Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Prostorno planska dokumentacija

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O STRATEŠKOJ PROCJENI UTJECAJA NA OKOLIŠ URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKE ZONE „KORANA“ 05 Srpanj 2019 19
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI - URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA TURISTIČKE ZONE "KORANA" 05 Srpanj 2019 18
OBAVIJEST O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE O STRATEŠKOJ STUDIJI O PROCJENI UTJECAJA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKOG NASELJA KORANA NA OKOLIŠ I O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKOG NASELJA KORANA 06 Svibanj 2019 96
ODLUKA UPU ČATRNJA-DREŽNIČKO SELIŠTE 02 Travanj 2019 126
JAVNA RASPRAVA - UPU KORANA 09 Ožujak 2019 144
Urbanistički plan uređenje turističke zone Nova Kršlja 08 Ožujak 2019 144
IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rakovica 01 Ožujak 2019 322
ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA UPU-a TZ DREŽNIČKO SELIŠTE DREŽNIČKO - ČATRNJA 20 Veljača 2019 155
Prijedlog IV. izmjena i dopuna PPUO Rakovica- ponovna javna rasprava 14 Siječanj 2019 286
OBAVIJEST O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI IV. IID PPUO RAKOVICA 07 Siječanj 2019 180
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU IV. IID PPUO RAKOVICA 28 Prosinac 2018 189
ODLUKA O POČETKU POSTUPKA STRATEŠKE PROCJENE UPU KORANA 06 Prosinac 2018 184
Prijedlog IV izmjena i dopuna PPUO Rakovica za javnu raspravu 28 Studeni 2018 289
OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI IV. IID PPUO RAKOVICA 23 Studeni 2018 195
ODLUKA O STRATEŠKOJ PROCJENI 06 Studeni 2018 204
OBAVIJEST O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE RAKOVICA 02 Svibanj 2018 494
I. IZMJENE I DOPUNE UPU GRABOVAC CESTOVNO SELO 25 Travanj 2018 400
IZVJEŠĆE SA JAVNE RASPRAVE IZMJENE I DOPUNE UPU GRABOVAC 15 Ožujak 2018 422
OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI ZA NASELJE GRABOVAC - CESTOVNO SELO 25 Siječanj 2018 529
PROSTORNI PLAN - III. izmjene i dopune uređenja Općine Rakovica 23 Siječanj 2018 1553
IZVJEŠĆE 22 Rujan 2017 636
ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA "GRABOVAC" CESTOVNO SELO 21 Kolovoz 2017 776
Ponovna javna rasprava o prijedlogu trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica 10 Kolovoz 2017 696
OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PONOVNE JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU TREĆIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE RAKOVICA 01 Kolovoz 2017 659
Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Rakovica 06 Srpanj 2017 626
Izvješće o javnoj raspravi o Urbanističkom planu uređenja turističke zone Nova Kršlja 11 Svibanj 2017 728
Obavijest o izradi Urbaističkog plana uređenja turističke zone "Korana" 14 Travanj 2017 815
ODLUKA KOJOM SE UTVRĐUJE DA ZA TREĆE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE RAKOVICA NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ 11 Travanj 2017 807
Prijedlog trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica 27 Ožujak 2017 928
OBAVIJEST o održavanju javne rasprave o prijedlogu trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica 17 Ožujak 2017 775
Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističke zone Nova Kršlja ( turističko naselje) 01 Ožujak 2017 829
Odluka o izradi odluke o izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Općine Rakovica 05 Listopad 2016 1215
II izmjene i dopune prostornog plana i uređenja Općine Rakovica 23 Lipanj 2015 2227
Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi 20 Travanj 2015 1415
Ponovna javna rasprava 20.02.-06.03.2015. 24 Veljača 2015 1559
Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu drugih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Rakovica 21 Siječanj 2015 1539
Prostorni plan uređenja Općine Rakovica - izmjene i dopune 10 Studeni 2014 2340
Prostorni plan uređenja Općine Rakovica - izmjene i dopune 01 Siječanj 2013 4166
Prostorni plan uređenja Općine Rakovica 15 Srpanj 2005 9519
Konzervatorijska podloga 18 Veljača 2012 2263
Detaljni plan uređenja groblja Puškarić 03 Veljača 2012 3519
Detaljni plan uređenja groblja Drežnik 03 Veljača 2012 4387
Urbanistički plan uređenja turističke zone Drežničko Selište - Čatrnja 03 Veljača 2012 4448
Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Drežnik Grad 03 Veljača 2012 3862
Urbanistički plan uređenja Grabovac - Cestovno selo 03 Veljača 2012 5373
Urbanistički plan uređenja poslovne zone Grabovac - Irinovac 03 Veljača 2012 4636
Državna cesta D42 - Studija utjecaja na okoliš 03 Veljača 2012 4332

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj