Top Panel
Srijeda 02 Pro 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2012. godinu

Na temelju članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi (''Narodne novine'' br. 33/12) i članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09 i 12/12), Općinsko vijeće Općine Rakovica na 41. sjednici održanoj dana 20.12.2012. godine donijelo je

 

ODLUKA

o izmjeni

S  O  C  I  J  A  L  N  O G    P R O G R A M A

OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU

 

Članak 1.

 

            Članku 13. Socijalnog programa Općine Rakovica za 2012. godinu (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 55/11 i 43/12) mijenja se i glasi:

 

''___________________________________________________________________________

OBLIK POMOĆI                                   POZICIJA                                PLANIRANA

                                                              PRORAČUNA                                      SREDSTVA (kn)

___________________________________________________________________________

01. Novčana pomoć za opremu

      novorođenčeta                                              221                                              31.000,00

02. Pomoć za plaćene troškove                                                                  

      prehrane učenika OŠ                                    125                                              36.500,00

03. Sufinanciranje troškova prijevoza                                               

      učenika srednje škole                                131 i 132                                        52.000,00

      i studenata                                                     135                                              22.000,00

04. Naknada pogrebnih usluga                            222                                                     2.000,00                                                                                                              

05.Jednokratna novčana pomoć                          225                                              20.000,00

06. Pomoć za podmirenje

      troškova nabave ogrijeva                               224                                             35.000,00

07.Subvencija troškova smještaja

     u inst. predškolskog odgoja-vrtić                   122                                            170.000,00    

08.Pomoći nemoćnima, invalidnim i

      hendikepiranim osobama                               220                                              10.000,00    

09.Tekuća donacija Crvenom križu Slunj  

     Za rad ureda i aktivnosti                            228                                         22.500,00

     Za sufinanciranje plaće gerontodom.         227                                             88.700,00

____________________________________________________________________________                                

     UKUPNO:                                                                                                       489.700,00 kn''

           

Članak 2.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 550-01/11-01/02

URBROJ:  2133/16-12-6

Rakovica,  20.12.2012.                                              

                                                                                   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

                                                                                                        

                                                                                                  Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj