Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

2. sjednica - poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA  KARLOVAČKA

OPĆINA  RAKOVICA

Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/09-01/05

URBROJ: 2133/16-09-1

Rakovica, 03.07.2009.

Na temelju članka 10. Statuta Općine Rakovica i članka 89. Poslovnika Općinskog vijeća (Glasnik Karlovačke županije br. 02/06)

 

 

S   A   Z   I   V   A  M

2.  sjednicu Općinskog vijeća općine Rakovica  za četvrtak,

09.07.2009. godine

Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici u Rakovici s početkom u 14,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

 

-          Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

  1. 1.      Statut Općine Rakovica
  2. 2.      Poslovnik Općinskog vijeća Općine Rakovica
  3. 3.      Rješenje o imenovanju članova  Stožera zaštite i spašavanja
  4. 4.      Zaključak o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstava proračunske rezerve za razdoblje siječanj – ožujak 2009.
  5. 5.      Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje 01.01.-31.03.2009.
  6. 6.      Marija Devrnja – zamolba za novčanu pomoć za priključak vode

 

 

Radni materijal  dostavlja  se  u privitku.

Sa štovanjem!  

                                                                                   Predsjednik Općinskog vijeća:  

                                                                                                                                                                                                                                                              Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj