Top Panel
Ponedjeljak 21 Ruj 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja kom. infr. za period 2011. godine (GKŽ 11 12)

Na temelju članka 30 .stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćen tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) i članka 23. Statuta Općine Rakovica  (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 32. sjednici održanoj dana 27.03.2012. godine donijelo je

 

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama

programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

za period 2011. godine

 

Članak 1.

 

            U članku 2. točci 1. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2011. godine (''Glasnik Karlovačke županije'', br. 55/11) pod točkom 1. Javne površine dodaju se novi podstavci koji glase:

 

''Nabava opreme za javne površine                                                                                                                 Tekuće pomoći iz drž. proračuna (104.000,00 kn)

                                                                                                                                                                                  (poz. 221-a, 221-b, 221-c)

Spomen obilježja                                                                 5.000,00 kn (poz. 200-B)                           Tekuće pomoći iz drž. proračuna 7.400,00 kn (poz. 200-b)

                                                                                                                                                               Kapit. pomoć grad. pror. 10.000,00 kn (poz. 200-c)

Uređenje trga u Rakovici                                                   76.000,00 kn (poz. 221-D)

Uklanjanje ruševnog objekta                                              21.000,00 kn (poz. 119).''

 

            Riječi ''110.669,24 kn'' zamjenjuju se riječima ''334.169,24 kn''.

 

           

            Pod točkom 2. Nerazvrstane ceste dodaje se novi podstavak koji glasi:

 

''Izgradnja nogostupa Rakovica                                319.151,10 (poz. 242-E, 242-d, 242-e, 242-C)''

 

            Riječi ''945.800,00, kn'' zamjenjuju se riječima ''1.407.951,10''.

            Pod točkom 3. Groblja kod podstavka 2. dodaju se riječi ''5.000,00 kn (poz. 248)''

 

            Riječi ''45.000,00 kn'' zamjenjuju se riječima ''50.000,00 kn''.

           

Članak 2.

 

            U članku 2. točci 2. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I  NABAVKA OPREME Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2011. godine točka 1. mijenja se i glasi

 

''1.Opskrba pitkom vodom

 

VODOVODNA MREŽA:                   

Kapitalna pomoć Spelekom d.o.o. za                                 9.000,00 kn (poz. 242 i 242-a)                          Tekuće pomoći drž.pror.10.000,00 kn (poz. 242-b) projektiranje vodovoda         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ukupna vrijednost investicije: 19.000,00 kn''         

 

Članak 3.

 

Na kraju članka 2. riječi ''SVEUKUPNO = 3.805.087,32 kn'' zamjenjuju se riječima ''SVEUKUPNO= 4.496.738,30kn''.                       

 

                                  

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

  KLASA: 363-02/11-01/02

  URBROJ: 2133/16-12-6

  Rakovica, 27.03.2012.

                                                                                                                                                         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

                                                                                                                                                                      Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj