Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

3. sjednica - poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA  KARLOVAČKA

OPĆINA  RAKOVICA

Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/09-01/06

URBROJ: 2133/16-09-1

Rakovica, 24.07.2009.

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica i članka 88. Poslovnika Općinskog vijeća (Glasnik Karlovačke županije br. 21/09)

 

 

S   A   Z   I   V   A  M

3.  sjednicu Općinskog vijeća općine Rakovica  za petak,

31.07.2009. godine

Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici u Rakovici s početkom u 11,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

 

-          Usvajanje zapisnika s  2.  sjednice Općinskog vijeća

 

1. ''Winnetouland'' – utvrđivanje stanja i obveza prema JU Rakovica i Općini Rakovica

2. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2009. godinu

  1. Odluka o izvršenju proračuna Općine Rakovica za 2009. godinu

4.  Plan gospodarenja otpadom  Općine  Rakovica za razdoblje 2008—2016. godine

5.  Odluka o dodjeli javnih priznanja

6.  Odluka o ustrojstvu JUO Općine Rakovica

             7.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni i uvjetima prodaje građevinskog zemljišta u

                  vlasništvu Općine Rakovica

       8. Zaključak o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstava proračunske rezerve za razdoblje

           siječanj – ožujak 2009.

9. Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za        

     razdoblje 01.01.-31.03.2009.

            10.  Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području   

                Općine Rakovica

11. Odluka o naknadama  troškova za rad vijećnicima, članovima radnih tijela Općinskog vijeća, 

     općinskom načelniku, zamjeniku/nicima općinskog načelnika i djelatnicima jedinstvenog

     upravnog odjela

12. Odluka o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa – Perica Lukić

13. Športsko društvo Općine Rakovica – zahtjev za proširenje postojeće industrijske zone      

     Pogledalo i prenamjenu u športsku zonu Općine Rakovica

14. OPG Valentin Noršić Hogač – zahtjev za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta

15. Marica Marjanović – zahtjev za zamjenu državnog poljoprivrednog zemljišta

16. Petar Rukavina – zahtjev za kupnju građevinskog zemljišta

17. KORDUN d.d, Slunj – zahtjev za kupnju građevinskog zemljišta

18. Damir Ivičević - zahtjev za kupnju građevinskog zemljišta

19. Mario Sušilović - zahtjev za kupnju građevinskog zemljišta

20. Semir Čović – zahtjev za kupnju državnog poljoprivrednog zemljišta

21. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu

     Republike Hrvatske na području Općine Rakovica za katastarsku Općinu Rakovica

      (Sanja Komes –  zahtjev za kupnju državnog poljoprivrednog zemljišta

      OPG Mihovil Turkalj – zahtjev za kupnju državnog poljoprivrednog zemljišta

                   Zdravko Božičević - zahtjev za kupnju državnog poljoprivrednog zemljišta

      Milan Bićanić – zahtjev za kupnju državnog poljoprivrednog zemljišta)

 

          

Radni materijal  dostavlja  se  u privitku.

Sa štovanjem!  

                                                                                   Predsjednik Općinskog vijeća:  

                                                                                                                                                                                                                                                              Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj