Top Panel
Srijeda 12 Kol 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu

Na temelju članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi (''Narodne novine'' br. 33/12) i članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09 i 12/12), Općinsko vijeće Općine Rakovica na 42. sjednici održanoj dana 20.02.2013. godine donijelo je

 

Odluka o izmjeni

S  O  C  I  J  A  L  N  O G    P R O G R A M A

OPĆINE RAKOVICA ZA 2013. GODINU

 

Članak 1.

 

            Članak 6. Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu (''Glasnik Karlovačke županije'', br. 50/12) mijenja se i glasi:

     

            ''SUFINANCIRANJE DNEVNOG PRIJEVOZA UČENIKA

 

Redoviti učenici srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine Rakovica i svakodnevno putuju javnim prijevozom od mjesta prebivališta do najbliže škole koja provodi program koji je učenik odabrao i od mjesta škole do mjesta prebivališta, odnosno u škole u Slunju i Korenici, imaju pravo na subvenciju troškova prijevoza.

Nakon što autoprijevoznik izvrši obračun ukupnog iznosa mjesečne karte, Općina Rakovica će, za svakog učenika, sufinancirati 50% preostalog dijela iznosa mjesečne karte, koji preostane nakon što utvrdi udio iznosa mjesečne karte koji sufinanciraju Republika Hrvatska i autoprijevoznik, ali ne više od 8% ukupnog iznosa mjesečne karte.

Popis učenika koji koriste svakodnevni prijevoz na zahtjev Općine dostavit će škole početkom svakog polugodišta.

Pravo na subvenciju prijevoza utvrdit će se za svako polugodište, odnosno od  I – VI i IX – XII mjeseca tekuće godine.

Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica na temelju dostavljenih popisa učenika utvrđuje pravo Zaključkom  koji dostavlja prijevozniku, a potonji Općini ispostavlja račun uz koji prilaže popis putnika.

 

SUFINANCIRANJE POVREMENOG PRIJEVOZA UČENIKA I STUDENATA

 

Redoviti studenti i redovni učenici srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine Rakovica, a koji putuju javnim prijevozom povremeno ili vikendom do mjesta školovanja i natrag imaju pravo na subvenciju troškova prijevoza i to na način da se svakom takvom učeniku odobrava godišnji iznos od 500,00 kuna.

Isplata će se vršiti jednom godišnje.

Redoviti studenti su dužni dostaviti potvrdu o upisu u drugi semestar akademske godine, a učenici srednjih škola potvrdu o upisu u drugo polugodište školske godine, te su svi dužni dostaviti i presliku osobne iskaznice. Zahtjeve će primati Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica po prethodno raspisanom javnom pozivu s utvrđenim rokom za dostavu dokumentacije.''

 

Članak 2.

 

            Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 550-01/12-01/01

URBROJ: 2133/16-13-2

Rakovica, 20.02.2013.                                                 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

                                                                                                        

                                                                                                  Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj