Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2013. godini

Na temelju članka 65. Zakona o šumama (''Narodne novine'', br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12 i 68/12 - Odluka i Rješenje USRH), te članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'', br. 21/09, 12/12 i 07/13), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 43. sjednici održanoj dana 27.03.2013. godine donosi

 

ODLUKU

o izmjenama Programa

utroška sredstva šumskog doprinosa u 2013. godini

 

Članak 1.

 

U članku 3. stavku 1. Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2013. godini (''Glasnik Karlovačke županije'', br. 50/12) brojka ''025'' zamjenjuje se brojkom ''032''.

 

U stavku 2. brojka ''223'' zamjenjuje se brojkom ''201''.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

KLASA: 321-01/12-01/02

URBROJ: 2133/16-13-2

Rakovica, 27.03.2013.                                  

                                                                              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

           

                                                                                             Zoran Luketić, bacc.oec.

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj