Top Panel
Nedjelja 27 Ruj 2020
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Poticanje poduzetništva i poljoprivrede - 2008

Na temelju Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi  (NN RH br. 33 i 60/01), te članka 11. Statuta općine Rakovica (Glasnik karlovačke županije br. 29/01), Općinsko vijeće općine Rakovica na svojoj 39. sjednici održanoj dana  30.07.2008. godine donosi

 

P R O G RA M

 

SUBVENCIJA-POTICANJA  OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA, MLADIM PODUZETNICIMA-POČETNICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA U 2008. GODINI

 

 1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

            Program subvencija obrtnicima,malim i srednjim poduzetnicima i poljoprivrednicima obuhvaća stanovnike općine Rakovica s prebivalištem  i poslovnom  djelatnosti  registriranom na području općine Rakovica u 2008 godini . Program se donosi  s ciljem poticanja bržeg razvoja ove sve značajnije gospodarske strukture na području općine Rakovica. Sagledavajući dosadašnji razvoj gospodarskih subjekata i tenzije stanovništva prema osiguranju zaposlenja kroz malo poduzetništvo,poljoprivredna obiteljska gospodartsva, uvidjela se potreba za dodatnim olakšicama i poticajima za realizaciju dobrih poslovnih ideja budućih ili sadašnjih poduzetnika.

            Ovim Program odrediti će se osnovne smjernice i financijske mogućnosti subvencija poduzetnicima s  području općine Rakovica.

 

Članak 2.

 

             Općina Rakovica svojim Proračunom predvidjela je financijska sredstva u iznosu od  ukupno 215.000,00 kn namijenjenih za subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima  i poljoprivrednicima. Sredstva će se sukladno ovom programu rasporedit na slijedeće poticaje:

 

 1. za specifične programe u poljoprivredi planiraju se udružiti sa  sredstavima Karlovačke županije te će isti iznositi ukupno od 30.000,00 kn od čega 15.000,00 kn općinskih sredstva i 15.000,00 kn sredstava Karlovačke županije. Pozicija 84. proračuna općine Rakovica .

 

 1.        za subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima u iznosu od ukupno 60.000,00 kn. Pozicija 85 proračuna općine

 

  

 1. za poticanje mladih registriranih poduzetnika početnika u iznosu od 60.000,00 kn

Pozicija 86. Proračuna općine Rakovica

 

 1. poticajna sredstva poljoprivrednicima za okrupnjavanje posjeda u ukupnom iznosu  općine Rakovica od 30.000,00 kn uz uvjet da općina sufinancira 50% poticaja a 50 % županija (2.000,00 kn / ha općina + 2.000,00 kn / ha županija). Pozicija 81 proračuna općine.
 2. poticajna sredstva poljoprivrednicima za nabavu voćnih i loznih sadnica u ukupnom iznosu  općine Rakovica od 30.000,00 kn uz uvjet da općina sufinancira 50% poticaja a 50 % županija (visina subvencije izračunava se temeljem nabavne cijene kupljenih sadnica, a najviše do iznosa cijene sadnica po hektaru iz kalkulacija HZPSS-a). Pozicija 82 proračuna općine.

 

 1. poticajna sredstva poljoprivrednicima za osiguranje usjeva i nasada roda 2008 godine u ukupnom iznosu  općine Rakovica od 5.000,00 kn uz uvjet da općina sufinancira 15% premije osiguranja  a 15 %  premije osiguranja županija (sredstva se uplaćuju osiguravajućem društvu s kojim je županija sklopila ugovor  temeljem fakture i priloženih primjeraka police osiguranja). Pozicija 83. proračuna općine.

 

Članak 3.

           

Planirana sredstva dodjeljivati će se za slijedeće namjene:

 

 1. 1.      ZA SPECIFIČNE PROGRAME U POLJOPRIVREDI

 

 Sukladno Odluci  karlovačke županije o sufinanciranju razvoja pčelarstva ,proizvodnje povrća i nabavke specifične opreme na području općine Rakovica u 2008 Klasa: 022-01/08-01/30 od 24.04.2008. sufinanciranje se vrši na slijedeći način kroz dodjelu bespovratnih sredstva:

1.1.  za razvoj pčelarstva sredstva u iznosu od  ukupno  6.000,00 kn (2.000,00 županija + 4000,00 općina)  i to sa 30,00 kn /košnici ili pčelinjoj zajednici (10, kn /košnici ili pčelinjoj zajednici  karlovačka županija + 20,00 kn /košnici ili pčelinjoj zajednici općina)

1.2. za poticanje povrćarske proizvodnje, novi nasadi u iznosu sredstava od ukupno 4.0000 kn ( 2.000,00 županija+ 2.000,0 općina) i to za:

       - proizvodnju u zaštićenom prostoru 6,0 kn /m2 zaštićenog prostora (3,0 kn/m2 županija + 3,0 kn/m2 općina)

      - proizvodnja na foliji 4,0 kn/m2 (2,0 kn/m2 općina + 2,0 kn/m2 županija)

 

            1.3. za nabavu specifične opreme u iznosu sredstava od  ukupno 20.000,00 kn (oprema za pakiranje ili proizvodnju ljekovitog bilja, sira, rakije , meda ili dr. autohtonih proizvoda ) i to u iznosu od 60 % cijene kupljene nove opreme  vrijednosti iste do 10.000,00 kn (30 % općina + 30% županija)

            ______________________________________________________________________

UKUPNO:30.000,00 kn

 

Odobrena sredstva isplaćuju se na osnovu provedenog natječaja  i to.

-na račun dobivatelja poticaja uz priložen račun za prethodno nabavljen predmet poticanja koji je izvršen u toku 2008. godine

-na račun dobavljača uz prethodnu uplatu razlike poticajnih sredstava i nabavne vrijednosti premeta nabave

 

2.POTICAJNA SREDSTVA MLADIM PODUZETNICIMA POČETNICIMA

 

Ovim programom odobrava se isplata poticajnih sredstava mladim poduzetnicima početnicima i OPG-a  u susutavu PDV-a starosne dobi do 40 godina koji imaju prebivalište i poslovno sjedište na području općine Rakovica.

Sredstva se odobravaju za nabavu opreme, alata ili strojeva vrijednosti do 10.000,00 kn od čega općina Rakovica sufinnacira nabavu u iznosu od 80% nabavne vrijednosti. Općina Rakovica može sufinancirati i nabavu opreme i strojeva veće vrijednosti od 10.000,00 kn ali sa maximalnim iznosom subvencije do 8.000,00 kn.

Odobrena sredstva isplaćuju se na osnovu provedenog natječaja  i to:

-na račun dobivatelja poticaja uz priložen račun za prethodno nabavljen predmet poticanja koji je izvršen u toku 2008. godine,

-na račun dobavljača uz prethodnu uplatu razlike poticajnih sredstava i nabavne vrijednosti premeta nabave.

 

UKUPNA POTICAJNA SREDSTVA  IZNOSE 60.000,00 kn

 

 

 3. ZA SUBVENCIJE OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA I OPG-a

 

Ovim programomo odobrava se subvencija nabave strojeva i opreme obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima te obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima – OPG.

 

 

Pravnim i fizičkim osobama koji obavljaju određenu djelatnost na području općine Rakovica te OPG-a koji su u sustavu PDV-a odobrava se subvencija za nabavu strojeva i opreme za potrebe djelatnosti.

Strojevi i oprema mogu se sufinnacirati u vrijednosti do 10.000,00 kn od čega općina Rakovica sufinancira nabavu u iznosu od 80% nabavne vrijednosti. Općina Rakovica može sufinnacirati i nabavu opreme i strojeva veće vrijednosti od 10.000,00 kn ali sa maximalnim iznosom subvencije do 8.000,00 kn.

Za navedena poticajna sredstva osigurava se  ukupno 55.000,00 kn.

Odobrena sredstva isplaćuju se na osnovu provedenog natječaja  i to:

-na račun dobivatelja poticaja uz priložen račun za prethodno nabavljen predmet poticanja koji je izvršen u toku 2008. godine,

-na račun dobavljača uz prethodnu uplatu razlike poticajnih sredstava i nabavne vrijednosti premeta nabave.

 

 

OBITELJSKA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSVA

 

U cilju osiguranja stalnih poticajnih mjera u poljoprivredi za 2008. godinu osigurava se  5.000,00 kn  i to Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima:

-  koji su početnici ili u razvoju sufinanciranje analize tla u iznosu od sve ukupno 2.000,00 kn odnosno po pojednom podnositelju zahtjeva  400,00 kn.

- koja su u sustavu PDV-a za kalcifikaciju poljoprivrednog zemljišta radi poboljšanja plodnosti   u sve ukupnom iznosu od 3.000,00 kn, uz isplatu od  500,00 kn/ha.

Ovaj vid potpore dodjeljuje se na osnovu  izdanog računa, predračuna i zahtjeva stranke i isto provodi Jedinstveni upravni odjel općine Rakovica,te se koristi do utroška sredstava. Korisnik poticaja i Općina Rakovica koju zastupa načelnik općine sklapaju ugovor o sufinanciranju.

 

Odobrena sredstva isplaćuju se:

- na račun dobivatelja poticaja uz priložen račun za prethodno nabavljen predmet poticanja koji je izvršen u toku 2008. godine,

- na račun dobavljača uz prethodnu uplatu razlike poticajnih sredstava i nabavne vrijednosti premeta nabave

 

UKUPNA POTICAJNA SREDSTVA  60.000,00 kn (5.000,00 + 55.000,00 kn )

 

4. POTICAJNA SREDSTVA POLJOPRIVREDNICIMA ZA OKRUPNJAVANJE POSJEDA

 

Poticajna sredstva za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta provode se sukladno županijskoj Odluci o novčanim poticajima za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta u 2008. godini Klasa: 022-01/08-01/16 , Ur. br. 2133/1-08/01-08-57od 17.03.2008. godine i Općinskoj odluci o novčanim poticajimaza okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta u 2008. godini. Ista mogu koristiti stanovnici općine Rakovica za kupnju katastarskih čestica  katastarskih kultura: oranica, vrtova,voćnjaka, vinograda,livada i pašnjaka na području općine Rakovica.

Novčani poticaj iznosi 4.000,00 kn/ha kupljenog zemljišta. Minimalna površina kupljenog poljoprivrednog zemljišta je 1 ha, a ukupna poticajna sredstva općine Rakovica iznose 30.000,00 kn.

 

               5. ZA NABAVU VOĆNIH I LOZNIH SADNICA

 

Poticajna sredstva za nabavu voćnih i loznih sadnica provode se sukladno županijskoj Odluci o novčanim poticajima za subvencioniranje nabavne cijene kvalitetnih loznih i voćnih sadnica u 2008. godini Klasa: 022-01/08-01/16,Ur. br. 2133/1—08/01-08-56 od 17.03.2008. godine i Općinskoj odluci o sufinanciranju nabave voćnih i loznih sadnicaradi podizanja nasada na području općine Rakovica u 2008. godini Ista mogu koristiti stanovnici općine Rakovica za sadnju  vinograda na minimalnoj površini od 0,25 ha, za voćnjake na minimalnoj površini od 0,5 ha.

Ukupna poticajna sredstva  općine Rakovica iznose 30.000,00 kn .

 

   6. ZA OSIGURANJE USJEVA I NASADA RODA 2008 GODINE

 

Poticajna sredstva za osiguranje usjeva provode se sukladno županijskom Programu prioriteta u poticanju poljoprivredne proizvodnje u Karlovačkoj županiji za 2008 godinu Klasa: 022-01/08-01/16,Ur. br. 2133/1—08/01-08-12 od 17.03.2008 godine i Općinskoj odluci o sufinanciranju osiguranja usjeva i  nasada na području općine Rakovica u 2008. godini. Ista mogu koristiti stanovnici općine Rakovica za sufinnaciranje premije osiguranja u iznosu od 30 %  ukupne cijene osiguranja. Ukupna poticajna sredstva  općine Rakovica iznose 5.000,00 kn.

 

Članak 4.

 

        

            Prednost u dodjeli potpore obrtu ili drugom vidu djelatnosti imati će nova usluga koja nije zastupljena na području općine. Svi korisnici potpore moja imati podmirena dugovanja prema općini Rakovica i ostalim pravnim osobama u općinskom valsništvu.

 

        Članak 5.

 

Sredstva za poljoprivrednu djelatnost iz članka 2. Ovog Pravilnika stavka 3. –obiteljska poljoprivredna gospodarstva, stavka 4, stavka 5 i stavka 6. dodjeljivati će se na osnovu odobrenja sufinanaciranja karlovače županije i ugovora  o sufinanciranju bez provođenja natječaja, a po zahtjevu stranke koji podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu općine Rakovica. Isto se sufinancira   do utroška ukupno planiranih sredstava.

 

Jedinstveni upravni odjel općine Rakovica provest će poticajne mjere iz članka 2.  stavka 1., 2. i 3. ovog Programa raspisivanjem  natječaja, te  će preko Povjerenstva za odabir korisnika bespovratne potpore  za poljoprivredu i poduzetništvo  pripremiti prijedlog Odluke o davanju potpore , a konačni izbor kandidata  razmotriti će i usvajati Općinsko vijeće.

Prijedlog gospodarstava – mišljenje o gospodarstvu za bespovratnu potporu u poljoprivredi za svakog korisnika zasebno dat će Poljoprivredno savjetodavna služba.

            Korisnici bespovratne potpore, potpisati će ugovor s općinom Rakovica kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

     

Članak 6.

 

            Općina Rakovica će u provođenu Programa poticanja malog poduzetništva i dalje predlagati i poduzimati potrebne mjere za poticanje i unapređivanje malog poduzetništva na području općine Rakovica, ali sve u okviru mogućih raspoloživih sredstava, koja će uvjetovati ukupno ostvarenje planiranih akcija i potpora.

 

 Članak 7.

 

            Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku karlovačke županije .

 

Klasa:302-01/08-01

Ur. br. 2133/16-08-1

Rakovica: 30.07.2008.           

 

                                         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

     Nikola Magdić dipl.inž.šum.

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Općinsko vijeće općine Rakovica na osnovu članka 11. Statuta općine Rakovica (Glasnik karlovačke županije br. 02/06), te Programa prioriteta u poticanju poljoprivredne proizvodnje u Karlovačkoj županiji za 2008. godinu, Klasa: 022-01/08-01/16,  od 17.03.2008 godine na svojoj 39. sjednici održanoj dana 30.07.2008. godine donosi

 

O D L U K U

o sufinanciranju osiguranja usjeva i nasada u 2008. godini

 

                                                                       I.

Ovom Odlukom propisuju se mogućnosti ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova osiguranja usjeva i nasada za period od jedne godine (2008. godina) na području Općine Rakovica (u daljnjem tekstu: sufinanciranje) koje će iznositi ukupno 30 % s tim da će dio od 15 %  osigurati Karlovačka županija, a 15 % Općina Rakovica.

Općina Rakovica sufinancirati će 15 % plaćene premije po pojedinoj polici osiguranja kod osiguravajućeg društva koje djeluje u Republici Hrvatskoj i ima poslovnice u Karlovačkoj županiji.

                                                                       II.

Mogućnost ostvarivanja sufinanciranja po odredbama ove Odluke imaju manja i srednja poljoprivredna gospodarstva s usjevima i nasadima  na području Općine Rakovica (u daljnjem tekstu: korisnici poticaja), upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a na temelju podnesenog zahtjeva.

                                                                       III.

Ukupni novčani poticaj za područje Općine Rakovica u periodu 2008. godine iznosi 5.000,00 kn općinskih sredstava .

                                                                       IV.

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje uz  navedeno u točki II. ove odluke, korisnik mora priložiti presliku police osiguranja sklopljene s osiguravajućom kućom te fakturu na osnovu koje se osiguravajućem društvu vrši doznaka sredstva poticaja.

 

                                                                       V.

            O korištenju i isplati novčanih sredstava, sukladno odredbama ove Odluke ,korisnik poticaja i načelnik općine sklapaju Ugovor na temelju kojeg Općina Rakovica isplaćuje svoj dio, a Karlovačka županija nakon dostavljenog zahtjeva svoj dio.

            Sredstva za predmetno sufinanciranje-refundiranje troškova osiguravaju se na poziciji 83. Proračuna općine Rakovica za 2008. godinu, a isplaćivati će se po zahtjevu proizvođača uz suglasnost na isto Općinskog poglavarstva.

                                                                       VI.

Evidenciju o isplati općinskih novčanih poticaja vodi Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica.

                                                                       VII.

            Ova Odluka objaviti će se u Glasniku Karlovačke županije.

 

 

 

Klasa: 320-01/08-01/ 03                                           PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ur. br. 2133/16-08-1

Rakovica, 30.07.2008.                                                    Nikola Magdić dipl.inž.šum.

 

 

 

 

 

Općinsko vijeće općine Rakovica na osnovu članka 11. Statuta općine Rakovica (Glasnik karlovačke županije br. 02/06), te Programa prioriteta u poticanju poljoprivredne proizvodnje u Karlovačkoj županiji za 2008. godinu, Klasa: 022-01/08-01/16,  od 17.03.2008 godine,  na svojoj 39. sjednici održanoj dana 30.07.2008. godine donosi

 

 

O D L U K U

o sufinanciranju nabave voćnih i loznih sadnica radi podizanja nasada na području Općine Rakovica  za razdoblje 2008. godine

 

 

                                                                       I.

 

Ovom Odlukom propisuju se mogućnosti ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova nabave – kupnje voćnih i loznih sadnica na području Općine Rakovica (u daljnjem tekstu: sufinanciranje), namijenjenih za podizanje trajnih  nasada na poljoprivrednom zemljištu.

Općina Rakovica u suradnji sa Karlovačkom županijom subvencionirati će cijenu kvalitetnih voćnih i loznih sadnica malim i srednjim poljoprivrednim gospodarstvima upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji imaju prebivalište-boravište na području općine Rakovica. 

 

                                                                       II.

 

Mogućnost ostvarivanja novčanog poticaja po odredbama ove Odluke imaju mala i srednja poljoprivredna gospodarstva s podignutim nasadima voćnjaka i vinograda na području Općine Rakovica (u daljnjem tekstu: korisnici sufinanciranja), upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a na temelju podnesenog zahtjeva.

 

                                                                       III.

 

            U vinogradarstvu sufinancirati će se cijena sadnica isključivo preporučenih sorti vinove loze  i to:

            - graševina bijela, pinot bijeli, pinot sivi, pinot crni, silvanac zeleni, sauvignon bijeli, rizling rajnski bijeli, traminac crveni, traminac mirisavi, rizvanac bijeli, chardonnay bijeli, neuburger bijeli, veltlinac crveni, frankovka crna, portugizac crni, veltlinac zeleni, muškat ottonel bijeli, škrlet bijeli, dišeća ranina bijela (petrinjska).

 

                                                                       IV.

 

            Sufinancirati će se cijena isključivo certificiranih materijala (plava etiketa-VCR) proizvedenih metodom klonske selekcije  podloge i plemke, testiranih na viruse, mikroplazma itd.

 

V.

           

            U voćarstvu sufinancirati će se cijena voćnog sadnog materijala SA (standardna kvaliteta) i to: šljive, jabuke, breskve, kruške, višnje, trešnje, borovnice te jagodičasto voće (malina i kupina).

             

                                                                       VI.

 

            Minimalan broj trsova ,odnosno stabala po ha potreban za ostvarivanje sufinanciranja,  izračunava  se sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje ,modela potpore dohotku i programa očuvanja hrvatskih izvornih i zaštićenih pasmina (NN br. 11/03, Tablica 1).

                                                                       VII.

 

            Sufinanciranje za voćne i lozne sadnice isplaćivati će se u visini Kalkulacija HZPSS (koja je sastavni dio ove Odluke )za kupnju voćne i lozne sadnice,

            -50 % cijene sadnica sufinancira se iz Proračuna Karlovačke županije,

            -50 % cijene sadnica sufinancira se iz Proračuna Općine Rakovica.

 

                                                                       VIII.

 

            Minimalna poticajna količina za 2008:

 

-         za podizanje nasada vinograda 0,25 ha,

-         za podizanje nasada voćnjaka je 0,5 ha.

 

Maksimalna poticajna površina u 2008. godini na području općine Rakovica  po jednom OPG  ili pravnoj osobi je 3 ha.

 

 IX.

 

            Karlovačka županija osnovala je  Povjerenstvo za nadzor kontrole sadnje u sastavu:

1)      Predsjednik- Aleksandar Horvatić,pročelnik HZPSS Podružnica Karlovac,

2)      Član, Kristina Magdić dipl.inž.agr. –predstavnik Županije,

3)      Član, Predstavnik općine Rakovica  Natalija Pavlić.

 

 X.

 

            Zadaća je Povjerenstva da izvrši kontrolu sadnje, te sačini zapisnik o istom kao i obračun iz kojeg je razvidan iznos sredstava koja terete  Općinu Rakovica, te iznos koji tereti Karlovačku županiju. Primjerak zapisnika dostaviti Općini Rakovica i Karlovačkoj županiji-Ured za gospodarstvo.

            Po primitku zapisnika izvršiti će se isplata korisniku sufinanciranja.

 

                                                                        XI.

 

            Sredstva za predmetno sufinanciranje Općine Rakovica osigurana su u Proračunu općine Rakovica, pozicija 82. u ukupnom iznosu od 30.000,00 kn za 2008. godinu.

           

XII.

 

            O korištenju i isplati novčanih poticaja, sukladno odredbama ove Odluke, korisnik poticaja i načelnik općine sklapaju Ugovor na temelju kojeg Općina Rakovica korisniku poticaja isplaćuje svoj dio, a Karlovačka županija nakon dostavljenog ugovora i računa svoj dio.

 

Evidenciju o isplati Općinskih novčanih poticaja korisnicima po zasađenim površinama zemljišta vodi Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica.

 

                                                                       XIII.

 

            Ova Odluka objaviti će se u Glasniku Karlovačke županije.

 

Klasa: 320-01/08-01/03

Ur. br. 2133/16-08-2

Rakovica, 30.07.2008.

                                                           PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                                                                      Nikola Magdić dipl.inž.šum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Općinsko vijeće općine Rakovica na osnovu članka 11. Statuta općine Rakovica (Glasnik karlovačke županije br. 2/06), Programa prioriteta u poticanju poljoprivredne proizvodnje u Karlovačkoj županiji za 2008. godinu, Klasa: 022-01/08-01/16,  od 17.03.2008 godine,  na svojoj 39. sjednici održanoj dana 30.07.2008. godine  donosi

                                              

O D L U K U

o sufinanciranju specifičnih programa razvoja poljoprivrede

 

I.

 

Ovom Odlukom propisuju se mogućnosti ostvarivanja prava na sufinanciranje;

 

1.  za razvoj pčelarstva sredstva u iznosu od  ukupno  6.000,00 kn (2.000,00 županija  + 4000,00 općina)  i to sa 30,00 kn /košnici ili pčelinjoj zajednici (10, kn /košnici ili pčelinjoj zajednici  karlovačka županija + 20,00 kn /košnici ili pčelinjoj zajednici općina)

2. za poticanje povrćarske proizvodnje, novi nasadi u iznosu sredstava od ukupno 4.0000 kn (2.000,00 županija+ 2.000,00 općina) i to za:

       - proizvodnju u zaštićenom prostoru 6,0 kn /m2 zaštićenog prostora (3,0 kn/m2 županija + 3,0 kn/m2 općina)

      - proizvodnja na foliji 4,0 kn/m2 ( 2,0 kn/m2 općina + 2,0 kn/m2 županija)

3. za nabavu specifične opreme i alata u iznosu sredstava od  ukupno 20.000,00 kn (oprema za pakiranje ili proizvodnju ljekovitog bilja, sira, rakije, meda ili dr. autohtonih proizvoda te druga sredstva i oprema specifične proizvodnje) i to u iznosu od 60 % cijene kupljene nove opreme  vrijednosti iste do 10.000,00 kn (30 % općina + 30% županija) koja su vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta i bave se poljoprivrednom proizvodnjom na području općine Rakovica,a upisani su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

 

II.

 

Općina Rakovica  i Karlovačka županija sufinancirati će poljoprivredna gospodartsva iz točke I. ove odluke koja su vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta i bave se poljoprivrednom proizvodnjom na području općine Rakovica, a upisana su u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva i ispunjavaju ostale uvjete koji će se definirati natječajem.

 

Odluku o provođenju natječajnog postupka i uvjete natječaja donosi  Općinsko poglavarstvo.

 

 

Tabelarni prikaz sufinanciranja:

SUFINANCIRANJE:

PROGRAM:

KARLOVAČKA

ŽUPANIJA (kn)

OPĆINA

RAKOVICA (kn)

1.Razvoj pčelarstva

    2.000,00

  4.000,00

2.Poticanje povrćarske proizvodnje

    2.000,00

  2.000,00

3.Nabava specifične opreme i alata

  11.000,00

  9.000,00

UKUPNO:

  15.000,00

15.000,00

 

III.

 

Sredstva za predmetno sufinanciranje-refundiranje troškova osiguravaju se na poziciji 84. Proračuna općine Rakovica za 2008. godinu u ukupnom iznosu od 30.000,00 kn, a isplaćivati će se do utroška sredstava po provedenom pozivnom natječaju i zahtjevu proizvođača uz suglasnost na isto Općinskog poglavarstva.

 

Kontrolu izvršenih ulaganja obaviti će Komisija u sastavu predstavnika općine Rakovica, Natalija Pavlić i djelatnika HZZPS Rakovica Ljubica Magdić  u roku 30 dana od dana  uplate istih. Korištenje sredstava te ostale obveze definirati će se Ugovorom sukladno Zakonu o obvezatnim odnosima.

IV.

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica zadužuje se za pripremu i  provedbu ove Odluke.

V.

 

Ova Odluka objaviti će se u Glasniku karlovačke županije.

 

Klasa: 320-01/08-01/03

Ur. br. 2133/16-08-3

Rakovica, 30.07.2008.

 

                                                                     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                Nikola Magdić dipl.inž.šum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Općinsko vijeće općine Rakovica na osnovu članka 24. Statuta općine Rakovica (Glasnik karlovačke županije br. 02/06), te Programa prioriteta u poticanju poljoprivredne proizvodnje u Karlovačkoj županiji za 2008. godinu, Klasa: 022-01/08-01/16,  od 17.03.2008. godine,  na svojoj 39. sjednici održanoj dana 30.07.2008. godine donosi:

 

O D L U K U

 

o novčanim poticajima za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta u 2008. godini

 

 

                                                                       I.

 

Ovom Odlukom propisuju se mogućnosti ostvarivanja prava na novčani poticaj za kupnju –okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta na području Općine Rakovica (u daljnjem tekstu: novčani poticaj)

 

                                                                       II.

 

Mogućnost ostvarivanja novčanog poticaja na temelju podnesenog zahtjeva po odredbama ove Odluke imaju nosioci ili članovi Obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava sa područja Općine Rakovica (u daljnjem tekstu: korisnici poticaja) koji imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju na području Karlovačke županije i upisani su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

 

                                                                       III.

 

Iz sustava novčanog poticaja po odredbama ove Odluke, izuzete su sve poljoprivredne površine koje su u vlasništvu Republike Hrvatske ili Općine Rakovica, te ugovori između srodnika  koji po tom osnovu ne plaćaju porez na promet nekretnina.

 

                                                                       IV.

 

 Ukupni novčani poticaj iznosi 4.000,00 kuna po 1 hektaru  kupljenog poljoprivrednog zemljišta, a osigurati će se na slijedeći način;

            -2.000,00 kn/ha sufinancira se iz Proračuna Karlovačke županije (50 %) sukladno,

            -2.000,00 kn/ha sufinancira se iz proračuna Općine Rakovica (50%).

            Izračun poticajnih sredstava vršiti će se razmjerno površini kupljenog poljoprivrednog zemljišta.

Sufinancira se minimalna površina poljoprivrednog zemljišta od 1 hektar, te maximalna površina od  3 hektara po jednom podnositelju zahtjeva, u okviru proračunskih sredstava.

 

                                                                       V.

 

            Za ostvarivanje prava na novčani poticaj, uz zpropisani zahtjev Karlovačke županije, korisnik poticaja mora priložiti:

            -kupoprodajni ugovor,

            -zemljišno knjižni  izvadak za kupljeno zemljište, koji se vodi na ime kupca,

            -kopiju katastarskog plana,

            -dokaz o prijavi poreza na promet nekretnina nadležnoj poreznoj upravi,

            - ovjerenu izjavu o ne srodstvu s prodavateljem,

            -rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

-izjavu da će predmetno zemljište koristiti 10 godina za poljoprivrednu proizvodnju.

Na područjima općine Rakovica gdje su zemljišne knjige uništene ili ne postoje priznat će se sklopljeni ugovori koji se nalaze u Zbirci položenih ugovora pri općinskom sudu Slunj, ali uz izvješće geometra o uviđaju na terenu.

                                                                       VI.

 

            O korištenju i isplati novčanih poticaja, sukladno odredbama ove Odluke, korisnik poticaja i načelnik općine sklapaju Ugovor na temelju kojeg Općina Rakovica korisniku poticaja isplaćuje svoj dio, a Karlovačka županija nakon dostavljenog ugovora svoj dio.

 

                                                                       VII.

 

Poljoprivredno zemljište na koje je ostvaren poticaj za okrupnjavanje, ne može se ponovno ostvariti novčani poticaj. Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne poslove Karlovačke županije i jedinstveni upravni odjel općine Rakovica zadržavaju pravo da u roku 10 godina od dana ostvarivanja novčanog poticaja izvrše kontrolu namjene, vlasništva zemljišta i privođenja poljoprivrednog zemljišta namjeni i obradivosti.

 

                                                                       VIII.

 

            U slučaju promjene namjene zemljišta za koje je ostvaren poticaj po ovoj Odluci korisnik poticaja obvezan je primljeni iznos novčanog poticaja vratiti u Proračun Općine Rakovica.

U slučaju iz prethodnog stavka, nadležno upravno tijelo poduzet će mjere za povrat, odnosno naplatu sredstava novčanog poticaja.

 

                                                                       IX.

 

            Sredstva za provedbu ove Odluke osiguravaju se iz Proračuna Općine Rakovica pozicija 81.  u iznosu od 30.000,00 kn za razdoblje 2008. godine.

 

                                                                       X.

 

            Evidenciju o isplati Općinskih novčanih poticaja po česticama poljoprivrednog zemljišta vodi Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica.

 

                                                                       XI.

 

            Ova Odluka objaviti će se u Glasniku Karlovačke županije.

 

Klasa: 320-01/08-01/03

Ur. br. 2133/16-08-4

Rakovica, 30.07.2008.

                                                                PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                                                                                                                                                    Nikola Magdić  dipl.inž.šum.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj