Top Panel
Srijeda 23 Ruj 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini

Na osnovu članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03,82/04 i 110/04), Poglavarstvo općine Rakovica na svojoj 27. sjednici održanoj dana 17.03.2008. godine  podnosi:

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2007. GODINI

 

Na osnovu članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu daje se slijedeće izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2007. godini na prostoru općine Rakovica (u daljnjem tekstu Program).

Programom usvojenim na 24. sjednici Općinskog vijeća općine Rakovica dana 19.04.2007. godine  određeni su financijski iznosi za obavljanje komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade.

U prilogu se daje tabelarni prikaz, planiranih sredstava i utrošenih sredstava za slijedeće komunalne djelatnosti:

            -odvodnja atmosferskih voda 

            -održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

            -održavanje javnih površina

            -održavanje nerazvrstanih cesta

            -održavanje groblja

            -javna rasvjeta

 

KOMUNALNE

DJELATNOSTI

       

  I.Plan                   (II. Plan)                 (Utrošeno iz           Ukupno                                               (po proračunu I)   (po proračunu II)         iz komunalne     utrošeno

                                                                 naknade )

Odvodnja atmosf. voda

 20.000,00                     5.000,00                 0                              0

Održavanje

čistoće,čišćenje javnih površina

30.000,00                     75.000,00            66.917,00             66.917, 00                                

Održavanje javnih

površina

100.000,00                 120.000,00            76.791,95              76.791,95

                                                                                                  

Održavanje nerazvrstanih cesta

 200.000,00                780.000,00          250.366,98            546.403,63      

Održavanje groblja

  20.000,00                  50.000,00             36.106,43             36.106,43                          

Javna rasvjeta

230.000,00                386.000,00           330.770,91           330.770,91                         

UKUPNO:

600.000,00              1.416.000,00          760.953,27         1.056.989,90                                       

 

Prema stanju zaduženosti i naplaćenosti  komunalne naknade u 2007. godini,  s danom 01.01.2007. godine isto iznosi:

-          zaduženo je ukupno za 2007. godinu  814.032,08  kn,

-           naplaćeno je  760.953,27 kn,

-     nenaplaćeno je 53.078,81  kn  koji se naplaćuje opomenama i prisilnom naplatom.

 

U prilogu se daje prikaz plaćanja po naseljima s postotkom neplaćanja pojedinog naselja, te prikaz potrošnje javne rasvjete po trafostanicama naselja.

 

Iz navedenog je vidljivo da se iz sredstava komunalne naknade mogu podmiriti osnovni troškovi potrošnje i održavanja javne rasvjete, održavanje groblja, održavanje čistoće javnih površina, održavanje javnih površina dok za održavanje nerazvrstanih cesta u nivou naj osnovnijih radova modernizacije  još uvjek treba daleko više sredstva od osiguranih iz prikupljene komunalne naknade. Uz navedeno treba napomenutu da su zbog manjih  padalina snijega i troškovi čišćenja snijega manji u odnosu na prijašnja razdoblja i iznose 89.962,24 kn ali treba napomenuti da se isti završno naplaćuju završetkom zimske sezone u ulaze-troše se iz sredstava za 2008. godinu. Isto tako u toku 2007. godine naplaćeno je ovrhama ili opomenama ukupno 17.549,58 kn duga. neka zaduženja  koja se ne mogu naplatiti, koja su zastarjela, tiču se obveznika gdje  nema nasljednika ili su obveznici bili socijalni slučajevi a nisu podnijeli zahtjeve za oslobađanje. U toku 2008. vršiti će se daljnja  naplata dugovanja kao i  revizija zaduženja .

 

Uspoređujući troškove potrošnje i održavanja javne rasvjete u periodu   2004. godina iznos je bio 239.677,05 kn,  u 2005. godini 284.304,25 kn, u 2006. godini isti su 272.767,71 kn a u 2007. isti iznosi 330.770,91 kn,  što ukazuje na znatno povećanje troškova .Isti su uzrokovani i  stalnim zahtjevima građana za dopunjavanje iste, povećanjem cijene isporučene el.energije, uključivanje javne rasvjete tjekom cijele noći u  naselju Rakovica i Grabovac, a u toku 2007. godine postavljene su lampe javne rasvjete i u naselju Nova Kršlja. Od navedenog iznosa sama potrošnja električne energije za rasvjetu iznosi 210.743,10 kn te je povećana u odnosu na 2006. godinu 25.494,94  kn. Uključenost rasvjete u tijekom cijele noći vrši se na osnovu zahtjeva Policijske postaje Slunj zbog učestalih krađa i provala u napuštene i javne objekte. Isto tako treba napomenuti da je reguliranje režima paljenja i gašenja vršeno na način da se javna rasvjeta gasi u toku noći ovisno o godišnje dobu ali u prosjeku  ne svijetli od 2,00 sata do 5,0 sati ujutro.Održavanje rasvjete obavlja se  preko ugovornog izvršitelja  - Obrt ELKO RAD iz Slunja. Distributer je Elektrolika Gospić.

 

Sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu planirano je utrošiti prvim proračunom 600.000,00 kn, izmjenama i dopunama Proračuna isto je povećano na 1.416.000,00 kn, a od planiranog ukupnog troška komunalne infrastrukture  u toku godine utrošeno je iz komunalne naknade ukupno  760.953,27 kn.

Nerazvrstane ceste održavane su iz djela sredstva komunalne naknade, iz  sredstava Karlovačke županije uplaćenih za infratsrukturu te iz ostalih prihoda općine. Dio sredstava za asfaltiranje prometnica koristi se iz samodoprinosa – učešća vlasnika zemljišta i obkjeketa uz određene dionice.

Za ostale radove koji se financiraju iz komunalne naknade, a odnose se na održavanja javnih površina, održavanja čistoće javnih površina i održavanja groblja utrošena su samo sredstva iz komunalne naknade. Trošak odvodnje atmosferskih voda planiran nije utrošen jer su isti bili rješavani u sklopu održavanja prometnica a nekih većih zahvata nije bilo. 

Iz navedenog je vidljivo da se iz sredstava komunalne naknade  još uvjek nemogu podmiriti  neophodni radovi na održavanju cijele komunalne infrastrukture koja zbog naslijeđa - nerazvijene i zastarjele infratsrukture  traži znatna ulaganja u modernizaciju i održavanje.

Prilog ovom izvješću čini:

- prikaz troškova potrošnje javne rasvjete po TS naselja

- prikaz postotka neplaćanja po naseljima

 

 

Klasa: 363-01/08-01/04

Ur. br. 2133/16-08-1

U Rakovici,17.03.2008.

 

                                                                       POGLAVARSTVO OPĆINE RAKOVICA

                                                                                           PREDSJEDNIK:

                                                                                          Franjo Franjković

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj