Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

8. sjednica - zapisnik

Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 29.12.2009. godine u Rakovici, u prostorijama općinske vijećnice s početkom rada u 16,00 sati

Sjednici su nazočni vijećnici:

   1.  Zoran Luketić                      7.   Blanka Pavlić

   2.  Dragan Smolčić                   8.   Ivan Vuković

   3.  Marijan Hodak                     9.   Anđelko Novosel

   4.  Željko Župan                       10.  Ante Palian 

   5.  Milan Bićanić                       11.  Damir Krizmanić   

   6.  Milan Pavličić

P

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali nazočni:  Franjo Franjković, općinski načelnik

                           Vesna Rastovac, pročelnica                                                 

                           Slavica Vuković,  referent u JUO

 

Zapisnik o radu sjednice vodi Slavica Vuković.

 

Sjednicu je otvorio predsjednik Luketić, pozdravio sve nazočne, konstatirao da je sjednici nazočno svih 11 vijećnika te da  Vijeće može raditi i donositi  valjane odluke,  pa predlaže da sjednica počne.

 

  • Vijećnička pitanja  i prijedlozi

 

1.  Vijećnik Ante Palian - pita kako su prošli dopunski izbori za nacionalne manjine i kakav utjecaj to ima na našu općinu.

Odgovor: Pročelnica i načelnik su odgovori da su bili dopunski izbori za članove predstavničkih tijela, kod nas se  glasovalo samo za zamjenika župana, jer se za zamjenika načelnika nitko nije kandidirao. Glasovao je samo jedan glasač.  U općinsko vijeće će ući predstavnik srpske nacionalne manjine koji je bio na listi SDP-a prilikom  lokalnih izbora.

Za očekivati je da se  na idućim lokalnim izborima neće birati predstavnici srpske nacionalne manjine ukoliko se pročisti popis birača na kojima ima puno osoba – prvenstveno srpske nacionalne manjine koji ne žive na području općine ili su čak i umrli.

 

Zapisnik za 7. sjednice nije dostavljen zbog brojnih obveza na kraju godine i kratkog roka između sjednica. Dostaviti će se za narednu sjednicu

 

Predsjednik Luketić za sjednicu  predlaže dnevni red, sa kojim  su vijećnici upoznati kroz dostavljene materijale te predlaže da se doda još jedna točka pa je dnevni red slijedeći

 

  1. 4. izmjene i dopune Proračuna Općine Rakovica za 2009. godinu
  2. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta- Branka Bićanić
  3. Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave Općine Rakovica za  2009. godinu
  4. Odluka o dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za  2009. godinu

 

 

Kako nitko nije ima primjedbi na dnevni red donosi se:

 

Zaključak:  Dnevni red 8. sjednice Općinskog vijeća prihvaća se jednoglasno /s 11 glasova ZA /

Po usvajanju dnevnog reda počinje se s radom

 

 

TOČKA  1. 4. izmjene i dopune Proračuna Općine Rakovica za 2009. godinu

 

Predsjednik Luketić poziva pročelnicu  Rastovac obrazloži potrebu izmjena i dopuna proračuna , što ista i čini, a potom predsjednik otvara raspravu.

 

U raspravi su učestvovali vijećnici:  Blanka Pavlić koju je  zanimalo zašto se osjetno smanjuje prihod od poreza - da li je neko poduzeće propalo ili što drugo, na što je pročelnica odgovorila da nisu ta poduzeća propala već je jako teško planirati prihode od poreza pa se pravo stanje vidi tek pri kraju godine, te vijećnik Ivan Vuković koji navodi da bi bilo bolje da se rebalans napravio prije proračuna za 2010. godinu jer bi onda bio realniji. Primjećuje da smo za 2009. godinu imali dosta prenesenih prihoda, pa nas je i to izvuklo. Skeptičan je prema  povlačenju sredstava iz EU fondova. Boji se da će  ubuduće sredstva od poreza biti i manja pa moramo pronaći nove izvore bilo od prodaje građevinskog ili poljoprivrednog zemljišta ili iz nekih drugih izvora. Šume ne treba prodavati već se šumskom masom možemo zadovoljiti  potrebe za ogrjevom za socijalne slučajeve.

Načelnik  Franjković je uglavnom zadovoljan izvršenjem  proračuna, gotovo smo na nuli.  Svjestan je da se u planu proračuna  prihodi „napušu“ što je potrebo da se  mogu pokriti nepredviđeni rashodi, jer ako ne dobijemo planirana sredstva,  rashode moramo pokriti sami.

Nakon rasprave glasovanjem se donosi slijedeći

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA/ donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2009. godinu

 

 

TOČKA  2. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta - Branka Bićanić

 

Pročelnica  je obrazložila zahtjev Brane Bićanić za kupnju građevinskog zemljišta navodeći da se radi o dvije čestice u blizini Poduzetničke zone, a na istima bi  izgradili dom za starije i nemoćne osobe. Ponuditeljica je rodom iz  Drežnik Grada i već ima iskustva sa vođenjem  domova za starije osobe.

 

Vijećnika Antu Paliana je zanimalo gdje se točno nalazi traženo  zemljište, a pročelnica je objasnila da je isto iza Zone, prema Čatrnji, a kako nitko više nije imao pitanja glasovanjem se  donosi slijedeći:

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA/ donosi se Odluka o prodaji građevinskog zemljišta za koje je zahtjev podnijela Branka Bićanić

 

 

TOČKA 3. Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave Općine Rakovica za 2009. godinu

 

Na poziv predsjednika pročelnica kratko obrazlaže prijedlog Odluke, a kako se nitko od vijećnika nije javio za raspravu glasovanjem se donosi

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA/ Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave  Općine Rakovica  za 2009. godinu

 

 

TOČKA 4. Odluka o dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za 2009. godinu

 

Predsjednik Luketić poziva pročelnicu da obrazloži odluku, a kako se nakon obrazloženja  nitko od vijećnika nije javio na otvorenu  raspravu glasovanjem se donosi;

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA/ donosi se Odluka o dopuni Odluke o izvršenju Proračuna općine Rakovica za 2009. godinu

 

 

Vijeće završava sa radom u  16,40 sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić,, bacc.oec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj