Top Panel
Nedjelja 27 Ruj 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2008. godini

Na osnovu članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br.26/03, 82/04,110/04), te članka 11. Statuta općine Rakovica (Glasnik karlovačke županije br. 02/06), Općinsko vijeće općine Rakovica na svojoj  36. sjednici održanoj dana 26.03. 2008. godine donijelo je

 

P R O G R A M

 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

za period 2008. godine

 

Članak 1.

 

            Ovim Programom planiraju se radovi i financijska sredstva vezani za građenje objekata, nabavu uređaja i opreme komunalne infrastrukture na području općine Rakovica u 2008. godini.

 

Članak 2.

 

1.GRAĐENJE  OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE

 

Planiraju se radovi na uređivanju javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjeta. Izvori za financiranje osigurali bi se iz sredstava komunalnog doprinosa, proračuna općine Rakovica, naknada za koncesiju i ostalih izvora (Ministarstva, županija, turističke zajednice, donacije i sl.)

___________________________________________________________________________________________________________________

Opis radova                                                                  Izvori  financiranja ( u % od ukupne sume)

                                                                               Kom. doprinos                 Proračun općine                                      Ostali 

                             (Ministartva,Karlov. Žup., TZ    Rakovica i dr.)

___________________________________________________________________________________________________________________

 

1.Javne površine

-Izgradnja javnog

parkirališta u centru Rakovice

156.000,00 kn                                                               10 %                                20 %                                                       70%                                    

 

                                                  

-Sportskih ,dječjih igrališta i parkova

 u naseljima  Selište Drežničko, Rakovica i

Grabovac     

360.000,00 kn    radovi

50.000,00 kn projekti 

Izgradnja autobusnih stajališta

Korita, Oštarski Stanovi

40.000,00 kn                                                        5 %                                          95%                   

 

Vrijednost investicije : 606.000,00 kn

____________________________________________________________________________________________________________________

                                                          

2.Nerazvrstane ceste:                                             

                                                                           

Izgradnja prometnica

Izgradnja nove prometnice u naselju                      5%                                                                                                              95%                                 

Selište Drežničko, prometnica za proširenje

građevinskih zona u Grabovcu i ostalim naseljim

gdje se  proširuju općinska građevinska područja

Izrada elaborata postojećih

 prometnica koje nisu ucrtane i uknjižene kao javne

ceste Rakovičko Selište, Oštarski Stanovi, Čatrnja,

Rakovica

 

Dogradnja postojećih prometnica

u ostalim naseljima  gdje je izvršena prodaja

općinskog građevinskog zemljišta ili su formirane

građevinske zone bez javnog prilaza

Postava prometne signalizacije na

nerazvrstanim cestama naselja                             30%                                          20 %                                              50 %

400.000,00

 

Izgradnja pješačkih staza kroz naselja Rakovica, Grabovac                                                                                                                         

Čatrnja, Irinovac  i Selište Drežničko

1.000.000,00 kn

 

Izgradnja prometnice kroz Poduzetničku

zonu Grabovac

450.000,00 kn                                                       5 %                                             10%                                                      85%

 

Vrijednost investicija: 1.850.000,00 kn

________________________________________________________________________________________________________________

 

3 .Groblja

 

Dogradnja postojećeg objekta mrtvačnice

Drežnik grad  200.000,00 kn

Kupnja građevinskog zemljišta

za proširenje groblja 100.000,00 kn           5%                                              85%                                                     10%                                 

 

Vrijednost investicije: 300.000 kn

________________________________________________________________________________________________________________                              

4. Javna rasvjeta

Izgradnja mreže i postavljanje opreme

kroz naselja na  nove javne prometnice

s novim izgrađenim  građ. parcelama

Izgradnja  mreže kroz ne osvijetljene dijelove 

naselja  

                                                                             40 %                                            60%                                                     -

 

Vrijednost investicije: 20.000 kn 

________________________________________________________________________________________________________________          

                         

                                                                                                                                                                                                                  

 

2.GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I     NABAVKA OPREME

 

 

 

Planiraju se radovi za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Ovi radovi financiraju se iz cijene komunalne usluge, naknade za priključenje, proračuna općine Rakovica, naknade od koncesija i ostalih izvora financiranja (Ministarstva, Županija, Hrvatske vode, donacije i dr. )

____________________________________________________________________________________________________________

Opis radova                                                                                       Izvori financiranja

 

                                         Komun.usluge                  Proračun i Koncesije                             Ostali izvori: (Ministartva,

                                                                       naknada za priključak                                                                         Fondovi , Hrvatske vode i                                                                                                                                                                                                                                 drugi)

___________________________________________________________________________________________________________

1.Opskrba pitkom

    vodom

 

VODOVODNA MREŽA NASELJA:                    

  1. Nabava novih mjernih uređaja-vodomjera i dr.    

40.000,00 kn

                                                                              100 %                                

  1. Gradnja vodovodne mreže za nove objekte

82.000,00 kn

        90 %                                 10 %

  1. Izrada projektne dokumentacije vodovoda

100.000,00 kn

                                                                             100 %                                                                    

       

           

Ukupna vrijednost investicije: 222.000,00          

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                              

____________________________________________________________________________________________________________

2.Odvodnja i

   pročišćavanje

   otpadnih voda

 Radovi na izradi projektne dokumentacije

 kanalizacione mreže

                                                                                 

 Vrijednost investicije:  250.000,00 kn                      10 %                                 20 %                                                       70%                                             

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

3.GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I NABAVKA OPREME

 

 

Navedeni radovi obuhvaćaju održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice na malo, a isto se financira iz cijene komunalne usluge, proračuna općine, naknade za koncesiju i ostalih izvora (Ministarstva, županije, donacije, samodoprinos)

_____________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                              Izvori financiranja                                        Ostali izvori: (Ministartva

Opis radova                                         Komun. usluge               Proračun i Koncesije                                     Fondovi, Županija i  dr.)                                         

      

_____________________________________________________________________________________________________________

1. Prijevoz putnika

Prijevoz školske djece                                       -                                

Vrijednost investicije:  0 kn     

_____________________________________________________________________________________________________________                                                                                              

 

2.Održavanje čistoće

Sufinanciranje troškova nabave vozila komunalnom

Poduzeću spelekom za skupljanje komunalnog otpada

i ostalih komun.vozila za obavljanje komun.usluga

400.000,00 kn

 

                                   5 %                                          25 %                                                  70 %                                   

Vrijednost investicije : 400.000,00 kn

____________________________________________________________________________________________________________              

3.Odlaganje komun.

   otpada

Izgradnja deponije komunalnog otpada Ćuić Brdo

3.000.000,00 kn

-                                                 30%                                                              70%  

           

Vrijednost investicije: 3.000.000,00 kn

_____________________________________________________________________________________________________________                                    

 

4. Tržnice na malo

 Izgradnja otvorene tržnice Grabovac

u poduzetničkoj zoni

50.000,00 kn

 

Izrada projekta zatvorene tržnice u poduzetničkoj

 zoni Grabovac

40.000,00 kn                                                            5%                                                     20%                                                            75%                                                                                                                                               

Vrijednost investicije:  90.000,00 kn

__________________________________________________________________________________________________________________

SVE UKUPNO =2.860.000,00

                                  

           

                                  

Članak 3.

 

                        Ovaj Program objaviti će se u Glasniku karlovačke županije.

 

Klasa: 363-02/08-01/06

Ur. br. 2133/16-08-1

Rakovica,26.03.2008.

 

                                                                                                                                                         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                                     Nikola Magdić dipl.inž.šum.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj