Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

4. sjednica - poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA  KARLOVAČKA

OPĆINA  RAKOVICA

Općinsko vijeće

 

KLASA: 021-05/09-01/08

URBROJ: 2133/16-09-1

Rakovica, 23.09.2009.

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica i članka 88. Poslovnika Općinskog vijeća (''Glasnik Karlovačke županije'' broj 21/09)

 

 

S   A   Z   I   V   A  M

4.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica  za ponedjeljak,

28.09.2009. godine

Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici u Rakovici s početkom u 17,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

 

-           Vijećnička pitanja i prijedlozi

-          Usvajanje zapisnika s  3.  sjednice Općinskog vijeća

 

1. Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju gradnje bio pročistača

2. Prijedlog Odluke o izmjeni socijalnog programa Općine Rakovica za 2009. godinu

3. Prijedlog Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju na području Općine Rakovica

4. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u

    vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Rakovica

5.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na

     području Općine Rakovica

6.  Prijedlog Odluke o izmjenama osnova pravila mjesnih odbora

7.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti

8.  Prijedlog Odluke o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području  

     Općine Rakovica

              

                       

Radni materijal  dostavlja  se  u privitku.

Sa štovanjem!  

                                                                                   Predsjednik Općinskog vijeća:  

                                                                                                                                                                                                                                                              Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj