Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Prostorno planska dokumentacija

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Prijedlog IV. izmjena i dopuna PPUO Rakovica- ponovna javna rasprava 14 Siječanj 2019 25
OBAVIJEST O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI IV. IID PPUO RAKOVICA 07 Siječanj 2019 34
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU IV. IID PPUO RAKOVICA 28 Prosinac 2018 41
ODLUKA O POČETKU POSTUPKA STRATEŠKE PROCJENE UPU KORANA 06 Prosinac 2018 44
Prijedlog IV izmjena i dopuna PPUO Rakovica za javnu raspravu 28 Studeni 2018 113
OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI IV. IID PPUO RAKOVICA 23 Studeni 2018 60
ODLUKA O STRATEŠKOJ PROCJENI 06 Studeni 2018 75
OBAVIJEST O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE RAKOVICA 02 Svibanj 2018 337
I. IZMJENE I DOPUNE UPU GRABOVAC CESTOVNO SELO 25 Travanj 2018 241
IZVJEŠĆE SA JAVNE RASPRAVE IZMJENE I DOPUNE UPU GRABOVAC 15 Ožujak 2018 282
OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI ZA NASELJE GRABOVAC - CESTOVNO SELO 25 Siječanj 2018 392
PROSTORNI PLAN - III. izmjene i dopune uređenja Općine Rakovica 23 Siječanj 2018 1104
IZVJEŠĆE 22 Rujan 2017 513
ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA "GRABOVAC" CESTOVNO SELO 21 Kolovoz 2017 639
Ponovna javna rasprava o prijedlogu trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica 10 Kolovoz 2017 554
OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PONOVNE JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU TREĆIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE RAKOVICA 01 Kolovoz 2017 514
Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Rakovica 06 Srpanj 2017 501
Izvješće o javnoj raspravi o Urbanističkom planu uređenja turističke zone Nova Kršlja 11 Svibanj 2017 598
Obavijest o izradi Urbaističkog plana uređenja turističke zone "Korana" 14 Travanj 2017 676
ODLUKA KOJOM SE UTVRĐUJE DA ZA TREĆE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE RAKOVICA NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ 11 Travanj 2017 678
Prijedlog trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica 27 Ožujak 2017 796
OBAVIJEST o održavanju javne rasprave o prijedlogu trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica 17 Ožujak 2017 649
Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističke zone Nova Kršlja ( turističko naselje) 01 Ožujak 2017 683
Odluka o izradi odluke o izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Općine Rakovica 05 Listopad 2016 1085
II izmjene i dopune prostornog plana i uređenja Općine Rakovica 23 Lipanj 2015 2077
Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi 20 Travanj 2015 1282
Ponovna javna rasprava 20.02.-06.03.2015. 24 Veljača 2015 1423
Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu drugih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Rakovica 21 Siječanj 2015 1406
Prostorni plan uređenja Općine Rakovica - izmjene i dopune 10 Studeni 2014 2164
Prostorni plan uređenja Općine Rakovica - izmjene i dopune 01 Siječanj 2013 3880
Prostorni plan uređenja Općine Rakovica 15 Srpanj 2005 8761
Konzervatorijska podloga 18 Veljača 2012 2134
Detaljni plan uređenja groblja Puškarić 03 Veljača 2012 3285
Detaljni plan uređenja groblja Drežnik 03 Veljača 2012 4179
Urbanistički plan uređenja turističke zone Drežničko Selište - Čatrnja 03 Veljača 2012 4129
Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Drežnik Grad 03 Veljača 2012 3646
Urbanistički plan uređenja Grabovac - Cestovno selo 03 Veljača 2012 5005
Urbanistički plan uređenja poslovne zone Grabovac - Irinovac 03 Veljača 2012 4310
Državna cesta D42 - Studija utjecaja na okoliš 03 Veljača 2012 4000

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj