Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izmjeni programa financ. poboljšanja inf. nedovoljno...u 2013.g.

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (''Narodne novine'', br. 86/12) i članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'', br. 21/09, 12/12 i 07/13), Općinsko vijeće Općine Rakovica na 43. sjednici, održanoj 27.03.2013. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU

o izmjeni Programa

FINANCIRANJA POBOLJŠANJA INFRASTRUKTURNO NEDOVOLJNO OPREMLJENIH I/ILI NEOPREMLJENIH NASELJA NA PODRUČJU

OPĆINE RAKOVICA U 2013. GODINI

 

 

Članak 1.

 

U članku 2. stavku 2. Programa financiranja poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na području Općine Rakovica u 2013. godini (''Glasnik Karlovačke županije'', br. 50/12) brojka ''250'' zamjenjuje se brojkom ''212''.

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 363-01/12-01/11

URBROJ: 2133/16-13-2                    

Rakovica, 27.03.2013.                                         

 

                                                                                      Predsjednik općinskog vijeća

 

 

                                                                                          Zoran Luketić, bacc.oec.

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj