Top Panel
Srijeda 02 Pro 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2010. godinu

Na temelju  Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi  (''Narodne novine'' br.  47/90 i 27/93) te članka 23. Statuta Općine Rakovica  (''Glasnik  Karlovačke županije'' br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica  na svojoj 10. sjednici održanoj dana 25.02.2010  godine donosi

 

PROGRAM

  JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA  ZA 2010. GODINU

 

Članak 1.

 

Programom  javnih potreba u kulturi općine Rakovica za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti,poslovi i djelatnosti  u kulturi  od značaja za općinu Rakovica kao i njenu promociju.

Ovim Programom obuhvaćaju se slijedeća područja kulturnih djelatnosti:

-glazbena i glazbeno-scenska djelatnost,

-dramska umjetnost,film i kinematografija,

-knjiga i nakladništvo,

-likovna umjetnost,

-nove medijske kulture i međunarodna kulturna suradnja,

-muzejska djelatnost,

-ostali nespomenuti rashodi  za kulturne manifestacije.

 

Članak 2.

 

Program javnih potreba u kulturi sastavlja se na osnovu zahtjeva i programa ustanova, udruga i drugih pravnih ili fizičkih osoba iz oblasti kulture.

 

Članak 3.

 

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 1. ovog Programa osiguravaju se u proračunu Općine Rakovica za 2010. godinu po pojedinim pozicijama proračuna te se isplaćuju na osnovu  Plana raspodjele sredstava koji je sastavni dio ovog Programa  te na osnovu Odluke o izvršenju proračuna.

 

Članak 4.

 

Prikaz planiranih sredstva za pojedina područja kulturnih djelatnosti  daju se slijedećim tabelarnim prikazom- Plan raspodjele sredstava u 2010. godini:

 

 

Djelatnost i korisnik/organizator

Naziv programa

Iznos i način financiranja-plaćanja

Pozicija proračuna

  1. 1.       GLAZBENA I GLAZBENO SCENSKA

 

 

 

 

KUD  Izvor , Rakovica, Rakovica 6, 47245 Rakovica

Redovan rad i odlasci na manifestacije kulturno umjetničkih skupina

15.000,00

Tromjesečno u toku godine

 

187

Glazbene  manifestacije  povodom :   Dana općine Rakovica, proslave blagdana Sv. Antuna i proslava Sv. Jelene

Organizator –OPĆINA RAKOVICA

 

Srednja škola Slunj

 

 

 

Dan općine Rakovica 05.08.2008

Blagdan Sv. Antuna 13.06.2008

Proslava blagdana  Sv. Jelene  18.08. 2008. Ostale nespom. priredbe i manifestacije

 

Organiziranja maturalne

zabave

30.000,00

Podmirenje troškova manifestacija po računima  ili ugovorima

 

 

 

 

 

 

 

2.000,00 kn za maturalnu zabavu –tekuća donacija

 

188-191

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134

 

 

 

  1. 2.       DRAMSKA UMJETNOST, FILM,KINEMATOGRAFIJA

 

 

 

Osnovna škola Eugen Kvaternik  i Društvo Naša djeca

-nastup dramskih skupina za školske proslave

Proslava Sv. Nikole

6.000,00 za nabavu dječjih darova

 

272

 

  1. 3.       KNJIGA I NAKNADNIŠTVO

 

 

 

Osnovna škola „Eugen Kvaternik“ ,Rakovica

Nabava opreme i knjižnog fonda knjižnice

30.000,00 uplatom po ispostavljenoj ponudi

141

  1. 4.       LIKOVNA UMJETNOST

 

 

 

 Društvo naša djeca

 

 

 

 

Likovne radionice  i rad  udruge, te izleti

8.000,00  tromjesečnim uplatama tek.donacije

279

 

 

 

 

198

  1. 5.       NOVE MEDIJSKE KULTURE I MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA

 

 

 

  1. MUZEJSKA DJELATNOST

 

 

 

Općina Rakovica-Rekonstrukcija kule starog grada Drežnik

Sanacija kule u muzejski prostor i vidikovac

400.000,00 kn + 65.000,00

Troškovi -radovi na osnovu ugovora  s izvođačem

195+194

Izmjena projektne dokumentacije kulturnog centra Eugen Kvaternik

Izmjena projektne dokumen. muzejsko, izložbenog –kult. centra u Rakovici

80.000,00 troškovi izmjena projekta

196

                         SVE UKUPNO:

 

 

636.000,00 kn

 

 

Članak 5.

 

Općinsko vijeće Općine  Rakovica će svojom odlukom u slučaju potrebe utvrditi  izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica u okviru planiranih sredstva.

Članak 6.

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica prati namjensko korištenje sredstava iz članka 4. Ovog programa  i podnosi izvješće o ostvarenju programa.

 

Članak 7.

 

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 612-01/10-01/01

URBROJ: 2133/16-10-2

Rakovica, 25.02.2010.

                                                                                                                     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

                                                                                                                                  Zoran Luketić,  bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj