove. I sada se snalazimo na svakojake načine. Pita da li postoji neka zakonska mogućnost da Park ipak sve preuzme.

 

Gospodin Marković se slaže  da su sredstva veliko problem, ali ako se ima  neka vizija onda je šteta da se ona ne pokuša ostvariti. On ne može obećati novce, ali može obećati stručnu pomoć na najvišem nivou.

Europa ima sredstava, ali traže projekte, žele znati što im nudite za njihov novac. Oni će dati za nešto što je njima atraktivno, a ovo je takav program.

Žao mu je što  ranije nije bio upoznat oko ove ideje pa bi i sam  pokušao to progurati. Postoje momenti gdje se mogu naći sredstva, ali mora postojati dobar i opravdan program i sredstva se trošiti kako su namijenjena. On ću zaista pomoći koliko može. Ovakvi programi su budućnost ove zemlje. Moramo biti prepoznatljivi na nama dostupan način, je ne možemo nuditi nešto što je nerealno.

 

Vijećnica Blanka Pavlić se slaže se sa načelnikom, razumije problematiku. Njena je nakana bila da se stvore temelji, pokrene inicijativa, počne nešto raditi. Ako ne krenemo nikada ništa nećemo napraviti.

Bila je skeptična i prema projektima TZ, a  dobili smo  sredstva za to. Znači da se može. Ali moramo pametno planirati. Ulagati koliko možemo podnijeti, pa dokle stignemo. Može biti da će sve biti realizirano za 20 godina, ali moramo krenuti. (IPA program)

 

Gospodin Lay  također razumije problem sredstava, ali  imamo prirodni kapital. Za ovu stvar postoje otvorena vrata Europe. Ni u Zagrebu se ne povlače sredstva. Netko treba pomoći raditi,  treba se stvoriti veza prema Europi. Za 3 godine se nešto može napraviti. Tada će biti drugi fondovi jer ćemo biti u Europi. Moramo vidjeti što se može napraviti do  2013. godine. Europa financira točke u kojima će  njezini  građani uživati.  Neka ide sporo, ali neka ne stane.

 

Vijećnik Zoran  Luketić  pita što se misli  kada se govori o razini zaštite, da li se misli  bez zaštite ili na nekoj nižoj razini zaštite.

Bilo je isto tako incijative da se napravi put do mjesta pogibije Eugena Kvaternika, ali to je Poligon. Da li je normalno da u zaštićenom području postoji vojni poligon. 

 

Gospodin Marković  navodi  da bi se nešto zaštitilo moraju se  imati argumenti (biološki, prirodni, geološki, društveni – to je onda krajobraz). Ovdje ima kulturnih, povijesnih i prirodnih vrijednosti,i kada se to objedini onda je to zaista vrijednost. Ali to mora živjeti, jer nešto proglasiti zaštićenim područjem, a ono ne živi onda je to promašeno.

Sada ne može reći  koja bi to bila kategorija zaštite. Može  iskoristi svoj ugled i napisati da je projekt  opravdan, ali ako se ne upravlja kako treba onda to nema smisla.

Teško je napraviti kvalitetnu podlogu ako nema suradnje sa lokalnom razinom. Mora se vidjeti mišljenje svih stanovnika bio ono pozitivno ili negativno. Svi moraju aktivno sudjelovati.

Što se tiče Poligona  navodi da se i park prirode Mrežnica proteže u Poligon. 

U NATO savezu se mogu pomiriti te dvije priče. Misli da  bi se na obljetnicu Rakovičke  bune mogla napraviti neka proslava u suradnji sa vojskom. Poligon u blizini parka nije nešto nepremostivo.

Nadovezujući se na isto gospodin Lay napominje da su Rakovica i Saborsko  dvije pasivne zone za poligon. Na tom području  vojska nema nekih posebnih aktivnosti (preleti aviona, neka sitna gađanja). Hrvatska vojska je prema prirodi bila nemarna, ali se sada stanje mijenja. Treba razgovarati sa ljudima iz vojske da se pomakne granica poligona, jer njima to područje nije interesantno. To bi bilo značajno za obje općine, a osobito za ovaj projekt – zaštićeno područje.

 

Pročelnica Vesna Rastovac upozorava da je osnovni dokument  da se nešto mijenja Prostorni plan.. Naš PP već ima zaštićeni kraj baš u tom području. Područje oko spilja je geomorfološki spomenik.  Već je  predviđeno  i zaštićeno.

Sada se rade izmjene PP pa se može sa vojskom vidjeti da li da se granica pomakne ili da vojska bude svjesna da je to zaštićeno područje.

Želja svih iz općine je da se daju  naglasci na zaštitu prirode. Moramo vidjeti što se može  proglasiti zaštićenim prirodnim resursima. Mi možemo prodavati samo zaštićeni zrak i okoliš.

Ako već imamo zaštićeno područje što je slijedeći korak?

 

Gospodin Marković ponovo naglašava da se ovaj prijedlog pretvori u nešto stvarno treba napraviti elaborat da se vide mogućnosti i opravdanost takvog područja (biološke, sociološke, ekonomske geološke i ostale analize). Struka mora reći što je vrijedno, odnosno idući korak je papirnata stručna podloga. Istu izrađuje  Državni  zavod za zaštitu prirode, a gruba procjena cijene je oko stotinjak tisuća  kuna.

Navodi da Zavod to ne može napraviti prije 2012-2013. godine jer imaju  puno takvih zahtjeva, a ima malo stručnjaka za to.

 

Vijećnik Ivan  Vuković navodi da se ovdje radi o donošenju  Odluke o pokretanju postupka, a o  tome se govori već više od godinu dana. Svi žitelji, osobito iznajmljivači, su oduševljeni  jer se time podiže vrijednost cijelog područja.

Optimističan je i misli da ćemo uspjeti. Novac nije najveći problem, jer se novca može naći samo ako su ljudi za inicijativu i želju da se ovo ostvari. Ljudi su radišni, snalažljivi i to će se riješiti.

Treba imati projekte i pametne ljude da nas savjetuju. Treba slušati struku.

Nadam se da će se odglasati da se ide u slijedeću fazu.

 

Načelnik  Franjković naglašava da se već 10 godina radi  na tome da spilje budu zaštićeno područje, ali još uvijek nismo to uspjeli ostvariti. Troškovi su strahovito visoki. Svatko uvjetuje svoje.  Kada smo otvorili spilje mislio je da je sve završeno, ali  je od stručnih ljudi upozoren da je  to  samo 50% posla, jer tek ona  nastupa marketing i sve ostalo, a to je točno jer  se sada nakon  5 godina rada pokazuju  rezultati. Neka se krene sa ovim  projektom, pa će se  kroz duži period rješavati kao se može.

 

Gospodin Marković predlaže da on vidi da li Zavod iduće godine može ići u izradu takve stručne podloge i kako bi se  moglo raditi. Ukoliko je moguće, trebao  bi se iduće godine napraviti ugovor, prolongirati rokove i  plaćanja. U svakom slučaju treba ići na izradu potpune stručne podloge, a ne nekakve skraćene, preliminarne, jer se vremenski neće ništa dobiti.

 

Pročelnicu Rastovac zanima  kako bi  se definirao ugovor o toj studiji, da li u fazama, na što gospodin  Marković pojašnjava da oni obrade područje u cijelosti i onda ga podjele u skupine i odrede ponašanje  u tim područjima.

 

Načelnik Franjković predlaže da se iz projekta isključi područje Korane jer već imamo Put Cvebe, i ograničimo se samo na područje spilja.

 

Gospođa Tihana Oštrina upozorava da ukoliko se područje proširi, time više neće moći upravljati JU Rakovica već to spada pod upravu Županijske JU za zaštićena područja, a pročelnica Rastovac navodi da se granice već sada  zaštićenog područja ne bi trebale  proširivati jer je to minski sumnjivo područje i tu se ne može ništa istraživati.

 

Gospodin Markovića trenutno ne interesira tko će upravljati time, to se može naknadno dogovoriti. Bilo bi dobro da to bude proširenje upravljanja JU, ali može i bilo tko drugi, a što se tiče toga da je područje minirano,  mogu se tražiti i sredstva za razminiranje.

Da se samo razminira područje ova  ideja je  već ostvarila cilj. Zbog toga bi trebalo proširiti zaštićeno područje.

 

Vijećnik Ivan Vuković  je mišljenja da bi bilo dobro da se granica proširi jer bi  to onda bila i  granica sa Bosnom što bi pridonijelo projektu prekogranične suradnje, a značajno zaštitilo taj kraj.

 

Vijećnik Anđelko Novosel se slaže da bi ovo bio značajan element jer bi time  ovo područje postalo dio zabranjenog područja za industrijski razvoj i zbog zaštite Slunjčice razvoj će se usmjeriti na turizam.

 

Nakon rečenog glasovanjem se donosi slijedeći

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA/ donosi se Zaključak o pokretanju postupka izrade stručne podloge za proglašenje zaštićenog područja JU Rakovica u sadašnjim granicama kako su određene Prostornim planom Općine Rakovica

 

Gospodin Lay i Marković te gospođa Oštrina i vijećnik  Novosel sjednicu napuštaju u 15,05 sati.

 

 • Vijećnička pitanja i prijedlozi 

 

1.  Vijećnik Milan Pavličić pita da li se može  urediti  Pavlićevo groblje odnosno  ukloniti borovi koji oštećuju grobove i okoliš. Neka uprava groblja kaže svoje mišljenje. Traži pismeni odgovor.

 

Načelnik odgovara da treba tražiti mišljenje Mjesnog odbora, a pročelnica objašnjava da je drveće u groblju jako teško ukloniti, jer treba paziti na spomenike i okoliš, pa je za to potrebno angažirati i stručne sjekače i strojeve (korpu i dr.), ali će se vidjeti kako to učiniti.

 

2. Vijećnik Dragan Smolčić navodi da je već prije  upozorio da su na mrtvačnici u Drežniku potrgani žljebovi. To je potrebno sanirati prije zime. Isto tko navodi da je za pohvalu to  što je smeće odvoženo preko blagdana Svih svetih. Pita zašto je na zemlji koja je kupljena za groblje posijan kukuruz?

 

Pročelnica odgovara  da je Spelekomu  naređeno da  sanira oštećenje na mrtvačnici, ali im za to treba limar. Sredit će se do zime. Što se tiče zemlje za groblje odgovara da parcela još nije iskolčena, odnosno ne zna se gdje je međa, ali je svakako bolje da se zemlja obrađuje nego da zarasta.

 

3.  Vijećnik Marijan Hodak  pita da li se u groblju Drežnik grad može obojati centralni križ?

                                    

Pročelnica odgovara da će se, prema novom planu groblja, centralni križ izmjesti na novi plato, pa sada ne treba na njemu ništa raditi.

 

4. Vijećnik  Damir Krizmanić pita da li je riješena olupina kamiona u Dubravi, i ako nije kako će se to riješiti. Isto tako napominje da opet ima problema za vozilima – traktorima sa farme koji izlaze na cestu kod Malkoča sa puno zemlje na kotačima i prljaju cestu koja je onda opasna za vožnju. To je nedopustivo.

 

Pročelnica navodi da problem olupine  treba vidjeti sa policijom i Hrvatskom  cestama, a što se tiče prljave ceste tajnik BItunjac navodi da obzirom da je to županijska cesta, naša komunalna redarica ne može ništa učiniti već samo poslati obavijest policiji i ŽUC-u, a oni moraju postupiti po Zakonu o sigurnosti prometa na cestama i to provodi policija.

 

5. Vijećnik Ivan Vuković upozorava da vijećnici nisu dobili više zapisnika sa sjednica – sa  skupštine Spelekoma, Odbora za financije i proračun te još jednog sastanka kod načelnika

Isto tako pita kako se financiraju političke stranke i navodi da ove godine SDP nije dobio niti kune.  Za to traži pismeni odgovor.

Kako načelnik nije bio  prisutan na prethodnoj sjednici vijeća, sada ponovo postavlja ista pitanja i to o stavljanju zapisnika sa sjednica Vijeća na internet stranice općine, postavljanju znaka za ograničenje brzine u Grabovcu, te postavljanju slike aktualnog predsjednica u urede općine.

 

Predsjednik Luketić, u svezi zapisnika, odgovara da je za zapisnike Odbora za financije i proračun već obrazloženo da nisu dostavljeni jer je djelatnica bila odsutna pa ih nije stigla napisati, a što se tiče zapisnika sa skupštine Spelekoma poznato je da je Jurica na bolovanju pa ne može reći zašto nisu dostavljeni, ali se nada da će to uskoro biti, a što se tiče zapisnika sa sastanka kod načelnika taj nije niti pisan. 

 

Na pitanje o postavljanju slike predsjednika, načelnik odgovara da ukoliko je to određeno Zakonom ista će se staviti, a ako nije onda će se postaviti ukoliko predsjednik posjeti Općinu, na što tajnik Bitunajc pojašnjava da Zakon obvezuje da u službenim prostorijama  stoje zastava i grb, a slika ovisi o odluci svakog tijela. Što se tiče objave zapisnika navodi da se sve Odluke koje vijeće donese objave u Glasniku Karlovačke županije, a također se sve  informacije mogu dobiti sukladno o Zakonu o pravu na pristup informacija, ali ukoliko vijećnici žele isti se mogu objaviti i na web stranci.

 

6. Nadovezujući se na istu temu vijećnik Zoran Poznan da li zakon zabranjuje  vijećniku  da  zapisnik sa sjednice  stavi na osobnu  web stranicu. Ljudima je jednostavnije pogledati informacije na internetu nego ih tražiti na drugi način. Misli da se time rad Općinskog vijeća približava ljudima i da bi se  smanjila govorkanja.

Tajnik Bitunjac navodi da to nitko ne zabranjuje i ne postoji tajnost podataka, ali misli da građani  iz zapisnika neće nešto posebno saznati jer se isti piše u skraćenom obliku, a za ljude su važne Odluke i Zaključci koji se i tako stavljaju na službenu stranicu.

Pročelnica je mišljenja da je dovoljno objaviti samo dnevni red i odluke, a ne i samu raspravu.

 

7. Predsjednik Vijeća Zoran Luketić  postavlja pitanje načelniku o napretku u pristupanju Razvojnoj agenciji i Centru za gospodarenje otpadom te o rezultatima sa sastanka o vodoopskrbi i odvodnji.

 

Načelnik obrazlaže da je bio na sastanku koji je održan sa županom. Rečeno je da  Razvojna agencija ide sa radom. Smijenjen je dosadašnji  ravnatelj i imenovan novi. Dobili smo sporazum o obvezama i  Tajnik je u pregovorima oko ispravka i dopunama.

Agencija će raditi na regionalnim projektima, a za lokalne će se ipak morati brinuti JLS, ali će Agencija pomagati u tome.

 

Što se tiče Centara za gospodarenje otpadom donijeli smo odluku o pristupanju. Krenut će se izradom projektne dokumentacije i vidjeti koliko će biti troškovi i koliko će tko morati snositi, a onda će se vidjeti kako dalje.

 

Vijećnike obavještava da je došlo je do zastoja u realizaciji  regionalnog vodovoda  iz financijskih   razloga. Županija je platila za južni krak oko 1.2 mil. kuna, ali su se troškovi povećavali. Ličko -senjska županija nije platila svoj dio.  Ipak se je to nekako uspjelo riješiti i Hrvatske vode su to stavile u prioritet. Sjedište poduzeća će biti u  Slunju, iako je on nastojao da to bude Rakovica. Oba su župana kao i načelnik Cetingrada, a i Saborski  prihvatili da sjedište komunalnog  poduzeća bude u  Slunj, jer je Slunj  već osigurao sredstva za direktora i neće opterećivati ostale JLS i to je bio za njih plus.

 

Što se tiče odvodnje načelnik je  tražio da inspekcija obiđe cijelo područje i dade svoje mišljenja (i Park i Spelekom). Paralelno je tražio vanjsku pomoć stručnjaka i rečeno  je da griješimo ako idemo bez Parka.  Mi sada nemamo argumenata za vlastiti pročistač. Nitko to neće prihvati, a našima ljudima će biti strahovito skupo. Nema ekonomske isplativosti.

 

Načelnik vijećnike također, obavještava da je županija došla do zaključka da ne može financirati prijevoz učenika kao do sada, a isto tako je problem i sa stipendijama jer se  stipendiraju  ljudi koji poslije ne rade kod nas već dolaze, a  sa strane neki drugi. Ako će se izdvajati za prijevoza prijevoz  to se može izdvojiti na štetu sredstava za infrastrukturu. O tome bi i mi morali voditi računa prilikom izrade našeg proračuna.

 

 

 

 

 

 

 • Usvajanje zapisnika  sa 16. sjednice Općinskog  vijeća

 

Vijećnici su zapisnik dobili sa materijalima, a u raspravni o istom  vijećnik Ivan Vuković  navodi da  u  Zaključku o točci 4. dnevnog reda nije navedeno kako se glasovalo već samo da se Prihvaća izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2010. godine.

- Primjedba se prihvaća i isto će se ispraviti.

 

Nakon rečenog glasovanjem se donosi

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/ usvaja se zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća 

 

 

TOČKA 2. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica

 

            Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna te amandman načelnika Općine vijećnici su dobili sa materijalima pa predsjednik zamoljava gospođu Božičević da isto obrazloži.

Gospođa Božičević obrazlaže da su  izmjena  i dopune potrebne zbog razlika u planiranim i ostvarenim prihodima i rashodima.

 Kako su vijećnici prijedlog dobili sa materijalima i sa istim su upoznati, suglasni su da se ne obrazlaže svaka stavka posebno, već će se odgovoriti na pitanja vijećnika, odnosno obrazložiti samo amandmane.

Nakon  obrazloženja predsjednik otvara raspravu

 

Načelnik Franjković napominje da je proračun jako teško izraditi i službe imaju mnogo problema sa usklađivanjem  zakonskih odredbi  i naših želja i potreba. Osobito je teško sa sredstvima koja moramo predvidjeti za razne investicije, ali nismo sigurni da će biti realizirane pa su zbog toga i potrebne ovakve izmjene.

 

Vijećnik Ivan Vuković iznosi primjedbu da vijećnici nisu dobili zapisnike za sjednice Odbora za financije i proračun, a iz istih  bi se  vidjelo o čemu je on govorio, odnosno predlagao, te  bi sve bilo jasnije.

Smatra da su sredstva  stavljena na pozicije na kojima se  neće potrošiti jer ti projekti neće proći, a nisu tamo gdje su potrebniji. Trebali  smo biti elastičniji.

 

Predsjednik Zoran Luketić navodi da se Zapisnici sa sjednica Odbora obvezno moraju dostaviti vijećnicima, a što se tiče rezerviranih sredstava o tome se već više puta govorilo i vijećnici znaju da se ista moraju previdjeti.

Pročelnica Rastovac  navodi da zapisnici nisu napisani i dostavljeni jer je gđa. Božičević imala stručni ispit i bila je neko vrijeme odsutna pa isto nije mogla  odraditi.

 

Vijećnik Milan Pavličić postavlja isto pitanje, kao i na sjednici Odbora, zašto se proračun slabije puni od predviđenog. Do sada nije dobio nikakav odgovor (da li ima manje zaposlenih ili je nešto drugo). Također je mišljenja da nije bilo volje da se iznađe 12 tis. kuna za pomoć speleološkom društvu Veles, a isto se moglo, na što predsjednik Luketić odgovora da je vijećnik predlagao da se sredstva namaknu smanjenjem  sredstva predviđenih  za rad Ureda načelnika, za što nije bilo argumenata, sa čime se slaže i načelnik napominjući da su i njemu za funkcioniranje ureda potrebna određena sredstva i sve što je za to planirano je realno, pa ovakvo mišljenje smatra obescjenjivanjem njegovog rada što nije uredu.  

Ujedno je mišljenja da je Porezna uprava dužna mjesečno izvještavati o naplaćenim porezima (to je postigao i Grad Ozalj).

Gospođa Božičević upoznaje vijećnike da je uputila zahtjev prema Poreznoj upravi o naplati poreza, ali nije dobila povratnu informaciju i čim to dobije upoznat će vijećnike sa situacijom. Za sada dobivamo samo izvješće od FINE, ali ukupno za sve prihode.

 

Kako više nije bilo pitanja, a o amandmanima će se glasovati zajedno sa prijedlogom rebalansa predsjednik Luketić isto daje na glasovanje te se donosi 

 

Zaključak: Sa 7 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa prihvaća se  Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica

 

Nakon ove točke dnevnog reda predsjednik predlaže da se odradi točka 10. dnevnog reda kako bi izvjestiteljica gospođa Božičević bila slobodna, a vijećnici su suglasni sa istim pa slijedi

 

 

TOČKA 10. Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 01.01. do 30.09.2010. godine

 

I ovo izvješće vijećnici su dobili sa materijalima pa predsjednik poziva gđu Zdenku Božičević da isto obrazloži što ona i čini,  a kako se nitko od vijećnika nije javio za raspravu, glasovanjem se donosi

 

Zaključak:  Sa 8 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 SUŽDRŽANIM glas donosi se Odluka o Prihvaćanju financijskog izvješća o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje 01. 01.- 30.09.2010. godine

 

Zdenka Božičević i načelnik Franjković sjednicu napuštaju u 16,10 sati

 

 

TOČKA 3. Odluka o izmjeni i dopuni Programa komunalne infrastrukture i obavljanju  komunalnih djelatnosti u 2010. godini

 

            Prijedlog ove Odluke vijećnici su isto tako dobili sa materijalima, a na poziv predsjednika pročelnica Rastovac obrazlaže isto navodeći da su i ove izmjene i dopune u potrebne radi usklađivanja sa rebalansom,  nakon čega slijedi rasprava.

 

Vijećnik Ivan Vuković  pita  što je sa zbrinjavanjem krupnog otpada, jer ga u ovom Programu  nema i neka se stavi u Program za iduću godinu, na što pročelnica odgovara da je sa tom problematikom već upoznala direktora Spelekoma, ali je to veliko posao jer oni moraju iznajmiti i kontejnere i kamion za odvoz istih, obzirom ih Spelekom nema, a tajnik Bitunjac napominje da je Odluka o zbrinjavanju krupnog otpada već donesena i ona obvezuje Spelekom.

 

            Nakon rasprave glasovanjem se donosi slijedeći,

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/ donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Programa komunalne infrastrukture i obavljanju komunalnih djelatnosti za 2010. godinu.

 

 

TOČKA 4. Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2010. godine

 

Pročelnica Rastovac obrazlaže i ovu točku, a kako se nitko nije javio za raspravu glasovanjem se donosi

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/ donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2010. godine

 

 

 TOČKA 5. Odluka o izmjeni  statističkih  dokumenata o granicama naselja

 

Vijećnici su materijal za ovu točku  dobili  uz poziv, a predsjednik poziva pročelnicu Rastovac da vijećnike upozna sa potrebom ovih izmjena, a ona napominje da su se, prilikom priprema za predstojeći popisa stanovništva  planiran  za 2011. godinu, uočile nepravilnosti u granicama naselja te je isto potrebno ispraviti, odnosno uskladiti sa pravim stanjem. Granice određuje katastar, ali te granice ne odgovaraju pravom stanju na terenu.

Nakon obrazloženja sijedi rasprava

 

Vijećnik Ivan Vuković primjećuje da se prijedlozi granica  teško vide na kartama koje su dobili, pa ne zna koliko se površine  Čatrnje i Grabovca smanjuju ili povećavaju i nije suglasan da se površine mijenjaju.  Tajnik Bitunjac mu pokazuje prijedloge granica i obrazlaže da ove prijedlozi granica nisu zbog povećanja ili smanjena teritorija, već da se stanje usuglasi sa adresama koje ljudi imaju i to je prijedlog katastra zbog predstojećeg popisa stanovništva i zbog ničeg drugog.

 

            Glasovanjem se donosi slijedeći

 

            Zaključak: S 9 glasova ZA i 1 glasom PROTIV donosi se Odluka o izmjeni statističkih dokumenata o granicama naselja

 

 

TOČKA 6. Odluka o raspolaganju nekretninama

 

            Prijedlog i ove  Odluke vijećnici su dobili sa materijalima, a predsjednik poziva tajnika Bitunjca da isto obrazloži. Tajnik pojašnjava da se radi o objedinjavanju svih prethodnih odluka i usklađenju sa zakonskim odredbama, pa predsjednik otvara raspravu

 

Vijećnik Ivan Vuković je mišljenja da bi i dio naselja Korita, koji je po  dosadašnjim granicama  bilo dio naselja Grabovac trebao biti u zoni I, na što tajnik Bitunjac pojašnjava da je vijećnik trebao podnijeti amandman za isto.

                                                                                             

Nakon rasprave glasovanjem se donosi slijedeći

 

            Zaključak: Sa 9 glasova ZA i 1 glasom PROTIV donosi se Odluka o raspolaganju nekretninama

 

 

TOČKA 7. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2010. godinu

 

Na poziv predsjednika pročelnica Rastovac obrazlaže potrebu donošenja ovih izmjena, pojašnjavajući da se radi o usklađenju sa  Proračunom Općine, odnosno sa potrebama i mogućnostima realizacije  potreba u kulturi, a kako se nitko nije javio na otvorenu raspravu glasovanjem se donosi

 

Zaključak: Sa 9 glasova ZA  i 1  SUZDRŽAN  glasom donosi se  Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2010. godinu.

 

 

TOČKA 8. Odluka o izmjeni Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata

 

Prijedlog izmjena odluke, koji se vijećnici dobili sa materijalima obrazlaže tajnik Bitunjac, a kako se nitko nije javio za raspravu glasovanjem se donosi slijedeći

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/ donosi se Odluka o izmjeni Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata

 

 

TOČKA 9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske rezerve za razdoblje   siječanj-rujan 2010. godine

 

            Vijećnici su Izvješće JUO dobili sa materijalima, pročelnica kratko obrazlaže za što su sredstva utrošena i kako se nitko nije javio za raspravu  glasovanjem  se donosi

 

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/ donosi se Zaključak o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstava proračunske rezerve za razdoblje siječanj-rujan 2010. godine.

 

 

TOČKA 11. Zaključak o primanju na znanje izvješća Državnog ureda za revizije

 

Izvješće Državne revizije o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje općine Rakovica za 2009. godinu vijećnici su dobili sa materijalima pa pročelnica kratko obrazlaže isto, a nakon toga predsjednik otvara raspravu.

 

Vijećnik Ivan Vuković –  navodi da mu nije jasno da li se poštuje kvota sredstava  za plaće do  20%, kako službe navode,  jer iz izvješća revizije vidi  da je to više od toga i  da se time  probija taj krov.

Pročelnica obrazlaže da postotak za same plaće iznosi cca 13% vlastitih prihoda, a  revizija vjerojatno objedinjava i druge troškove pa je zbog toga tako u izvješću.

Nakon rečenog glasovanje se donosi,

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/ prima se na znanje izvješće Državnog ureda za reviziju

 

TOČKA 12. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta  (Željko Šebalj)

 

Pročelnica Rastovac obrazlaže  zahtjev koji su vijećnici dobili i iznosi  mišljenje da je prodaja moguća, pa predsjednik otvara raspravu

 

Vijećnik Milan Bićanić  pita zašto kupac  traži umanjenje cijene za 50%, na što pročelnica objašnjava da on zemljište želi kupiti  radi  proširenja okućnice, ali smatra da tome ne treba udovoljiti jer se radi o velikoj površini (gotovo za još jedno gradilište) i kupac je upoznat sa time kao i sa mogućnosti plaćanja na rate sa čime je i suglasan.

Nadovezujući se na isto vijećnik Milan Pavličić pita kako je bilo sa drugim prodajama, na što pročelnica pojašnjava da je cijena umanjena za 50%, ali se radilo o manjim površinama koje su služile za proširenje okućnice.

Današnjom Odlukom o raspolaganju nekretninama regulirane su sve dosadašnje nejasnoće u vezi prodaje općinskog zemljišta.

 

Nakon rasprave glasovanjem se donosi

 

Zaključak: Sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se odluka o prodaji  građevinskog zemljišta.

 

 

TOČKA 13. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta  (Božo Hodak)

 

Pročelnica Rastovac obrazlaže da uz zahtjev  ima  skica i pojašnjava da prilikom donošenja odluke treba razmišljati i o drugim parcelama i ostaviti prostor za cestu za neko buduće naselje, makar se nakon analize utvrdilo da ne postoji, odnose se ne zna za druge planove pa bi se zahtjevu za prodaju moglo udovoljiti.  Ukoliko se  donese odluka o prodaji treba provjeriti kuda polazi put i isto odcijepiti.

 

Vijećnik Željko Župan izražava bojazan da bi moglo doći do problema ako se gospodinu Šebalju parcela podaje po punoj cijeni, a drugima  koji će tražiti samo malo manje površine po sniženoj,  na što je upozoren da je o prodaji Šebalju odluka već donesena, a  sve nesuglasice oko daljnjeg raspolaganja  nekretninama  su riješene  novom Odlukom.

 

Nakon rečenog glasovanje se donosi:

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/ donosi se odluka o prodaji  građevinskog zemljišta.

 

 TOČKA 14. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova

 

Na poziv predsjednika  tajnik Kristijan obrazlaže da je ovu odluku potrebno donijeti jer ističe koncesija o  obavljanju dimnjačarskih poslova. Sve je usklađivanje sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i ostalim podzakonskim propisima

 

Vijećnika Ivana Vukovića zanima koliko bi koštala usluga čišćenja dimnjaka, na što pročelnica odgovara da sada ne zna cijene jer to ovisi i davatelju usluga, ali zna da se obračunavaju po metru dimnjaka, a isto tako navodi da Općini ide određeni postotak od naplaćenih usluga (koncesija).

 

Vijećnica Blanka Pavlić pita tko je koncesionar, na što pročelnica navodi da je do sada bio Energon iz Karlovca, ali će se sada raspisivati novi natječaj jer je dosadašnja koncesija istekla. 

 

Nakon rasprave glasovanjem se donosi

 

            Zaključak: Sa 8 glasova ZA i 2 glasa PROTIV donosi se Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova

 

Na kraju sjednice vijećnica Blanka Pavlić pita predsjednika da li se današnjim gostima na sjednici može isplatiti dnevnica ili barem putni troškovi, obzirom su došli na njen poziv, ali u interesu Općine, iako oni nisu tražili nikakvu naknadu.

Vijećnici je obrazloženo da za isto trenutno nema sredstava jer se pored samih troškova  vanjskim suradnicima moraju podmiriti i sve ostale zakonske obveze (porezi, doprinosi i dr.) te je to onda vrlo velik i sada ne planiran trošak.

 Sjednica je  završila u  17,00 sati.

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj