Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Programi

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju 13 Prosinac 2013 4108
Program subvencija- poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica 06 Studeni 2013 4152
Program rada Savjeta mladih Općine Rakovica 06 Studeni 2013 3618
Odluka o izmj. i dop. programa gradnje objekata...za period 2013. g. 27 Ožujak 2013 1795
Odluka o izmj. i dop. programa održavanja kom. inf. u 2013.g. 27 Ožujak 2013 4705
Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini 27 Ožujak 2013 4262
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu 27 Ožujak 2013 4344
Odluka o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2013. godinu 27 Ožujak 2013 4401
Odluka o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2013. godini 27 Ožujak 2013 4380
Odluka o izmjeni programa financ. poboljšanja inf. nedovoljno...u 2013.g. 27 Ožujak 2013 4058
Odluka o izmjeni programa utroška sredstava - naknade...u 2013.g. 27 Ožujak 2013 3545
Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2013. godinu 27 Ožujak 2013 2778
Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi u 2012. godini - izvješće i zaključak 27 Ožujak 2013 3063
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini - izvješće i zaključak 27 Ožujak 2013 2985
Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini - izvješće i zaključak 11 Ožujak 2013 2839
Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu 20 Veljača 2013 3509
Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa 2012 20 Veljača 2013 2946
Odluka o izmj. i dop. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012 20 Prosinac 2012 1900
Odluka o izmj. i dop. Programa održavanja kom. inf. i obavljanja kom. djelatnosti u 2012 20 Prosinac 2012 3734
Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini 20 Prosinac 2012 4095
Odluka o izmjenama PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU 20 Prosinac 2012 4008
Odluka o izmjenama Programa utroška sredstva šumskog doprinosa u 2012. godini 20 Prosinac 2012 3767
Odluka o izmjeni Programa utroška spomeničke rente 2012 20 Prosinac 2012 3290
Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2012. godinu (1) 20 Prosinac 2012 3989
Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 4091
Odlukao izmjenama programa utroška boravišne pristojbe za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 3651
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2013. godine 20 Prosinac 2012 4129
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2013. godini 20 Prosinac 2012 3990
Program financiranja poboljšanja infrasrukturno nedovoljno opremljeih i... u 2013. godini 11 Prosinac 2012 4056
Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini 11 Prosinac 2012 3965
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2013. GODINU 11 Prosinac 2012 4321
PROGRAM UTROŠKA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2013. GODINU 11 Prosinac 2012 3821
Program utroška spomeničke rente za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 3229
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2013. GODINIPROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2013. GODINI 11 Prosinac 2012 4516
Program utroška sredstva šumskog doprinosa u 2013. godini 11 Prosinac 2012 3917
Socijalni program Općine Rakovica za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 4213
Program financ. izrade prost. plana i poboljšanja infrasrukturno nedovoljno opr... u 2012. godini 05 Studeni 2012 3897
Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2012. godine (GKŽ 33 12) 13 Rujan 2012 3771
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja kom. infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2012. g. (GKŽ 33 12) 13 Rujan 2012 3675
Odluka o izmjenama PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU (GKŽ 27 12) 25 Srpanj 2012 3775
Odluka o izmjenama PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU (GKŽ 20 12) 28 Svibanj 2012 3568
Odluka o izmjenama Programa utroška sredstva šumskog doprinosa u 2012. godini (GKŽ 20 12) 28 Svibanj 2012 3815
Odluka o izmjeni Plana pojačanog održavanja prometnica u 2011., 2012.i 2013. godini (GKŽ 20 12) 28 Svibanj 2012 3054
Odluka o izmjeni Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini (GKŽ 20 12) 28 Svibanj 2012 3636
Odluka o izmjeni PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2012. GODINI (GKŽ 20 12) 28 Svibanj 2012 3860
PROGRAM UTROŠKA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2012. GODINU (GKŽ 12 12) 17 Travanj 2012 3829
Odluka o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja kom. infr. za period 2011. godine (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3929
Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa 2012 (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3281
Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3847
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2012. godine (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3711
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3762
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3991
Program utroska spomeničke rente za 2012. godinu (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3276
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2012. GODINI (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3760
Program utroška sredstva šumskog doprinosa u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 4027
Odluka o izmjenama Odluke o izmjenama programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu 28 Prosinac 2011 4873
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu 28 Prosinac 2011 6434
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini (30) 28 Prosinac 2011 3843
PROGRAM GRADNJE KOM. INF 2011 (30) 28 Prosinac 2011 1703
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 4213
Odluka o izmjenama Odluke o izmjenama programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu (2) 15 Studeni 2011 4944
Odluka o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne proizvodnje u 2011. godini 15 Studeni 2011 6160
Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini 15 Studeni 2011 3976
Program utroska spomeničke rente u 2011. godini 15 Studeni 2011 3403
Program utroška boravišne pristojbe u 2011. godini 15 Studeni 2011 4123
PROGRAM utroška sredstava - naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2011. godini 15 Studeni 2011 3901
Program utroška sredstva šumskog doprinosa u 2011. godini 15 Studeni 2011 3956
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2011. godine 15 Rujan 2011 5048
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini (26) 15 Rujan 2011 3685
PROGRAM GRADNJE KOM. INF 2011 (26) 15 Rujan 2011 1606
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini 24 Ožujak 2011 5161
Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2010. godinu 24 Ožujak 2011 4363
Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini 24 Ožujak 2011 5238
Operativni programa mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja opskrbe za 2010./2011. 07 Ožujak 2011 3340
ZAKLJUČAK o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica u 2010. godini 07 Ožujak 2011 4991
Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području općine Rakovica u 2010. godini (GKŽ 07 11) 07 Ožujak 2011 3880
Program javnih potreba u kulturi u 2011. godini 07 Ožujak 2011 1502
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini (GKŽ 07 11) 07 Ožujak 2011 3800
Socijalni program Općine Rakovica za 2011. godinu (GKŽ 07 11) 07 Ožujak 2011 3754
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja kom. infrast. i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2010. godini (18) 22 Prosinac 2010 4096
Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2010. godine (18) 22 Prosinac 2010 4076
Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2010. godinu (18) 22 Prosinac 2010 3885
Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2010 godine (17) 04 Studeni 2010 4369
Odluka o izmjeni i dopuni programa održavanja kom. infrast. i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2010. godini (17) 04 Studeni 2010 3887
Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2010. godinu (17) 04 Studeni 2010 3623
Program poticanja 2010. 09 Srpanj 2010 1709
Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalane infrastrukture u 2009.godini 17 Ožujak 2010 3730
Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području općine Rakovica u 2009. godini 17 Ožujak 2010 3404
Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa 2010 17 Ožujak 2010 3214
Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2010. godinu 25 Veljača 2010 3813
Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2009. g. 15 Veljača 2010 3641
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2010. godine 29 Siječanj 2010 3640
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2009. godini 29 Siječanj 2010 3788
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2010. godini 29 Siječanj 2010 3633
Socijalni program Općine Rakovica za 2010. godinu 29 Siječanj 2010 3851
Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi za 2009. godinu 25 Veljača 2010 3752
Ispravak odluke o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2009. godinu 07 Listopad 2009 3793
ODLUKA O IZMJENI SOCIJALNOG PROGRAMA ZA 2009. GODINU 28 Rujan 2009 1755
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2009. GODINU 23 Ožujak 2009 4293
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godini 17 Ožujak 2009 4034
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2009. godini 17 Ožujak 2009 3750
PROGRAMI POTICANJA U 2009. GODINI 17 Ožujak 2009 1796
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2008. GODINI 13 Ožujak 2009 4231
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2008. godini 13 Ožujak 2009 3935
Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području općine Rakovica u 2008. godini 23 Veljača 2009 3565
Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa 2009 11 Veljača 2009 3173
Socijalni program Općine Rakovica za 2009. godinu 22 Prosinac 2008 4306
Poticanje poduzetništva i poljoprivrede - 2008 30 Srpanj 2008 4975
Program javnih potreba u kulturi 2008 30 Srpanj 2008 1679
PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2008. godini 26 Ožujak 2008 4237
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2008. godini 26 Ožujak 2008 3915
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2007. GODINI 17 Ožujak 2008 4203
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini 17 Ožujak 2008 3917

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj