Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Programi

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju 13 Prosinac 2013 3543
Program subvencija- poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica 06 Studeni 2013 3518
Program rada Savjeta mladih Općine Rakovica 06 Studeni 2013 3043
Odluka o izmj. i dop. programa gradnje objekata...za period 2013. g. 27 Ožujak 2013 1558
Odluka o izmj. i dop. programa održavanja kom. inf. u 2013.g. 27 Ožujak 2013 4171
Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini 27 Ožujak 2013 3739
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu 27 Ožujak 2013 3817
Odluka o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2013. godinu 27 Ožujak 2013 3881
Odluka o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2013. godini 27 Ožujak 2013 3863
Odluka o izmjeni programa financ. poboljšanja inf. nedovoljno...u 2013.g. 27 Ožujak 2013 3505
Odluka o izmjeni programa utroška sredstava - naknade...u 2013.g. 27 Ožujak 2013 3043
Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2013. godinu 27 Ožujak 2013 2281
Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi u 2012. godini - izvješće i zaključak 27 Ožujak 2013 2536
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini - izvješće i zaključak 27 Ožujak 2013 2434
Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini - izvješće i zaključak 11 Ožujak 2013 2336
Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu 20 Veljača 2013 3010
Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa 2012 20 Veljača 2013 2406
Odluka o izmj. i dop. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012 20 Prosinac 2012 1668
Odluka o izmj. i dop. Programa održavanja kom. inf. i obavljanja kom. djelatnosti u 2012 20 Prosinac 2012 3243
Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini 20 Prosinac 2012 3591
Odluka o izmjenama PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU 20 Prosinac 2012 3483
Odluka o izmjenama Programa utroška sredstva šumskog doprinosa u 2012. godini 20 Prosinac 2012 3278
Odluka o izmjeni Programa utroška spomeničke rente 2012 20 Prosinac 2012 2776
Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2012. godinu (1) 20 Prosinac 2012 3489
Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 3586
Odlukao izmjenama programa utroška boravišne pristojbe za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 3163
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2013. godine 20 Prosinac 2012 3623
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2013. godini 20 Prosinac 2012 3509
Program financiranja poboljšanja infrasrukturno nedovoljno opremljeih i... u 2013. godini 11 Prosinac 2012 3564
Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini 11 Prosinac 2012 3457
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2013. GODINU 11 Prosinac 2012 3794
PROGRAM UTROŠKA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2013. GODINU 11 Prosinac 2012 3328
Program utroška spomeničke rente za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 2740
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2013. GODINIPROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2013. GODINI 11 Prosinac 2012 4002
Program utroška sredstva šumskog doprinosa u 2013. godini 11 Prosinac 2012 3402
Socijalni program Općine Rakovica za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 3709
Program financ. izrade prost. plana i poboljšanja infrasrukturno nedovoljno opr... u 2012. godini 05 Studeni 2012 3375
Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2012. godine (GKŽ 33 12) 13 Rujan 2012 3251
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja kom. infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2012. g. (GKŽ 33 12) 13 Rujan 2012 3172
Odluka o izmjenama PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU (GKŽ 27 12) 25 Srpanj 2012 3275
Odluka o izmjenama PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU (GKŽ 20 12) 28 Svibanj 2012 3050
Odluka o izmjenama Programa utroška sredstva šumskog doprinosa u 2012. godini (GKŽ 20 12) 28 Svibanj 2012 3320
Odluka o izmjeni Plana pojačanog održavanja prometnica u 2011., 2012.i 2013. godini (GKŽ 20 12) 28 Svibanj 2012 2570
Odluka o izmjeni Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini (GKŽ 20 12) 28 Svibanj 2012 3150
Odluka o izmjeni PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2012. GODINI (GKŽ 20 12) 28 Svibanj 2012 3358
PROGRAM UTROŠKA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2012. GODINU (GKŽ 12 12) 17 Travanj 2012 3324
Odluka o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja kom. infr. za period 2011. godine (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3433
Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa 2012 (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 2752
Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3339
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2012. godine (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3172
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3238
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3457
Program utroska spomeničke rente za 2012. godinu (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 2778
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2012. GODINI (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3296
Program utroška sredstva šumskog doprinosa u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3523
Odluka o izmjenama Odluke o izmjenama programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu 28 Prosinac 2011 4365
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu 28 Prosinac 2011 5795
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini (30) 28 Prosinac 2011 3349
PROGRAM GRADNJE KOM. INF 2011 (30) 28 Prosinac 2011 1506
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 3693
Odluka o izmjenama Odluke o izmjenama programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu (2) 15 Studeni 2011 4398
Odluka o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne proizvodnje u 2011. godini 15 Studeni 2011 5355
Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini 15 Studeni 2011 3484
Program utroska spomeničke rente u 2011. godini 15 Studeni 2011 2900
Program utroška boravišne pristojbe u 2011. godini 15 Studeni 2011 3619
PROGRAM utroška sredstava - naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2011. godini 15 Studeni 2011 3389
Program utroška sredstva šumskog doprinosa u 2011. godini 15 Studeni 2011 3472
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2011. godine 15 Rujan 2011 4523
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini (26) 15 Rujan 2011 3152
PROGRAM GRADNJE KOM. INF 2011 (26) 15 Rujan 2011 1409
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini 24 Ožujak 2011 4600
Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2010. godinu 24 Ožujak 2011 3872
Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini 24 Ožujak 2011 4733
Operativni programa mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja opskrbe za 2010./2011. 07 Ožujak 2011 2970
ZAKLJUČAK o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica u 2010. godini 07 Ožujak 2011 4444
Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području općine Rakovica u 2010. godini (GKŽ 07 11) 07 Ožujak 2011 3340
Program javnih potreba u kulturi u 2011. godini 07 Ožujak 2011 1310
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini (GKŽ 07 11) 07 Ožujak 2011 3303
Socijalni program Općine Rakovica za 2011. godinu (GKŽ 07 11) 07 Ožujak 2011 3244
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja kom. infrast. i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2010. godini (18) 22 Prosinac 2010 3562
Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2010. godine (18) 22 Prosinac 2010 3504
Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2010. godinu (18) 22 Prosinac 2010 3326
Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2010 godine (17) 04 Studeni 2010 3770
Odluka o izmjeni i dopuni programa održavanja kom. infrast. i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2010. godini (17) 04 Studeni 2010 3328
Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2010. godinu (17) 04 Studeni 2010 3091
Program poticanja 2010. 09 Srpanj 2010 1488
Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalane infrastrukture u 2009.godini 17 Ožujak 2010 3179
Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području općine Rakovica u 2009. godini 17 Ožujak 2010 2841
Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa 2010 17 Ožujak 2010 2669
Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2010. godinu 25 Veljača 2010 3323
Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2009. g. 15 Veljača 2010 3120
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2010. godine 29 Siječanj 2010 3141
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2009. godini 29 Siječanj 2010 3297
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2010. godini 29 Siječanj 2010 3124
Socijalni program Općine Rakovica za 2010. godinu 29 Siječanj 2010 3367
Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi za 2009. godinu 25 Veljača 2010 3256
Ispravak odluke o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2009. godinu 07 Listopad 2009 3314
ODLUKA O IZMJENI SOCIJALNOG PROGRAMA ZA 2009. GODINU 28 Rujan 2009 1538
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2009. GODINU 23 Ožujak 2009 3793
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godini 17 Ožujak 2009 3541
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2009. godini 17 Ožujak 2009 3259
PROGRAMI POTICANJA U 2009. GODINI 17 Ožujak 2009 1550
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2008. GODINI 13 Ožujak 2009 3668
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2008. godini 13 Ožujak 2009 3449
Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području općine Rakovica u 2008. godini 23 Veljača 2009 3044
Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa 2009 11 Veljača 2009 2604
Socijalni program Općine Rakovica za 2009. godinu 22 Prosinac 2008 3742
Poticanje poduzetništva i poljoprivrede - 2008 30 Srpanj 2008 4413
Program javnih potreba u kulturi 2008 30 Srpanj 2008 1444
PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2008. godini 26 Ožujak 2008 3710
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2008. godini 26 Ožujak 2008 3413
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2007. GODINI 17 Ožujak 2008 3695
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini 17 Ožujak 2008 3431

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj