Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Prostorno planska dokumentacija

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
VAŽEĆI PPUO Rakovica 16 Siječanj 2020 333
OBAVIJEST O IZRADI VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE RAKOVICA 30 Prosinac 2019 296
OBAVIJEST O PROVOĐENJU OBJEDINJENE JAVNE RASPRAVE O IZMJENAMA I DOPUNAMA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKE ZONE "DREŽNIČKO SELIŠTE-ČATRNJA" I S TIM POVEZANIH V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE RAKOVICA 22 Studeni 2019 255
ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKE ZONE DREŽNIČKO SELIŠTE-ČATRNJA 13 Rujan 2019 384
IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O STRATEŠKOJ PROCJENI UTJECAJA NA OKOLIŠ URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKE ZONE „KORANA“ 05 Srpanj 2019 355
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI - URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA TURISTIČKE ZONE "KORANA" 05 Srpanj 2019 360
OBAVIJEST O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE O STRATEŠKOJ STUDIJI O PROCJENI UTJECAJA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKOG NASELJA KORANA NA OKOLIŠ I O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKOG NASELJA KORANA 06 Svibanj 2019 486
ODLUKA UPU ČATRNJA-DREŽNIČKO SELIŠTE 02 Travanj 2019 535
JAVNA RASPRAVA - UPU KORANA 09 Ožujak 2019 528
Urbanistički plan uređenje turističke zone Nova Kršlja 08 Ožujak 2019 625
IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rakovica 01 Ožujak 2019 1037
ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA UPU-a TZ DREŽNIČKO SELIŠTE DREŽNIČKO - ČATRNJA 20 Veljača 2019 528
Prijedlog IV. izmjena i dopuna PPUO Rakovica- ponovna javna rasprava 14 Siječanj 2019 695
OBAVIJEST O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI IV. IID PPUO RAKOVICA 07 Siječanj 2019 568
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU IV. IID PPUO RAKOVICA 28 Prosinac 2018 525
ODLUKA O POČETKU POSTUPKA STRATEŠKE PROCJENE UPU KORANA 06 Prosinac 2018 526
Prijedlog IV izmjena i dopuna PPUO Rakovica za javnu raspravu 28 Studeni 2018 649
OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI IV. IID PPUO RAKOVICA 23 Studeni 2018 535
ODLUKA O STRATEŠKOJ PROCJENI 06 Studeni 2018 544
OBAVIJEST O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE RAKOVICA 02 Svibanj 2018 856
I. IZMJENE I DOPUNE UPU GRABOVAC CESTOVNO SELO 25 Travanj 2018 795
IZVJEŠĆE SA JAVNE RASPRAVE IZMJENE I DOPUNE UPU GRABOVAC 15 Ožujak 2018 754
OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI ZA NASELJE GRABOVAC - CESTOVNO SELO 25 Siječanj 2018 919
PROSTORNI PLAN - III. izmjene i dopune uređenja Općine Rakovica 23 Siječanj 2018 2222
IZVJEŠĆE 22 Rujan 2017 942
ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA "GRABOVAC" CESTOVNO SELO 21 Kolovoz 2017 1105
Ponovna javna rasprava o prijedlogu trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica 10 Kolovoz 2017 1030
OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PONOVNE JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU TREĆIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE RAKOVICA 01 Kolovoz 2017 987
Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Rakovica 06 Srpanj 2017 955
Izvješće o javnoj raspravi o Urbanističkom planu uređenja turističke zone Nova Kršlja 11 Svibanj 2017 1052
Obavijest o izradi Urbaističkog plana uređenja turističke zone "Korana" 14 Travanj 2017 1158
ODLUKA KOJOM SE UTVRĐUJE DA ZA TREĆE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE RAKOVICA NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ 11 Travanj 2017 1160
Prijedlog trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica 27 Ožujak 2017 1264
OBAVIJEST o održavanju javne rasprave o prijedlogu trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica 17 Ožujak 2017 1072
Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističke zone Nova Kršlja ( turističko naselje) 01 Ožujak 2017 1155
Odluka o izradi odluke o izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Općine Rakovica 05 Listopad 2016 1572
II izmjene i dopune prostornog plana i uređenja Općine Rakovica 23 Lipanj 2015 2590
Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi 20 Travanj 2015 1756
Ponovna javna rasprava 20.02.-06.03.2015. 24 Veljača 2015 1880
Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu drugih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Rakovica 21 Siječanj 2015 1830
Prostorni plan uređenja Općine Rakovica - izmjene i dopune 10 Studeni 2014 2713
Prostorni plan uređenja Općine Rakovica - izmjene i dopune 01 Siječanj 2013 4654
Prostorni plan uređenja Općine Rakovica 15 Srpanj 2005 10853
Konzervatorijska podloga 18 Veljača 2012 2595
Detaljni plan uređenja groblja Puškarić 03 Veljača 2012 4000
Detaljni plan uređenja groblja Drežnik 03 Veljača 2012 4898
Urbanistički plan uređenja turističke zone Drežničko Selište - Čatrnja 03 Veljača 2012 5057
Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Drežnik Grad 03 Veljača 2012 4369
Urbanistički plan uređenja Grabovac - Cestovno selo 03 Veljača 2012 6166
Urbanistički plan uređenja poslovne zone Grabovac - Irinovac 03 Veljača 2012 5372
Državna cesta D42 - Studija utjecaja na okoliš 03 Veljača 2012 5075

Svečana zastava

Europe for Citizens

                                                  

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj