Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

8. sjednica - poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA  KARLOVAČKA

OPĆINA  RAKOVICA

Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/09-01/12

URBROJ: 2133/16-09-1

Rakovica, 23.12.2009.

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica i članka 88. Poslovnika Općinskog vijeća (Glasnik Karlovačke županije br. 21/09)

 

 

S   A   Z   I   V   A  M

8.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica  za utorak,

29.12.2009. godine

Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici u Rakovici s početkom u 16,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

 

-          Vijećnička pitanja i prijedlozi

-          Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća

 

  1. 1.      4. izmjene i dopune Proračuna Općine Rakovica za 2009. godinu
  2. 2.      Odluka o prodaji građevinskog zemljišta – Branka Bićanić
  3. 3.      Odluka o izmjenama i dopuni plana nabave Općine Rakovica za 2009. godinu

 

 

 

Radni materijal  dostavlja  se  u privitku.

Sa štovanjem!  

                                                                                   Predsjednik Općinskog vijeća:  

                                                                                                                                                                                                                                                              Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj